Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Vytváříme přístupné prostředí. Takové, které umožní bezpečný a samostatný pohyb a užívání všem uživatelům bez ohledu na jejich schopnosti, znalosti, a zdravotní stav.

Narazili jste na bariéru v Brně?

Narazili jste na problém v přístupnosti ve veřejném prostoru, na úřadě, nebo na webových stránkách města? Dejte nám vědět, pokusíme se najít řešení.

Podat podnět!

Zaslané podněty

Pozvánky

Posílejte na bariery@brno.cz  •  Další pozvánky

Jak správně pomáhat

  1. Mluvte přímo s člověkem, kterému chcete pomoct
  2. Ptejte se, co a jak můžete udělat
  3. Připravte se a aktivně zlepšujte prostředí okolo sebe
  4. Přečtěte si konkrétní tipy a informační materiály

Aktuality

Den nevidomých 2022

·

Věděli jste, že i nevidomí mají svůj den! Ne? Tak se přijďte podívat a poslechnout si, co vše nevidomí a slabozrací lidé dokáží, jako mi.

Akce Den nevidomých se bude konat dne 10.11.2022 o  d 13 -18 hod. v obchodní galerii Vaňkovka Brno.

Osvětovou akci “Den nevidomých” pořádá Odbor zdraví, Magistrátu města Brna

Patron akce: Aleš Zbořil

Program:

  1. prezentace organizací a subjektů
  2. vystoupení nevidomých a slabozrakých osob
  3. ukázka výcviku vodících psů
  4. vyšetření, měření zraku a konzultace s očním lékařem

Neslýchaná akce

·

Statutární město Brno prostřednictvím Odboru zdraví ve spolupráci se spolkem Dnes pomáhám a dalšími odbornými partnery uspořádá v měsíci září osvětovou akci, která ponese název “Neslýchaná akce!” Uskuteční se v Brně na náměstí Svobody 7.9.2022 od 10 do 18 hodin.

Je zaměřena na problematiku osob se sluchovým postižením. Upozorňuje na svět ticha, na problémy a komunikační bariéry osob se sluchovým postižením a na způsoby, jak je překonat.

Jejím hlavním cílem je šířit základní informace o světě osob se sluchovým postižením mezi širokou veřejnost a pomoct lidem uvědomit si, s jakými překážkami se neslyšící každý den potýkají. Člověk totiž vnímá 30-40 procent informací sluchem. Jeho ztráta, případně život s těžkou sluchovou vadou, je proto pro většinu lidí nepředstavitelná.

Akce bude provázena bohatým doprovodným programem, např. hudebním vystoupením zpěváka a kytaristy Jaroslava Dolníka, malým divadelním představením, tichou kavárnou, rozhovorem s poradkyní rané péče, atd……

Další aktuality

Brněnské tipy

Poradní sbor

Podrobnosti o sboru

Přístupné prostředí musíme vytvářet a udržovat společně.

Složení sboru

Předseda
(Rada města Brna)

Filip Chvátal

veřejná správa a městské firmy

14 lidí

organizace osob se znevýhodněním

6 lidí

odborníci v souvisejících oblastech

3 lidé

Statut  •  Členové sboru

Příklady dobré praxe (slovníček pojmů)

A dalších 15 příkladů dobré praxe v Brně