Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Workoutové hřiště bez bariér: Sportovní areál Hroch, Brno

Jak se inspirovat příklady bezbariérových realizací z jiných měst?

Ilustrační příběh

Píše se květen 2018 a Roman, uživatel vozíku, právě dokončuje svoji každonedělní cvičební dávku v jedné brněnské posilovně, protože se připravuje na basketbalový turnaj v Německu. I když je místnost klimatizovaná, v posilovně je strašné teplo a dusno. Do posilovny musí jezdit přibližně 45 minut přes celé Brno, protože je to jedna z mála posiloven, která je dobře dostupná ze zastávky MHD. Roman by rád chodil cvičit častěji a v libovolné časy, ale posilovna má jen omezenou provozní dobu. Navíc ne všechny cvičební nástroje může v posilovně využívat. Ten večer Roman v šatně zaslechne, jak se jeho kamarádi z posilovny baví o cvičení ve venkovní posilovně v Björnsonově sadě. Chodí tam každé úterý od devíti hodin večer a odtud si to po náročném cvičení namíří do blízké hospody. Kéž bych si mohl jít s nimi zacvičit ven na čerstvý vzduch, pomyslí si Roman.

Příklad workoutového hřiště nevhodného pro uživatele vozíku

Analýza

 1. Brno dlouhodobě postrádalo bezbariérové workoutové hřiště s vhodnými posilovacími stroji, byť se o jeho výstavbě již dlouho uvažovalo.
 2. Bezbariérové workoutové hřiště má mnoho specifik (zpevněné plochy, výška cvičebních prvků atp.).
 3. Chybí koncepční plány a strategie, které by usnadňovaly budování bezbariérových veřejných prostorů.
 4. Neexistuje funkční spolupráce mezi samosprávami, kde by bylo možné se inspirovat ověřenými bezbariérovými řešeními z jiných obcí a měst.

Návrh

 1. Realizace rovnoměrně rozmístěné sítě bezbariérových workoutových hřišť po celém území města Brna.
 2. přístupnění vybraných stávajících sportovních hřišť pro uživatele vozíku.
 3. Navázat spolupráci s jinými samosprávnými celky při řešení bezbariérovosti a aktivně vyhledávat příklady dobrých bezbariérových řešení.

Konkrétní realizace v Brně

Na podzim roku 2017 se na podnět Nadačního fondu Emil zástupci města Brna vyrazili podívat do Hluboké nad Vltavou, kde již bylo realizováno jedno z mála bezbariérových workoutových hřišť v České republice. Zde zjistili všechny nezbytné informace (financování, rozměry, materiály atp.), které by mohly pomoci při realizaci bezbariérového workoutového hřiště v Brně. V návaznosti na to v zimě 2017 Poradní sbor pro bezbariérové Brno odeslal dotazníky do organizace Liga vozíčkářů s otázkou: „Kde by se měly vybudovat bezbariérové venkovní posilovny?“. Tato anketa identifikovala několik preferovaných míst, nicméně na žádném z nich nebylo možné realizovat venkovní posilovnu v krátkém časovém horizontu. Následně se ozval sportovní areál Hroch, který si na podzim roku 2018 podal žádost o dotaci na bezbariérové sportovní hřiště do dotačního programu Odboru školství Magistrátu města Brna. Workoutové hřiště, inspirované realizací z Hluboké nad Vltavou, tak bylo ve spolupráci s Poradním sborem pro bezbariérové Brno vybudováno ve sportovním areálu Hroch. Samotná stavba byla realizována v roce 2019 a 3. 4. 2019 došlo k slavnostnímu otevření hřiště. Realizace projektu stála 998 250 Kč, z toho statutární město Brno přispělo na vybudování hřiště 990 000 Kč. V druhé fázi realizace byly ještě upraveny bezbariérové přístupové cesty k hřišti.

Příklad workoutového hříště vhodného pro uživatele vozíků (Sportovní areál Hroch)

Časová osa

 • léto 2017:

  prvotní impulz pro vybudování bezbariérového workoutového hřiště

 • podzim 2017:

  návštěva již vybudovaného hřiště v Hluboké nad Vltavou

 • zima 2017:

  odeslání dotazníků s cílem zjistit preferované lokality pro vybudování hřiště

 • jaro 2018:

  žádost o dotaci na vybudování bezbariérového workoutového hřiště

 • podzim 2018:

  podání investičního záměru

 • jaro 2019:

  realizace projektu a slavnostní otevření 1. bezbariérového workoutového hřiště v Brně

Omezení řešení

 • Konkrétní bezbariérové řešení nelze přenést z jednoho místa na druhé bez jakékoliv úpravy. Každá realizace má svá specifika.
 • Jednotlivé obce se často stavějí do role vzájemných konkurentů místo toho, aby se od sebe vzájemně inspirovaly.
 • Samosprávy se příliš nevěnují otázkám přístupnosti sportovních areálů a zařízení.

Závěry

 • Relativně jednoduchými úpravami lze vybudovat workoutové hřiště, které může být přístupné i uživatelům vozíku.
 • I když je takové hřiště speciálně upraveno pro lidi s pohybovým znevýhodněním, neznamená to, že by nemohlo či nemělo být využíváno kýmkoliv jiným.
 • Inspirace z Hluboké nad Vltavou pomohla při realizaci prvního bezbariérového workoutového hřiště v Brně. V rámci návštěvy získali zástupci Brna detailní informace o úskalích realizace projektu, jeho financování, volbě vhodných materiálů a designu jednotlivých cvičebních pomůcek.
 • Je klíčové, aby bezbariérová workoutová hřiště byla řešena společně s bezbariérovým přístupem k nim (bezbariérová parkovací místa, zastávka MHD, přístupové cesty).

Slovníček

workoutové hřiště

Jedná se o místo, kde lze provozovat tzv. street workout (trénování na ulici), který je založen především na cvičení s vlastní vahou. Tato hřiště se většinou nachází ve venkovních prostorech obcí, zejména v parcích, na sídlištích nebo ve sportovních areálech. Jejich předností je především dostupnost, protože vstup na tato místa je povětšinou bezplatný. Jedná se i o dobré místo pro socializaci. Pro uživatele vozíku je důležitý charakter povrchu hřiště, na příliš měkkém povrchu, jako je písek nebo štěrk, by byla obtížná manipulace s vozíkem. Proto se přistupuje k instalaci pryžové dlažby, která dobře tlumí pády a nárazy, ale zároveň je dost pevná, aby se po ní dalo vozíkem jezdit.

Prvky, které by na kvalitních a kompletních workoutových hřištích neměly chybět, jsou: vysoká (doskočná) samostatně stojící hrazda; více různě vysokých hrazd napříč celým hřištěm, včetně hrazdy v úrovni pasu a u země; dvojitá klasická bradla; nízká bradla (stálky) u země; žebřík na ručkování; žebřiny; úchyt na gymnastické kruhy; šikmá a rovná posilovací lavice s madly; v případě přírodního povrchu (kačírek, štěpka, tráva) i kus pevné, rovné plochy. Většina těchto prvků by měla být dostupná ve vhodné výšce i pro uživatele vozíků.

Nadační fond Emil

Nadace Emil je nezisková organizace, která pomáhá dětem a mladistvým se zdravotním znevýhodněním sportovat. Projekt Emil vznikl v roce 2003 a po úspěšném startu se v roce 2009 stal oficiálně nadačním fondem. Finanční podpora zahrnuje například nákup speciálních pomůcek, které ke sportu jednotlivci nutně potřebují, nebo pomoc s realizací sportovních hřišť a jiných venkovních prostorů. Výběr probíhá na základě individuálních žádostí, jejichž realizací se supluje chybějící podpora státu pro tuto cílovou skupinu. Cílem nadace je zlepšení kvality života dětem se zdravotním znevýhodněním i jejich rodin.