Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Poradní sbor a Masarykova univerzita přípravují společně strategický plán pro odstraňování bariér v Brně

Do roku 2021 vznikne Strategický plán pro systematické a efektivní plánování a rozhodování o bezbariérových úpravách ve městě. Společně s Poradním sborem pro bezbariérové Brno jej připravují odborníci z Masarykovy univerzity a Akademie věd ČR.

Městu Brnu stále chybí strategický plán pro systematické a efektivní plánování a rozhodování o bezbariérových úpravách ve městě. Vzniknout by měl do konce roku 2021 a jeho hlavní obsahem bude definice společných priorit postupného odstraňování bariér. Strategický plán bude vycházet i ze specializovaných map institucí, služeb a bariér mezi nimi. Hlavním garantem strategického plánu je RNDr. Robert Osman, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, na jeho přípravě se podílejí i experti z Ústavu geoniky Akademie věd ČR. “Strategický plán vychází z konkrétních hodnotových rámců a priorit PSpBB, zahrnujících pozice nejrůznějších profesí a uživatelských skupin”, shrnuje Osman východiska připravovaného dokumentu.