Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Město Brno odstraňuje bariéry

Město Brno Vás informuje o instalaci indukční smyčky.

Oddělení prorodinné politiky Odboru zdraví Magistrátu města Brna ve spolupráci s neziskovou organizací Unií neslyšících Brno poskytl poradenství, instalaci a test ve 13 vytypovaných přepážkových kancelářích o velikosti cca do 40 m čtverečních, 7 zasedacích místnostech o velikosti cca do 150 m čtverečních a 2 přepážkových místnostech pro projednávání přestupků v dopravě na Městské policii v Brně na ulici Křenové indukční smyčky. Tomuto kroku předcházel schvalovací proces.

Indukční smyčka je elektronickým zařízením, které účinně snižuje komunikační bariéru mezi osobami se sluchovým postižením a ostatní populací a je účinnou a relevantně levnou asistenční technologií. Je posilujícím prostředkem pro nedoslýchavé. Správný výraz je audio-frekvenční smyčkový zesilovací systém. Indukční smyčky byly vyvinuté s cílem usnadnit sluchově postiženým osobám příjem zvukových informací a zlepšit jejich srozumitelnost.

Vybavením pracovišť MMB a MPB indukční smyčkou doje ke zlepšení pozice osob se sluchovým postižením ve společnosti a umožní jim plně se zapojit do veřejného, kulturního, sportovního a společenského života. MMB a MPB chce být příkladem i pro provozovatele zařízení, vytvoří tak nový okruh zákazníků, který doposud zůstával stranou zájmu ve společnosti.