Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Mapujeme instutituce zabývající se odstraňováním bariér v Brně

Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a Akademií věd ČR mapuje Poradní sbor místa a instituce, které se zabývají odstraňováním bariér.

V rámci projektu Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města vznikl ve spolupráci s Poradním sborem pro bezbariérové Brno seznam a mapa institucí, které se v Brně zabývají problematikou bezbariérovosti. Mapa i seznam budou dál sloužit především jako podklad pro vytváření Strategického plánu pro odstraňování bariér.