Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

PSpBB většinou hlasů schválil úpravy zastávky Grohova za 3,8 mil. Kč

Poradní sbor schválil úpravy zastávky Grohova, které zastávku zpřístupní pro osoby s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osoby pokročilého věku, těhotné ženy i osoby doprovázející dítě v kočárku.

Zastávka Grohova v současnosti patří k nejnáročnějším zastávkám pro přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace - podél celé zastávky se nachází zvýšený obrubník, který brání se na zastávky dostat nebo se naopak dostat ze zastávky na protější chodník. Dalším problémem je výška nástupní hrany, která je nyní 10 – 12 cm nad temenem kolejnice a chybějící prvky pro nevidomé a slabozraké v místě nástupiště i u přístupu k přechodu pro chodce.

Úpravami zastávek, které schválil Poradní sbor, dojde k značnému zlepšení z hlediska bezbariérového užívání staveb: u přechodu pro chodce v místě vozovky bude nově vytvořen ochranný ostrůvek, na nějž bude navazovat přístupová rampa k nástupním ostrůvkům. Vybudováním ochranného ostrůvku zároveň vznikne bezpečný prostor uprostřed komunikace a tedy rozdělení přecházení přes přechod pro chodce na dvě fáze. Pomocí kasselských obrubníků se zvýší výška nástupní hrany na + 20 cm nad temeno kolejnice. V místě nástupiště, ochranného ostrůvku i v místě přístupu na zastávky budou doplněny prvky pro nevidomé a slabozraké. Základními použitými prvky budou kontrastní, signální a varovné pásy a vodící pásy přechodu. Vzhledem k tomu, že se zastávky nacházejí daleko od přechodu pro chodce se světelnou signalizací, jsou dané úpravy velmi přínosné, jelikož bude přecházení přes komunikaci mnohem bezpečnější.