Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Poradní sbor

Přístupné prostředí musíme vytvářet a udržovat společně.

 • Každé dva měsíce se setkáváme k diskusi
 • Hledáme a odstraňujeme bariéry
 • Konzultujeme dokumentace vznikajících staveb

Dokumenty

Další informace

Dobrá praxe

Další příklady dobré praxe

Složení sboru

Petr Hladík

Předseda (Rada města Brna)

veřejná správa a městské firmy

 • Brněnské komunikace
  Vladimír Bielko
 • Bytový odbor
  Pavel Sedlák
 • Dopravní podnik města Brna
  Jaromír Holec, Ivan Sedláček
 • Kancelář architekta města Brna
  David Zajíček
 • Komise dopravní RMB
  Marek Lahoda
 • Městská část Brno-střed
  Jan Tichý
 • Odbor dopravy
  Pavla Valtr Kneslová
 • Odbor investiční
  Barbara Mikolášková
 • Odbor sociální péče
  Radim Janík
 • Odbor strategického rozvoje a spolupráce, Kancelář participace
  Marco Banti
 • Odbor zdraví
  Eva Rossi, Eva Rabušicová
 • Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
  Irena Hudcová
 • Rada města Brna
  Petr Hladík, Robert Kerndl
 • Technické sítě Brno
  Martin Minařík
 • Veřejná zeleň města Brna
  Alexandra Koutná

organizace osob se znevýhodněním

 • Alfons
  Zdenka Zigalová
 • NIPI Brno
  Karel Sobol
 • Středisko Teiresiás
  Boris Janča
 • TyfloCentrum Brno
  Josef Konečný
 • Unie neslyšících Brno
  Ivan Poláček


odborníci v souvisejících oblastech

 • Geografický ústav PřF MU
  Robert Osman
 • Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání PdF MU
  Martin Vrubel
 • Odborník v oblasti řešení bezbariérovosti
  Milena Antonovičová