Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Atlas přístupnosti: Terminály hromadné dopravy

Železniční stanice Brno – Hlavní nádraží

Nádražní · přístupné · WC: ano

Bezbariérový vstup bočním vchodem | Výtah | Přístupná toaleta - WC I. | Nepřístupná toaleta - běžné WC | Vyhrazené parkovací stání |

Bezbariérový přístup dostavbou vpravo od historické nádražní haly. Vlevo za nádražní halou ČD centrum (přednostní odbavení u snížené přepážky). Výtah do podchodu pod kolejemi přístupný z 1. nástupiště – při východu z nádražní haly vpravo (dv 90, š 110, hl 140 cm). Z podchodu zajišťují přístup na 2., 3. a 4. nástupiště výtahy (dv 90, š 110, hl 140 cm), na 5. a 6. nástupiště přístup po 1. nástupišti směrem vpravo.;

Bb WC I. (dv. 80, š 180, hl 300 cm) v podchodu vlevo. Euroklíč, popř. telefonický kontakt na obsluhu na dveřích WC.;

Na nádraží je poskytována asistenční služba – tel.: 607 709 659, 725 015 267;

Vyhrazená parkovací místa před budovou.

web: www.cd.cz
telefon: 221 111 122

Ústřední autobusové nádraží Zvonařka

Zvonařka · přístupné s asistencí · WC: ne

Bezbariérový vstup hlavním vchodem | Ližiny nebo rampa | Výtah | Nepřístupná toaleta - běžné WC |

Ústřední autobusové nádraží — informace, předprodej jízdenek, úschovna, čekárna, dispečink, ztráty a nálezy. Na vstupu do výpravní budovy schod cca 7 cm. Přístupy k nástupištím řešeny provizorně asfaltovými nájezdy. Bb WC chybí. Nízkopodlažní autobusové spoje nutno zjistit u konkrétních dopravců.

web: http://www.csadbrno.cz/
telefon: 543 217 733, 543 217 735

Autobusové nádraží u Grandu, Benešova ul.

Benešova · přístupné s asistencí · WC: ano

Bezbariérový vstup hlavním vchodem | Přístupná toaleta - WC I. | Nepřístupná toaleta - běžné WC |

Malé nádraží na okraji centra, staví zde dálkové autobusy, zejména linky do Prahy, Ostravy aj. Předprodej jízdenek, parkoviště. Bb WC I (dv. 90, š. 220, hl. 190 cm), za poplatek, neoznačeno, uvnitř zvonek na obsluhu. Přístup na nástupiště — schodek 15 cm, nájezd na nástupiště u pokladen.

web: —
telefon: —