Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Den nevidomých 2022

Věděli jste, že i nevidomí mají svůj den! Ne? Tak se přijďte podívat a poslechnout si, co vše nevidomí a slabozrací lidé dokáží, jako my.

Akce Den nevidomých se bude konat dne 10.11.2022 o d 13 -18 hod. v obchodní galerii Vaňkovka Brno.

Osvětovou akci “Den nevidomých” pořádá Odbor zdraví, Magistrátu města Brna

Patron akce: Aleš Zbořil

Program:

  1. prezentace organizací a subjektů

  2. vystoupení nevidomých a slabozrakých osob

  3. ukázka výcviku vodících psů

  4. vyšetření, měření zraku a konzultace s očním lékařem

V době od 10. do 24. 11. 2022 bude v Knihovně Jiřího Mahena probíhat doprovodná výstava fotografií ze života nevidomých a slabozrakých osob.

Více informací: https://zdravi.brno.cz