Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Doporučení pro bezpečný pohyb osob se zdravotním znevýhodněním

Centrum dopravního výzkumu zpracovalo ve spolupráci s Odborem strategie Ministerstva dopravy ČR příručku:

“Doporučení pro bezpečný pohyb osob se zdravotním znevýhodněním”

Autoři: Ing. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.,

\ Ing. Eva Simonová,

\ Ing. Alena Daňková, Ph.D.,

\ Ing. Pavel Havránek

Dokument byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva dopravy České republiky v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací a byl zpracovaný ve spolupráci s Odborem strategie Ministerstva dopravy České republiky.

Materiál je určen osobám s tělesným, zrakovým i sluchovým postižením, tak organizacím a spolkům pracujícím s těmito osobami, tak i dalším účastníkům silničního provozu.

Příručku naleznete na webu Centra dopravního výzkumu.

Zpracovatel: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.