Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Neboj se (mě)! 2023

Chceme pomoci lidem uvědomit si, jaké překážky musejí nevidomí každý den překonávat.

Rok uběhnul jako voda a město Brno připravuje prostřednictvím Odboru zdraví ve spolupráci s Tyfloservisem, o.p.s., Vodicím psem z.s., Školou pro výcvik vodicích psů a spolkem Dnes pomáhám v měsíci květnu akci “Neboj se (mě)! na náměstí Svobody v Brně dne 31.5.2023 od 10:00 - 18:00 hod. Jedná se o osvětovou akci, která je zaměřena na problematiku osob se zrakovým znevýhodněním, dále nabízí pomoc osobám se zrakovým znevýhodněním a představení prostorové orientace a práci s vodicím psem. Hlavním úkolem akce je pomoct lidem uvědomit si, jaké překážky musejí nevidomí každý den překonávat. Člověk totiž vnímá 80 procent informací zrakem. Podle nás je velmi důležitá informovanost a osobní zážitek tou nejlepší cestou, jak odbourat zbytečný strach z komunikace s lidmi se zrakovým znevýhodněním. Proto chceme veřejnosti prostřednictvím osvětové akce (jejího čtvrtého ročníku) umožnit, zažít to, co běžně nemůžeme -"jaké to je nevidět.

více informací se dozvíte: https://zdravi.brno.cz/udalosti/31-5-2023-neboj-se-me/