Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Neslýchaná akce 2022

Statutární město Brno prostřednictvím Odboru zdraví ve spolupráci se spolkem Dnes pomáhám a dalšími odbornými partnery uspořádá v měsíci září osvětovou akci, která ponese název “Neslýchaná akce!” Uskuteční se v Brně na náměstí Svobody 7.9.2022 od 10 do 18 hodin.

Je zaměřena na problematiku osob se sluchovým postižením. Upozorňuje na svět ticha, na problémy a komunikační bariéry osob se sluchovým postižením a na způsoby, jak je překonat.

Jejím hlavním cílem je šířit základní informace o světě osob se sluchovým postižením mezi širokou veřejnost a pomoct lidem uvědomit si, s jakými překážkami se neslyšící každý den potýkají. Člověk totiž vnímá 30-40 procent informací sluchem. Jeho ztráta, případně život s těžkou sluchovou vadou, je proto pro většinu lidí nepředstavitelná.

Akce bude provázena bohatým doprovodným programem, např. hudebním vystoupením zpěváka a kytaristy Jaroslava Dolníka, malým divadelním představením, tichou kavárnou, rozhovorem s poradkyní rané péče, atd……

odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=OAtCAu3LaXA

Záštitu nad akcí převzal 1. náměstek primátorky města Brna Mgr. Petr Hladík.

Odborní partneři akce jsou:

Tichý svět, o.p.s., Česká unie neslyšících, z.ú., VIA osob se smyslovým postižením, z.s., Spolek uživatelů kochleárního implantátu (SUKI), Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Ateliér Divadlo a výchova pro Neslyšící, Divadelní fakulta, Divadelní spolek OUKEJ + Hands Dance , Audiohelp, z.s., Poradenské centrum Alfons - VUT Brno, Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Spálený sušenky, MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí.

více informací naleznete na stránkách: zdravi.brno.cz

také na Facebooku: BRNOmycity