Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Aktuality

Neslýchaná akce 2022

·

Statutární město Brno prostřednictvím Odboru zdraví ve spolupráci se spolkem Dnes pomáhám a dalšími odbornými partnery uspořádá v měsíci září osvětovou akci, která ponese název “Neslýchaná akce!” Uskuteční se v Brně na náměstí Svobody 7.9.2022 od 10 do 18 hodin.

Je zaměřena na problematiku osob se sluchovým postižením. Upozorňuje na svět ticha, na problémy a komunikační bariéry osob se sluchovým postižením a na způsoby, jak je překonat.

Jejím hlavním cílem je šířit základní informace o světě osob se sluchovým postižením mezi širokou veřejnost a pomoct lidem uvědomit si, s jakými překážkami se neslyšící každý den potýkají. Člověk totiž vnímá 30-40 procent informací sluchem. Jeho ztráta, případně život s těžkou sluchovou vadou, je proto pro většinu lidí nepředstavitelná.

Akce bude provázena bohatým doprovodným programem, např. hudebním vystoupením zpěváka a kytaristy Jaroslava Dolníka, malým divadelním představením, tichou kavárnou, rozhovorem s poradkyní rané péče, atd……

Město Brno odstraňuje bariéry

·

Město Brno Vás informuje o instalaci indukční smyčky.

Oddělení prorodinné politiky Odboru zdraví Magistrátu města Brna ve spolupráci s neziskovou organizací Unií neslyšících Brno poskytl poradenství, instalaci a test ve 13 vytypovaných přepážkových kancelářích o velikosti cca do 40 m čtverečních, 7 zasedacích místnostech o velikosti cca do 150 m čtverečních a 2 přepážkových místnostech pro projednávání přestupků v dopravě na Městské policii v Brně na ulici Křenové indukční smyčky. Tomuto kroku předcházel schvalovací proces.

Roztoč to! 2021

·

Město Brno prostřednictvím Odboru zdraví uspořádalo ve spolupráci s ParaCENTREM Fenix a spolkem Dnes pomáhá akci Roztoč to!

Akce proběhla ve středu 30.9.2021 v Brně na náměstí Svobody v čase od 10:00 — 18:00 hod poprvé.Byla zaměřena na osvětu problematiky poranění míchy a života na vozíku. Po celou její dobu byla doprovázena interaktivním doprovodným programem. Byla zdarma.

Záštitu nad samotnou akcí převzal 1. náměstek primátorky statutárního města Brna Mgr. Petr Hladík