Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Specializovaná veřejná databáze bariérových situací pro osoby se smyslovým znevýhodněním v MHD

Cílem této databáze je zmapovat co největší množství bariérových situací, se kterými se setkávají lidé se smyslovým znevýhodněním v městské hromadné dopravě.

Stáhnout ve formátu XLSX

Filtry

Uživatelská skupina

Kategorie

Typ

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Existují tramvajové zastávky, kde se vystupuje přímo do vozovky. Pokud to nevidomí uživatelé neví, ocitají se v nebezpečné situaci, kdy po výstupu z tramvaje setrvávají ve vozovce, kde se upravují, rozkládají si hůl atp., ale kolem nich již mohou jezdit automobily.

Konkrétní místo v Brně
např. zastávka Skácelova

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Do akustického hlášení ve voze tramvaje o názvu zastávky doplnit informaci o "výstupu do vozovky".

vyfoceno 01/17/2024, Robert Osman

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Existují zastávky, kde je označník velmi blízko ke zdi domu, čímž vytváří zúžený průchod. Pokud je na označníku umístěna i informační cedulka, a to kolmo vůči směru jízdy vozidla MHD, dochází k dalšímu zúžení volného průchodu a často tak dochází k tomu, že nevidomí uživatelé ramenem zavadí o informační cedulku.

Konkrétní místo v Brně
např. trolejbusová zastávka Konečného náměstí, směr Úvoz

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Informační cedulky umisťovat buď přímo na zdi budov, případně na označníky, ale rovnoběžně vůči směru jízdy vozidla MHD.

vyfoceno 01/17/2024, Robert Osman

nesystémová bariéra, sluchově znevýhodnění, žitá zkušenost

V případě, že se po stisknutí nerozsvítí poptávková tlačítka, jejichž stisknutím se ohlašuje výstup na zastávce na znamení, chybí vizuální informace o tom, zda ohlášení výstupu na zastávce na znamení bylo úspěšné. Pro neslyšící je podsvícení tlačítka důležitý vizuální podnět potvrzující úspěšné oznámení výstupu na zastávce na znamení.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Opravit dané poptávkové tlačítko. Cestující mohou při zaznamenání této poruchy oslovit řidiče nebo poslat e-mail na DPMB.

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, žitá zkušenost

Seniorbus je služba, kterou DPMB poskytuje na objednání seniorům a držitelům průkazu ZTP, ZTP/P, je tedy určena i neslyšícím cestujícím. Neslyšící se při využívání služby setkali v minulosti s tím, že jiné než telefonické objednání seniorbusu nebylo možné (web nyní uvádí, že se neslyšící mohou objednat přes SMS, ale i to má své nevýhody jako vleklost komunikace, těžká srozumitelnost atp.). Řidiči posléze oznamují příjezd smluveného vozu vždy telefonicky (což je pro neslyšící nevyužitelný způsob komunikace) a nejsou při přepravě připraveni na případnou komunikaci s neslyšícími uživateli znakového jazyka.

Typ vozidla
seniorbus

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Zajistit komunikaci s dispečinkem při objednání a příjezdu seniorbusu formou videohovoru/SMS, proškolit řidiče na komunikaci s neslyšícími a vybavit je např. mapou nebo něčím, kde může cestující ukázat případný plán cesty při změnách. Zajistit jednoduchou aplikaci či formulář pro objednání seniorbusu, kde by bylo možné uvést, zda je cestující neslyšící a nepotřebuje domluvu jinou formou komunikace.

vyfoceno 12/02/2023, Pavel Doboš

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, žitá zkušenost

Pokud vůz nejede po své obvyklé trase, ale jeho konečná se změní, je pro neslyšící obtížné tuto změnu zaznamenat. Jedná se zejména o situace, kdy vůz nejede až na obyklou konečnou zastávku, ale končí již dříve nebo jede na jinou konečnou zastávku třeba do vozovny. Ke změnám trasy vozu dochází také v důsledku různých probíhajících oslav (zmíněny např. erbovní slavnosti). Obdobný problém nastává i ve chvíli, kdy je část obvyklé trasy vozu pokryta náhradní dopravou. K tomu dochází například v situacích, kdy v důsledku oprav nejede tramvaj po celé své obvyklé části trasy, ale končí dříve a následně je trasa obsloužena náhradní autobusovou dopravou. Není-li změna trasy vozu patrná hned při nástupu do vozu z jeho označení, chybí neslyšícím vizuální podněty o tom, že by měli aktivně sledovat na zobrazovacích zařízeních ve voze, kudy vůz pojede. Proto se o změně dozví až ve chvíli, kdy se vůz vydá jinou trasou, než kterou chtěli jet.

Konkrétní místo v Brně
např. změna linky č. 6 na linku č. 1, linky č. 2 na linku č. 5, změna tramvaje č. 3 na tramvaj č. 11, autobus č. 67 odkloněn kvůli probíhajícím erbovním slavnostem

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
1) Zajistit výrazný světelný signál ve voze, který by vedle výrazného označení změny vizuálně (např. na monitoru vozidla) mohl také pomoci, aby neslyšící cestující zpozorněli. 2) Zajistit přednahrané video v českém znakovém jazyce s titulky v češtině, které by upozorňovalo na změnu trasy vozu.

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, žitá zkušenost

Na webu chybí přehled služeb pro neslyšící a sluchově znevýhodněné cestující. Je zde uveden pouze seniorbus. Informace jsou navíc pouze v českém (nikoliv v českém znakovém) jazyce. Neslyšící s průkazem ZTP sice nepotřebují nakupovat jízdné pro sebe, ale přístupné informace o jízdném potřebují při nákupu jízdného např. pro své rodinné příslušníky. Informace na webu jsou rovněž nepřístupné pro neslyšící ze zahraničí, kteří také nemají ZTP a informace o jízdném a jiných náležitostech dopravy proto potřebují.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
1) Zavést informační linku pro znakující neslyšící (videohovor či alespoň chat). 2) Jako ideální řešení zpřístupnit všechny informace na webu DPMB tak, aby byly přístupné pro neslyšící (tj. otitulkování videí, překlad textů do ČZJ na boku apod.) – neslyšící by si sami mohli vybírat, které informace zde jsou pro ně důležité. 3) Jako další řešení může být jasné označení informací validních a využitelných pro neslyšící (a to včetně těch, které nejsou věnovány pouze jim), často jde o aktuální informace - úskalím je, že by to vyžadovalo neustálou tvorbu nového obsahu v ČZJ. Jako alternativní dobrý zdroj informací o přístupných službách a novinkách v MHD slouží taky monitory ve vozidlech – lze využít animace. Pozn. Je možné, že neslyšící by se ani v případě doplnění obsahu v ČZJ na webu o této novince nedozvěděli, protože webové stránky nejsou zvyklí navštěvovat. Větší dosah by mohl mít obsah na sociálních sítích (FB, IG či TikTok), kde se může dál šířit.

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, inspirace

Informace o mimořádných událostech v aplikaci DPMBinfo se nezobrazují v aplikaci vždy dostatečně rychle. Pro neslyšící tak nemohou vždy sloužit jako dostatečný textový zdroj informací nahrazující informace, které jiní cestující mohou obvykle získat např. hlášením od řidiče.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Přidat, podle toho jak přenos informací o nehodách a akutních změnách do aplikace probíhá (zda v reálném čase nebo opravdu zpětně), případně možnost aplikace zasílat oznámení o aktuálních změnách v plánované trase, v okolí atp.

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, žitá zkušenost

Domluva s řidiči je pro neslyšící komplikovaná. Řidiči mnohdy neví, jak s neslyšícími komunikovat (když se např. potřebuje neslyšící zeptat, zda zastavuje vůz na určité zastávce). Obvykle není v danou chvíli čas využít přepis řeči – i v případě, že pro něj je prostor, vyžaduje to od mluvčího znalost, jak komunikovat, aby byl přepis srozumitelný. I v případě, že neslyšící chce zmáčknutím tlačítka upozornit řidiče na nějakou nenadálou situaci, nastává posléze stejný problém - znakující neslyšící mohou posléze gesty naznačovat, co se děje, nemohou řidiče ale zavolat, aby situaci vysvětlili.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Komunikace neslyšícího s řidičem závisí na preferencích a povaze obou dvou stran. Proškolit řidiče - 1) Stačilo by zapojit jednoduchá gesta (výhodou je rychlost + není potřeba mít k dispozici telefon), nebo naučit řidiče několik základních znaků (porucha, oprava, konec atp.), 2) Využít např. papír s vytištěnými názvy zastávek daného spoje a 3) Vysvětlit, které způsoby komunikace jsou naopak neefektivní, 4) Napsat krátkou zprávu na telefon (řidičem) a předat neslyšícímu, 5) Lze využít i mobilní aplikaci okamžitý přepis (když jí neslyšící disponuje), proto by bylo dobré proškolit řidiče i na to, že tato varianta existuje a co vyžaduje - mluvit souvisle, v kratších větách, aby přepis dobře rozeznal téma a obsah hovoru.

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, žitá zkušenost

Při cestování po neznámých trasách se nelze spolehnout na monitor jako zdroj včasných informací o nadcházející, potažmo současné, zastávce. V důsledku přednastavené smyčky se může stát, že monitor zobrazuje jiný obsah než nadcházející zastávku a trasu vozidla (např. reklamu, infotainment). Pro neslyšící, kteří Brno neznají (i cizinci, turisté apod.), jsou reklamy na monitorech rušivý obsah, který jim znesnadňuje orientaci během dopravy. V důsledku zobrazování reklam na monitoru si také někteří sluchově znevýhodnění cestující zavčas nevšimnou, že je následující zastávka na znamení a nestihnou dát znamení řidiči.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
1) Redukovat obsah zobrazovaný na monitorech, který nesouvisí primárně s dopravou po dané trase. 2) Načasovat smyčky tak, aby se vždy zobrazovaly nastávající zastávky dostatečně dlouho a dostatečně s předstihem. 3) Neslyšícím, kteří se doposud neorientují dobře v Brně, by také pomohlo, kdyby monitor zobrazil i fotku např. dominant nebo důležitých budov v okolí, které se nachází na následující zastávce. 4) Využít větší monitory, kterými jsou v současnosti vybavené některé novější typy vozů. Tyto monitory jsou rozděleny na dvě části – jedna po celou dobu jízdy zobrazuje trasu jízdy vozu a druhá informativní videa a reklamy. 5) Obraz by bylo během přehrávání reklamy možné rozdělit – dole by mohl být řádek, kde by byla zobrazena další zastávka a směr.

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, žitá zkušenost

Pokud v důsledku poruchy či nehody na trati vznikne kolona a řidič instruuje hlášením cestující o tom, že mají z vozu vystoupit předními dveřmi, sluchově znevýhodněným uživatelům tato informace není přístupná. Neslyšící a sluchově znevýhodnění se v tuto chvíli musí řídit chováním ostatních. Neví, co se stalo a jestli má smysl čekat ve voze, nebo zda přijede náhradní doprava, či jak se bude situace dále vyvíjet (např. jak dlouho bude cca trvat, než se daný problém vyřeší).

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
1) Zajistit možnost využít monitory ve voze pro předání informací o náhlých změnách. Na monitorech lze informace znázornit čistě graficky – výhodou tohoto řešení je, že je přístupné i pro cestující, kteří neovládají český ani český znakový jazyk. 2) Videa ve znakovém jazyce lze promítnout buď na monitor, nebo je zprostředkovat neslyšícím cestujícím prostřednictvím mobilní aplikace (jako je např. DPMBinfo). 3) Upozornit neslyšící cestující lze také pomocí blikajícího světla (např. červeného), toto je dobré řešení jak získat pozornost i těch cestujících, kteří se na dané trase pohybují pravidelně a nemusí "dávat pozor" (mohou se například dívat do mobilu, z okna, číst si). 4) Osoby se sluchovým znevýhodněním, které využívají sluch, mají problém identifikovat zdroj zvuku – potřebovaly by od řidiče signál (zamávání), že bude něco říkat/hlásit. Pomohlo by jim také, kdyby hlášení od řidiče byla slyšet stejně jako hlášení zastávky po celém voze. 5) Dopředu identifikovat nejčastější situace, kdy je potřeba předat informace cestujícím – připravit sadu videí ve znakovém jazyce, které lze pustit na monitoru. 6) Naučit řidiče několik základních znaků jako je výstup, porucha apod. 7) V případě, že by byla bariéra řešena přidáním textových informací, je dobré a přístupnější využívat krátké věty a hodně frekventovaná slova pro lepší srozumitelnost textu.

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, inspirace

Pro neslyšící uživatele znakového jazyka nemusí být srozumitelné popisy plánovaných výluk a změn v dopravě na žlutých papírech (cedulích) vyvěšovaných na zastávku, zejména jsou-li na nich komplexnější textové informace v českém jazyce s méně obvyklými slovy.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
1) Znázornit výluky, změny tras a přesuny zastávek apod. také graficky jak na žlutých papírech (cedulích), tak i na monitorech. 2) Natočit videa v českém znakovém jazyce, která by informovala o výluce a následně přidat QR kód s odkazem na tato videa na konkrétní místa či letáky, které o výlukách informují.

vyfoceno 01/24/2024, Robert Osman

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, žitá zkušenost

Neslyšícím se stává, že projedou zastávku na znamení, protože neví, že mají dát signalizaci řidiči – vizuální informace o tom, které zastávky jsou na znamení, se objevuje na diodových panelech jako součást běžícího textu za názvem zastávky, příp. se objevuje na monitorech ve voze, kde je znázorněna pomocí vykřičníku nebo zvonečku. Obě řešení vyžadují, aby neslyšící sledovali pravidelně zobrazovací zařízení během cesty.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
1) Upozornit například prostřednictvím blikajících světel v oblasti nad dveřmi, kde se světla obvykle rozsvěcují po ohlášení zastávky na znamení stisknutím tlačítka. Toto řešení by mohlo vyhovovat i osobám, které nosí sluchátka. 2) Propojit vůz s chytrým zařízením jako je telefon nebo hodinky prostřednictvím aplikace, vysílat upozornění v případě, že je následující zastávka na znamení. 3) Informovat cestující, že lze použít i tlačítko poptávkového otevírání dveří cestujícími jak před zastávkou na znamení, tak i před standardní zastávkou.

vyfoceno 10/22/2023, Hana Jaurys

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, neinformovanost

Mnoho neslyšících nezná způsob označení zastávek na znamení na monitorech ve voze. V současnosti existují dvě varianty – označení pomocí vykřičníku v červeném trojúhelníku a označení pomocí zvonečku (záleží na typu monitoru ve voze). V důsledku toho neslyšící mohou snadno přejet zastávku na znamení, protože neví, že mají dát signalizaci o svém výstupu.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
1) Zajistit výrazně odlišné znázornění zastávky na znamení a nahradit symbol za jiný symbol, u nějž je souvislost se zastávkou na znamení intuitivnější – např. písmeno Z, symbol ruky nebo slovo "STOP". O podobě znázornění zastávky na monitoru by mohla rozhodnout také veřejnost v podobě hlasování o předem připravných návrzích. 2) Informovat cestující, že lze použít i tlačítko poptávkového otevírání dveří cestujícími jak před zastávkou na znamení, tak i před standardní zastávkou.

vyfoceno 10/22/2023, Hana Jaurys

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, inspirace

Neslyšící ze zahraničí se necítí motivováni využívat lokální aplikace kvůli tomu, že obsahují pouze texty v češtině. Proto často využívají Google Maps, jejichž výhodou oproti jiným aplikacím, v nichž lze vyhledávat dopravu, je, že si mohou neslyšící ze zahraničí prohlédnout fotografie z místa určení, což jim pomáhá s orientací.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Doplnit aplikaci DPMBinfo o fotografické či grafické informace a více jazykových variant.

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomí uživatelé MHD s vodicím psem mají doporučeno nastupovat předními dveřmi a obsadit sedadla hned za řidičem, která pro ně bývají určená - třebaže ne vždy, ale to nevidomí uživatelé mnohdy nevědí. U vozidel, která mají vyvýšená sedadla hned za řidičem, dochází k situaci, kdy si cestující po nástupu sedne na sedadlo a pes se nevejde do mezery mezi sedadlem a kabinou řidiče, tudíž musí zůstat v uličce dole pod sedadly. Tam je jednak ohrožen stojícími spolucestujícími a jednak nevidomý nedosáhne dolů na psa, aby ho mohl ovládat skrze postroj a nastane ztráta kontaktu mezi nevidomým a jeho psem.

Typ vozidla
autobusy a trolejbusy Solaris

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
V uvedených vozidlech umožnit nevidomým uživatelům s vodicím psem usadit se na jiná sedadla, než na ta vyvýšená za řidičem.

vyfoceno 12/01/2023, Pavel Doboš

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomý nastoupí do tramvaje s vodicím psem, ale v případě tramvají se sedadly, kde lidé sedí proti sobě podélně a kolmo vůči směru jízdy s nohama do uličky, není prostor, aby se pes usadil v místě, kde o něj nezavadí spolucestující, kteří na něj mohou i šlápnout.

Typ vozidla
tramvaje Elektra se staršími typy vysokých článků

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
1) Nahradit starší typ vozidla novějšími typy. 2) Upozorňovat spolucestující, že ve voze je vodicí pes.

vyfoceno 12/02/2023, Pavel Doboš

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Ve vozech, kde je hladká podlaha, může v případě rychlého zabrždění vodicí pes uklouznout a tím se vzdálit pryč od nevidomého cestujícího v případě, že je vodicí pes usazen v uličce.

Typ vozidla
nové typy vozů s hladkou podlahou

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
1) Zajistit neklouzavou podlahu vozidel. 2) Zajistit bezpečné místo pro vodicího psa.

nesystémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomí uživatelé MHD čekají na zastávce na spoj, ale přijede spoj, jemuž nefunguje externí hlásič čísla vozu, který je běžně spustitelný technologií VPN (vysílač povelů pro nevidomé), a nevidomí uživatelé se musí doptávat okolních lidí, pokud kolem nějací jsou, aby zjistili, jaké číslo vozu právě přijelo.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
1) Zajistit fungující externí hlásiče. 2) Zajistit pravidelné kontroly funkčnosti hlásičů.

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomým uživatelům MHD je doporučováno nastupovat předními dveřmi do vozů a usadit se na sedadlo za řidičem, které je obvykle nejideálnější pro bezpečné umístění vodicího psa ve voze. Toto sedadlo však může být obsazeno a sedící si nevšímá, že by měl nevidomého s vodicím psem pustit sednout.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
1) Provádět osvětu cestujících. 2) Jasně vyznačit místa, která jsou určena pro uživatele s vodicím psem.

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Spolucestující odmítají cestovat v blízkosti vodicího psa, protože je jim nepříjemný nebo z něho mají obavy - spocestující mohou mít například alergii na psy, pes může být znečištěný, případně jim může vadit, že nenosí náhubek.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Provádět osvětu spolucestujících, aby měli větší povědomí o tom, jak a proč se využívají vodicí psi, například že nemusejí nosit náhubek.

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomým uživatelům MHD je doporučováno nastupovat předními dveřmi do vozů. Nicméně příliš úzké jednokřídlé přední dveře mohou komplikovat nástup nevidomých uživatelů s vodicím psem, protože dohromady se psem jsou sami příliš širocí. Někteří nevidomí uživatelé se přitom mohou bát nastupovat jinými dveřmi, protože se bojí, že o nich pak řidič nebude vědět.

Typ vozidla
nové typy tramvají: Anitra, Elektra, Drak, ForCity

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
1) Zajistit bezpečné navedení nevidomého uživatele ke druhým dveřím, které jsou již dvoukřídlé. 2) Nepořizovat vozy s jednokřídlími dveřmi.

vyfoceno 12/01/2023, Pavel Doboš

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Autobus nebo trolejbus přijede k zastávce tak, že mezi jeho podlahou a hranou chodníku vzniká široká mezera. Nevidomí uživatelé tudíž musí nejprve sestoupit z chodníku na vozovku a až poté vystoupit nahoru z vozovky do vozu, respektive z vozovky na chodník. Přitom vkládají nohu do úzké a hluboké škvíry, kde mohou šlápnout na problematické místo, jako je kanál nebo kaluž, což představuje potenciálně nebezpečnou situaci.

Typ vozidla
autobusy, trolejbusy

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Provádět osvětu řidičů, aby důkladně přijeli k hraně chodníku.

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomým uživatelům je doporučeno čekat u označníku zastávky, aby mohli nastupovat předními dveřmi do vozů. Na vytížených zastávkách může vozidlo, kterým potřebují nevidomí uživatelé jet, zastavit až jako druhé nebo i další v pořadí. Poté se rozjede a už nezastaví znovu u označníku, i když u něj čeká nevidomá uživatelka, neboť například uživatelku zastiňují jiní lidé a ona sama neví, že pro řidiče není vidět.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
1) Zajistit, aby byl řidič pozorný a pokud nezastaví se svým vozem jako první v pořadí, měl by si všimnout, zda u označníku nestojí nevidomý uživatel, a případně zastavit znovu. 2) Vidící lidé by si neměli stoupat hned vedle bílé tyče, aby byla lépe vidět.

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Na některých zastávkách tramvají, kde je úzký nastupní ostrůvek a žádné zábradlí, je nebezpečí, že při čekání nevidomého užvatele s vodicím psem vyčnívá pes z ostrůvku buď hlavou do kolejí, anebo zadkem do vozovky, zatímco nevidomí uživatelé si toho nejsou vědomi, protože nevidí, kam až pes svým tělem zasahuje (zda například nepřečnívá z ostrůvku).

Konkrétní místo v Brně
např. zastávka Grohova

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Umístit zábradlí směrem k vozovce alespoň v blízkosti označníku

vyfoceno 11/28/2023, Hana Jaurys

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomá uživatelka drží vodicího psa madlem jeho postroje blízko svého těla. Pokud jsou ve voze vysoké schody, vodicí pes může při výstupu seskočit dolů ze schodů najednou a nevidomou uživatelku s sebou stáhnout dolů.

Typ vozidla
staré typy tramvají Tatra anebo rekonstruované Vario, tedy vysokopodlažní tramvaje

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Nahradit stará vozidla novými nízkopodlažními, která nemají vysoké schody.

vyfoceno 12/01/2023, Pavel Doboš

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomý uživatel nastoupí do vozu, ale chvíli mu trvá, než se ve voze zorientuje, usadí se a kupříkladu najde místo pro vodicího psa (pokud se jedná o uživatele s vodicím psem). Řidič však nepočká, než se nevidomý cestující usadí a vyjede ze zastávky dříve, čímž nevidomému ztíží snahu se ve voze zorientovat a bezpečně si najít místo.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Provádět osvětu řidičů, aby sledovali nevidomé cestující i ve voze a počkali dostatečný čas, aby se mohl nevidomý uživatel zorientovat a usadit.

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Vodicí pes na sobě obvykle má upozornění, že pracuje, a proto se nemá například hladit. Přesto jsou spolucestující, kteří ho mohou chtít hladit, volat na něj nebo ho dokonce krmit. Tím psa vyruší a může se začít chovat jinak, než jak je vycvičen. Tím nicméně komplikují cestu nevidomé cestující, která se nemůže na vodicího psa spolehnout.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Provádět osvětu spolucestujících, aby věděli, jak pracují a co potřebují vodicí psi při cestě MHD.

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Když je ve voze znečištěná podlaha, nevidomý cestující si toho nemusí povšimnout a nechá vodicího psa, aby se do těchto nečistot posadil nebo si lehnul.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Provádět osvětu spolucestujících, aby reagovali na nečistotu a upozornili na ni nevidomého uživatele, aby si do ní pes nesedl nebo nelehl.

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomá uživatelka jde po vodicí linii (jiné než hraně vozovky) na zastávku a potřebuje dojít k označníku, u kterého by měla ideálně čekat na přijíždějící spoj. Nicméně jelikož místo označníku není označeno signálním pásem, který by se protínal s vodicí linií, může jen obtížně najít jeho přešné místo a může ho minout.

Konkrétní místo v Brně
např. zastávka Trávníčkova a dále zastávky po trase linky č. 4 až po Tomkovo náměstí

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Doplnit signální pás označující zastávku.

vyfoceno 12/01/2023, Pavel Doboš

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

V případě úzkých nástupních ostrůvků tramvají, které nejsou vybaveny umělou vodicí linií nebo varovným pásem, jsou nevidomí uživatelé orientující se pomocí bílé hole nuceni použít jako vodící linii buď nástupní hranu ostrůvku nebo protilehlou hranu ostrůvku směrem do vozovky. Tím jsou ale nevidomí cestující ohroženi buď projíždějící tramvají na jedné straně, anebo projíždějícími vozidly na straně druhé, která mohou snadno zavadit o jejich bílou hůl a srazit je.

Konkrétní místo v Brně
např. zastávka Husitská, Körnerova, Masná

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
1) Vybavit tyto nebezpečné ostrůvky umělou vodicí linií (prostředkem ostrůvku) nebo varovným pásem (nástupní hrana). 2) Vybavit tyto ostrůvky zábradlím na straně směrem k vozovce.

vyfoceno 11/28/2023, Hana Jaurys

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

U některých zastávek, které mohou být samy o sobě užší, a proto je pro nevidomé uživatele složitější jimi bezpečně projít, zužuje navíc možnost průchodu zastávkou přístřešek zastávky, pokud je navíc umístěn blízko označníku. Především se jedná o přístřešky s bočnicemi.

Konkrétní místo v Brně
např. zastávka Fügnerova, Bieblova

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
1) Posunout přístřešky na méně omezující místo proti směru jízdy. 2) Užívat přístřešky bez bočnic. 3) Na rozměrově užších zastávkách nepoužívat přístřešky.

vyfoceno 01/24/2024, Robert Osman

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Lavičky, které nejsou na nožkách a jsou upevněny ke stěně přístřešku zastávky, jsou obtížně nahmatatelné bílou holí a nevidomý uživatel je obtížně může využít k odpočinku, respektive do nich může narazit a zranit se.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Používat na zastávkách lavičky, které jsou na nožkách.

vyfoceno 01/24/2024, Robert Osman

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Přístřešky zastávek jsou velmi často konstruovány ze skleněných tabulí. Pokud nejsou průhledné skleněné bočnice přístřešků zastávky označeny žádnými konrastními prvky, osoba slabozraká a osoba se zbytky zraku, která se pomocí těchto zbytků zraku orientuje, do bočnice může narazit a zranit se.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Dostatečně vizuálně kontrastně označit skleněné tabule tvořící stěny přístřešků zastávek.

vyfoceno 12/03/2023, Ondřej Šerý

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomí uživatelé jdou podél nástupní hrany zastávky směrem k označníku. Na konci zastávky za označníkem se chodník najednou nečekaně zúží na úkor širšího kolejiště. Hrana chodníku uskočí směrem do chodníku a nevidomí uživatelé mohou šlápnout do prázdna a spadnout do kolejiště.

Konkrétní místo v Brně
např. zastávka Bělohorská, Husitská, Bieblova

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
1) Navádět ke vzdálenějšímu okraji zastávky od nástupní hrany zastávky, aby se uživatel nepohyboval podél nástupní hrany, zaroveň odstranit překážky podél tohoto vzdálenějšího okraje zastávky. 2) Ustoupit od budování úskoků chodníku přiléhajících přímo k zastávkám.

vyfoceno 12/01/2023, Veronika Kotýnková Krotká

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

V hlučném prostředí nevidomá uživatelka nemusí zaznamenat, že přijel její spoj, na který čeká. To platí obzvlášť pro autobusy a trolejbusy, které mají motor vzadu, a proto v jejich přední části může být motor jednoduše přehlušen a obtížně rozpoznatelný. Nevidomá uživatelka tak o něm neví, nereaguje na něj a tedy ani nenastoupí. Vůz odjíždí bez nevidomé cestující.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
1) Provádět osvětu řidičů, aby se případně nevidomého uživatele, který nereaguje na přijezd vozidla, aktivně zeptali, zda s tímto vozem chtějí jet. 2) Zajistit automatické ohlášení linky hlásičem při každém příjezdu. 3) Zajistit ohlášení příjezdu linky skrze aplikaci v telefonu (např. aplikace "Pozor tramvaj" využívající bluetooth).

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomý uživatel čeká na zastávce na svůj spoj. Spoj přijede na zastávku, ale řidič pouze odblokuje dveře (tudíž umožní jejich otevření tlačítkem z vnějšku vozu) a neotevře je. Nevidomý uživatel se bude snažit najít a nahmatat tlačítko pro otevření dveří, ale to může být komplikované a může to zabrat mnoho času, během něhož může řidič dokonce i dveře znovu zablokovat a odjet.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
1) Provědět osvětu řidičů, aby pro nástup nevidomého uživatele nejen odblokovali dveře, ale rovnou je i otevřeli. 2) Zajistit otevírání dveří pomocí VPN (vysílač povelů pro nevidomé).

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomí uživatelé neví, zdali před jejich nástupem do vozu nechce z tohoto vozu ještě někdo vystupovat. Proto i když nikdo nevystupuje, nevidomí uživatelé můžou čekat několik sekund, než začnou nastupovat, a řidič si může začít myslet, že uživatelé nechtějí jet touto linkou, a proto zavře dveře a odjede.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Provádět osvětu řidičů, aby se případně nevidomého uživatele, který zdánlivě nereaguje na přijezd vozidla, aktivně zeptali, zda s tímto vozem nechce jet.

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Na zastávku přijede požadovaný spoj a nevidomý uživatel začne chtít nastupovat do vozu po otevření dveří. Jenže proti němu se snaží stále vystupovat předchozí cestující a ti ho nenechají nastupovat bezpečně, například mu zavadí o bílou hůl a vytrhnou mu ji z ruky.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Provádět osvětu spolucestujících, aby byli při nástupu nevidomého uživatele k němu ohleduplní a uvolnili mu prostor ve dveřích.

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Při výjezdu z konečných zastávek, kde jsou kolejnice zakončeny úvratí (dvě nebo více rovnoběžných slepých kolejí, na nichž končí oboustranné tramvaje, a tudíž příslušné konečné zastávky obsahují více míst pro nástup i výstup), tramvaj nutně přijede na jedno z vícero nástupišť a dopředu není jasné, na které nástupiště to bude. Nevidomí uživatelé, kteří plánují nastoupit do vyjíždějící tramvaje, si musí zvolit jednu z možností možných nástupišť, odkud může tramvaj vyjet, ale tramvaj může zrovna přijet na jiné nástupiště, než které zvolili. Pokud tedy nezvolili správné nástupiště, může dojít k situaci, že než zjistí, že se musí přesunout na nástupiště jiné a na které, tak tramvaj stihne odjet.

Konkrétní místo v Brně
tramvajové zastávky Mifkova a Nemocnice Bohunice

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Zajistit ohlášení, která z tramvají právě teď přijede na které nástupiště pomocí aplikace v telefonu (např. aplikace "Pozor tramvaj" využívající bluetooth), aby se mohl uživatel postavit na správné nástupiště.

vyfoceno 12/01/2023, Veronika Kotýnková Krotká

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomí uživatelé čekají na zastávce na svou linku, ale tato linka má z nějakého důvodu právě neplánovanou výluku. Čekající uživatelé jsou jen obtížně schopni se dostat k informaci, že by měli přejít na nějakou jinou zastávku nebo na nějakou jinou linku, ať náhradní, nebo pravidelnou, protože ta, na kterou čekají, nepojede.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
1) Zajistit, že vizuální panel ohlašující výluky (pokud na zastávce vůbec je) je ozvučen tak, že pomocí VPN (vysílač povelů pro nevidomé) lze vyvolat i hlášení o nenadálých událostech. 2) Informovat o neplánované výluce skrze aplikaci v telefonu (např. aplikace "Pozor tramvaj" využívající bluetooth).

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomá uživatelka nastoupí do vozu a hledá volné místo k sezení. Nejobvyklejší a obecně nejvíce doporučované místo za řidičem je zabrané a sedící osoba místo neuvolňuje, tudíž uživatelka zkouší hledat jiné místo. Spolucestující chce upozornit na jiné volné místo ve voze např. slovy "Pojďte sem, tady je volno", což je vyjádření, které nevidomou uživatelku jen těžko navede na ono nabízené místo, protože nevidí, co je "sem" nebo "tady".

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Provádět osvětu spolucestujících, aby věděli, jaké informace dávat nevidomému, pokud ho chtějí někam navést, někam jej navigovat.

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Starší typy tramvají s otevíráním dveří dovnitř mají vykrojené strany schodů u dveří. Nevidomí uživatelé můžou při nástupu nebo výstupu omylem našlápnout boční výkroj schodu, prošlápnout, kvůli tomu například upadnout a zranit se.

Typ vozidla
staré typy tramvají Tatra anebo rekonstruované Vario, tedy vysokopodlažní tramvaje, kde se otevírají dveře dovnitř

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Nahrazovat stará vozidla novými nízkopodlažními, nepořizovat vozy s vykrojenými schody.

vyfoceno 12/01/2023, Pavel Doboš

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Některé specifické tramvaje nemají pravidelnou délku schodů u předních dvěří, tudíž pokud nevidomá uživatelka tento typ tramvaje nezná velmi dobře, tak může při nástupu nebo výstupu upadnout, neboť nepočítá s tím, že schody budou nepravidelně dlouhé. Navíc je schod zaříznut do vnitřku tramvaje tak, že přesahuje tyčku, která obvykle značí, že schody začínají, takže se může při pohybu k výstupu omylem propadnout do tohoto schodu.

Typ vozidla
tramvaje Anitra

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Nahrazovat stará vozidla novými nízkopodlažními.

vyfoceno 12/01/2023, Pavel Doboš

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Vzhledem k tomu, že zvukové hlášení následující zastávky uvnitř vozu nastane až při rozjezdu vozidla, tedy v době, kdy je vozidlo velmi hlučné, je možné hlášení přeslechnout a tím pádem i přeslechnout, že má následovat pro nevidomé uživatele cílová zastávka. Jelikož si nejsou schopni tuto informaci ověřit z jiného zdroje, nemusí být proto připraveni na výstup na oné zastávce a tím pádem nemusí stihnout vystoupit.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
1) Změnit čas hlášení na jiné načasování (např. že následující zastávka je ohlášena hned po oznámení zastávky, na kterou se právě přijíždí, nebo že následující zastávka je ohlášena jak při příjezdu vozidla na zastávku, tak po odjezdu vozidla ze zastávky). 2) Informovat o blížení se k cílové zastávce skrze aplikaci v telefonu (např. aplikace "Pozor tramvaj" využívající bluetooth).

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

V případě nepravidelných linek, obvykle většinou linky, kdy vůz MHD již míří do vozovny, ale stále jede jako určitá linka směrem k vozovně a nabírá cestující, hlásič technologie VPN (vysílač povelů pro nevidomé) hlásí, že jde o služební jízdu a že nevidomý uživatel nemá nastupovat. Pokud ho poté někdo neujistí, že může jet i touto linkou, může raději nenastoupit a čekat na pozdější, ale pravidelný spoj.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Sladit VPN (vysílač povelů pro nevidomé) s nepravidelnými linkami jedoucími směrem do vozoven.

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomý uživatel, obzvláště ten s vodicím psem, vystupuje pomaleji a komplikovaněji než vidící cestující. Pokud narazí na spolucestující, kteří nejsou ochotni vytvořit uživateli adekvátní cestu pro jednoduchý a bezpečný výstup, nemusí se stihnout dostat včas ke dveřím, řidič může zavřít dveře dříve, než výstup proběhne, a uživatel tedy nestihne vystoupit na své zastávce.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
1) Provádět osvětu spolucestujících, aby umožňovali nevidomým uživatelům jednoduché výstupy z vozů. 2) Zajistit, že si řidiči pozorněji hlídají, zda ještě někdo nepotřebuje vystoupit, např. osoba nevidomá.

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomí uživatelé, obzvláště ti s vodicím psem, vystupují pomaleji a komplikovaněji než vidící cestující. Proto by chtěli ideálně využít stejné tlačítko pro pomalý výstup, jako využívají například tradičně rodiče s kočárkem (tedy signál řidiči, že výstup s kočárkem bude trvat déle). Toto tlačítko však nelze jednoduše nalézt, protože se může nacházet na různých místech ve voze a někdy absentuje úplně.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Umístit tlačítko pro pomalý výstup na jednotné místo blízko sedadel vyhrazených pro nevidomé uživatele.

vyfoceno 12/01/2023, Pavel Doboš

nesystémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomý uživatel se potřebuje dostat na nástupní ostrůvek zastávky Poříčí ze směru od Fakulty architektury VUT. Nicméně prestože jsou k nástupním ostrůvkům vybudovány přechody pro chodce od chodníku, nelze je jednoduše najít, protože na širokém chodníku, kde se nevidomý uživatel orientuje podle přirozené vodicí linie stěny budovy, není vybudován signální pás, který by ho informoval, že se dostal na úroveň přechodu, a tak přechod může jednoduše minout. I pokud nakonec tento přechod nalezne a přejde na nástupní ostrůvek, může nabýt dojmu, že přechod pokračuje dále k nástupnímu ostrůvku opačného směru jízdy, protože nástupní ostrůvek, na který vešel, je snížený i na své opačné straně, tedy hraně nástupního ostrůvku ke kolejím. Nicméně přes koleje již žádný přechod nevede, a nevidomý uživatel tedy může vstoupit do kolejí. Na nástupní ostrůvek opačného směru jízdy proto musí nevidomý uživatel buď nebezpečně přecházet koleje bez přechodu, anebo se musí vrátit a obejít ze široka celou zastávku komplikovanou cestou skrze čtyři jiné přechody pro chodce přes vozovku.

Konkrétní místo v Brně
zastávka Poříčí

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Vybudovat signální pás, který upozorní nevidomého uživatele na přechod pro chodce a buď prodloužit přechod pro chodce i přes koleje na nástupní ostrůvek opačného směru, anebo zvýšit hranu nástupního ostrůvku, aby nedocházelo k dojmu, že přechod pro chodce pokračuje i přes koleje.

vyfoceno 11/15/2023, Robert Osman

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomá uživatelka, která nezná dokonale zastávku, na které chce nastupovat, potřebuje informace o zastávce a linkách, které z ní jezdí, na informační tabuli, která je nejčastěji umístěna na označníku zastávky, v Braillově písmu, jinak si nic z informační tabule na zastávce nepřečte.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
K informačním tabulím dodat základní informace o zastávce a linkách, které z ní jezdí, na štítkách v Braillově písmu.

vyfoceno 12/03/2023, Ondřej Šerý

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomí uživatelé nemusejí rozeznat piktogram na tlačíkách ve vozech, a tak například nemusejí rozpoznat tlačítko pro pomalejší výstup, které využívají například tradičně rodiče s kočárkem (tedy signál řidiči, že výstup s kočárkem bude trvat déle) a které by zrovna potřebovali využít pro svůj výstup i nevidomí uživatelé. Důvodem je, že u tohoto tlačítka není informace v Braillově písmu.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
K tlačítkům ve voze dodat jejich označení v Braillově písmu.

vyfoceno 11/29/2023, Ondřej Šerý

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Na zastávce vyjíždí kloubový trolejbus ze smyčky a není tam dost prostoru na bezpečné vytočení se, takže trolejbus najede přední části karoserie daleko nad chodník, čímž může ohrozit nevidomého uživatele stojícího na chodníku v místě přechodu, který vyjíždějící trolejbus nevidí.

Konkrétní místo v Brně
zastávka Jírova

Typ vozidla
kloubové trolejbusy

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Z důvodu rekonstrukce je zastávka přesunuta na dočasné nové místo a nevidomý uživatel o tom neví. Pokud má odjíždět z této zastávky, tak neví, jak se má na náhradní zastávku dopravit. Pokud na této náhradní zastávce vystupuje, tak vystoupí na místo, kde se může mylně domnívat, že ho zná (původní zastávka), ale přitom vystoupil jinde (náhradní zastávka), což může vést k dezorientaci a vzniku potenciálně nebezpečné situace.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
1) Při výstupu může řidič upozornit nevidomého uživatele, že zastávka, kde vystoupuje, je dočasně přemístěna. 2) Lze dodat adekvátní hlášení o tom, kam je náhradní zastávka přesunuta oproti původní zastávce a jak se na původní místo dostat.

vyfoceno 12/01/2023, Pavel Doboš

nesystémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomá uživatelka na zastávce vybavené zvukovým hlásičem stiskne tlačítko pro aktivování hlásiče skrze technologii VPN (vysílač povelů pro nevidomé), aby zjistila v podobě zvukového hlášení, jaké mají přijet nejbližší spoje, mezi nimiž si může vybrat ten svůj, který potřebuje. Nicméně zvukový hlásič se nerozezní.

Konkrétní místo v Brně
zastávka Hlavní nádraží, zejména středový nástupní ostrůvek, zastávky Náměstí Svobody, Konopná, Železniční

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Zajistit, aby signál z VPN (vysílač povelů pro nevidomé) nebyl rušen a hlásiče byly funkční.

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomí uživatelé potřebují nastoupit do tramvaje, do které se nastupuje přímo z vozovky, tedy nikoli z nástupního ostrůvku. Stojí však na chodníku na straně, odkud odjíždějí tramvaje na opačný směr, než na který by potřebovali jet. Nemohou však najít bezpečný přechod mezi oběma stranami vozovky, aby se mohli dostat na chodník na tu stranu vozovky, odkud jede tramvaj požadovaným směrem a tam počkat, až přijede tramvaj, do níž nastoupí z vozovky (na vozovce kvůli bezpečnosti čekat nelze).

Konkrétní místo v Brně
zastávka Vozovna Husovice

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Vytvořit přechod pro chodce blízko zastávky.

vyfoceno 12/01/2023, Pavel Doboš

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomý uživatel stojí u označníku zastávky, aby mohl nastoupit předními dveřmi, jak je mu doporučeno, a přitom se jedná o typ zastávky, kde je nutno nastoupit do tramvaje z vozovky, protože zde neexistuje žádný nástupní ostrůvek. Avšak tramvaj přejede označník zastávky a zastaví tak, že její přední hrana je daleko vpředu před označníkem a přitom koresponduje s vodorovným vyznačením zastávky na vozovce. Okraj vodorovného vyznačení zastávky na vozovce tedy není v místě, kde se na chodníku nalézá označník, ale o kousek před ním. Nevidomý uživatel tedy vejde do vozovky, dojde k tramvaji a u ní musí obtížně hledat přední dveře tramvaje, protože ty nejsou přímo naproti označníku, kde by je tradičně očekával.

Konkrétní místo v Brně
zastávka Vozovna Husovice

Typ vozidla
dlouhé soupravy tramvají

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
1) Přesunout označník. 2) Zajistit, že řidič tramvaje zastaví u označníku a nikoli vpředu před ním, když vidí u označníku osobu nevidomou.

vyfoceno 12/01/2023, Pavel Doboš

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Na určitých místech, přes které obvykle jezdí spoje MHD, se v určité dny a v určité denní hodiny dějí specfické veřejné akce, které spojům znemožňují projíždět přes tato místa (např. vánoční trhy, které se dějí na náměstí, přes které jezdí tramvaje). Spoje tedy nejezdí v určitých hodinách a určitých dnech přes zastávku, na které je nevidomý uživatel zvyklý nastupovat nebo vystupovat. Uživatel proto musí nastupovat v určitých dnech a časech na jiné zastávce, zatímco v jiných dnech a časech na obvyklé zastávce. To může být matoucí, zvláště když nevidomý uživatel nezná příliš dobře cestu z a na alternativní zastávku a zvláště když se díky svému zrakovému znevýhodnění jen obtížně dozvídá, kdy jsou ony specifické dny a časy, během nichž se jezdí jinudy.

Konkrétní místo v Brně
zastávka Náměstí Svobody

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Zajistit, že je uživatel adekvátně informován, že musí cestovat z nebo do jiné zastávky.

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Slabozraký uživatel čeká na zastávce na svůj tramvajový spoj. Když se však k zastávce přibližuje tramvaj, není kvůli své slabozrakosti schopen adekvátně vidět označení linky a směru tramvaje na světelné tabuli na boku tramvaje v případě tramvají, které mají tyto světelné tabule méně vizuálně výrazné. Trvá mu proto delší dobu, než rozpozná, zdali se jedná o jím očekávaný spoj, a za tuto dobu může tramvaj již ze zastávky odjet. Případně linku tramvaje nerozpozná vůbec, a může proto nastoupit do nesprávného spoje.

Typ vozidla
starší typy vozidel se zářivkovými transparenty

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Nahradit starší méně výrazné světelné tabule na boku tramvají novějšími, které jsou vizuálně výraznější.

vyfoceno 01/18/2024, Pavel Doboš

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomý uživatel jde podél přirozené vodicí linie, v tomto případě se jedná o zeď domu, podél kterého přichází na zastávku. Jeho bezpečný příchod k označníku je nicméně blokován lavičkami, které jsou umístěny u zdi, kterou používá jako přirozenou vodicí linii a podle které se orientuje. Nevidomí uživatel tak musí lavičky obcházet, což je problematické jak z důvodu, že jakékoliv odchýlení od přímého směru zvyšuje pravděpodobnost jeho dezorientace, tak je to především nepříjemné, když na lavičkách někdo sedí.

Konkrétní místo v Brně
trolejbusová zastávka Hlavní nádraží

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
1) Odstranit lavičky z blízkosti přirozené vodicí linie. 2) Vytvořit umělou vodicí linii, která navede nevidomého uživatele bezpečně k označníku.

vyfoceno 12/03/2023, Ondřej Šerý

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, inspirace

Nevidomí uživatelé mohou čekat na zastávce v situaci, kdy je pro ně důležité vědět, jaký přijede typ tramvaje na linkách, kde jezdí různé typy tramvají. Tuto informaci však dopředu nemají, a tak musejí reagovat na typ tramvaje až v momentu, kdy tramvaj přijede, a nemohou se na tento moment připravit. Přikladem může být situace, kdy s sebou nevidomí uživatelé nesou objemnější zavazadlo a čeká u označníku na nástup předními dveřmi, jak je jim doporučeno. S tímto zavazadlem však nechtějí nastupovat úzkými jednokřídlými dveřmi, které jsou předními dveřmi některých typů tramvají. Chtěli by se proto připravit na nástup druhými dveřmi, které již jistě budou dvoukřídlé, nicméně dopředu netuší, zda tato nutnost nastupovat druhými dveřmi nastane, jelikož neví, jaký typ tramvaje přijede.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Dodat informaci skrze mobilní aplikaci, která je zároveň ozvučená.

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Dopravní podnik pořádá celou řadu popularizačních a osvětových akcí. Nevidomí uživatelé se mohou účastnit například akce, kde se představuje nový typ zakoupeného vozidla a jeho vnitřní uspořádání. Aby si však mohli vůz "prohlédnout", musí si přivést vlastního asistenta, protože dopravní podnik na svých akcích tuto asistenci nezajišťuje.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Zajistit asistenty pro nevidomé uživatele přímo institucemi, které akce pořádají.

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomí uživatelé jsou zvyklí hledat tlačítko signalizace pro výstup na tyčce u předních dveří vozidla. V případě některých vozidel tam však není, což vytváří obtížnou situaci pro nevidomé uživatele, kteří neví, kde jej mají hledat a jak dát signál řidiči, že chtějí vystupovat.

Typ vozidla
tramvaje Elektra se staršími typy vysokých článků

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Umístit tlačítko signalizace vždy na tyči u předních dveří.

vyfoceno 12/01/2023, Pavel Doboš

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Z důvodu velkého množství provozovaných typů vozů si nevidomý uživatel není jistý, jak jsou rozmístěna tlačítka signalizace ve voze, ve kterém právě cestuje. V případě, že se nenachází v přední části vozu hned za řidičem, kde je tlačítko signalizace výstupu obvykle umístěno na tyčce u předních dveří a což je obvykle obecně známo, musí tlačítka složitě dohledávat, což znamená, že musí každý vůz osahat a tlačítka hmatem nalézt.

Typ vozidla
nové typy autobusů a trolejbusů

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
1) Standardizovat rozmístění tlačítek u všech typů vozů. 2) Snížit počet typů vozů ve vozovém parku.

nesystémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomá uživatelka přijede meziměstským autobusem na Ústřední autobusové nádraží (ÚAN) Zvonařka, ale kvůli špatné návaznosti přirozených vodicích linií mezi ÚAN a zastávkou MHD Autobusové nádraží je velmi obtížné nalézt bezpečnou trasu na zastávku tramvaje.

Konkrétní místo v Brně
ÚAN Zvonařka a zastávka Autobusové nádraží

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Vytvořit propojovací vodicí linie, které bezpečnou návaznost zajistí, tedy vytvořit přímé kvalitní přístupové trasy mezi zastávkami MHD a ÚAN na místě odstraněného nadchodu.

vyfoceno 01/18/2024, Pavel Doboš

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomý uživatel nastoupí do vozu MHD, nicméně během cesty se stane mimořádná situace, kvůli níž vůz jede jinou trasou než obvykle. Následující zastávka je tedy odlišná od zastávky, jejímž směrem chce nevidomý uživatel jet. To, že je tato zastávka odlišná od té očekávané, se ale uživatel dozví až při rozjezdu vozidla, protože hlášení o následující zastávce se ozývá až v této době. Nevidomý uživatel už tudíž nemůže vystoupit a musí jet směrem k zastávce, kam jet nechce.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Změnit čas hlášení na jiné načasování (např. že následující zastávka je ohlášena hned po oznámení zastávky, na kterou se právě přijíždí, nebo že následující zastávka je ohlášena jak při příjezdu vozidla na zastávku, tak po odjezdu vozidla ze zastávky).

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomí uživatelé můžou preferovat informaci o času odjezdu v podobě přesného času (např. 10:55), protože jim to například více souzní se zvukovými informacemi o čase, který jim hlásí jejich chytrý telefon, nicméně z aplikace DPMBinfo získají informaci pouze o tom, že spoj přijede za určitý počet minut (např. odjezd za 5 min.).

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Zpřístupnit v aplikaci DPMBinfo pro nevidomé uživatele i přesný čas odjezdu tak, aby ho přečetla i čtečka pro nevidomé.

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, inspirace

Nevidomá uživatelka byla zvyklá používat aplikaci (v tomto případě Odjezdy MHD) jako ozvučenou pod určitým operačním systémem (Android v tomto případě), nicméně při přechodu na jiný operační systém (iOS v tomto případě) byla nucena přestat aplikaci používat, protože pod tímto novým operačním systémem nefunguje jako ozvučená. Proto je dobré vytvářet aplikace o informacích v MHD jako ozvučené pro všechny operační systémy, pokud mají být univerzálně dostupné pro osoby nevidomé.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Zajistit ozvučení příslušné aplikace na všech operačních systémech, na kterých je schopna fungovat.

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomý uživatel jede vozem MHD a z aplikace DPMBinfo se dozví, že nastala nějaká mimořádná událost nebo změna v dopravě. Pro tuto změnu nebo událost by však potřeboval detailnější popis, jak s ní naložit z hlediska osoby nevidomé a jejích potřeb, aby se jí mohl přizpůsobit. Takové požadované informace ale nemá možnost, jak v aplikacíi zjistit, a tudíž při mimořádné situaci dojede například na jinou zastávku, než očekával, a je pro něj obtížné dostat se na zastávku, kterou potřebuje.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Poskytovat v aplikaci příslušné detailní informace, a to v podobě, která je užitečná i přístupná pro nevidomé uživatele.

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Aplikace Poseidon je vytvořena do velké míry graficky, a proto nevidomý uživatel, chce-li z ní zjistit informace, má jen omezené možnosti. Čtečka obrazovky pro nevidomé přečte jen minimum informací.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Zpřístupnit aplikaci pro nevidomé uživatele tak, aby ji dobře přečetla i čtečka pro nevidomé.

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, neinformovanost

DPMB inzeruje službu Dopravní asistent (DP asistent), která zahrnuje doprovod během cest prostředky MHD na území města Brna, osobní pomoc při nástupu, pohybu ve vozidle, při výstupu, vyhledávání spoje, řešení neočekávaných situací cestujícího aj. Nevidomí uživatelé by možná mohli někdy chtít využít službu DP asistent, ale přestože jsou pravidelnými uživateli MHD, neví o existenci této služby.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Více propagovat službu.

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomí uživatelé by potřebovali zjistit určité informace z webových stránek DPMB (ceník v tomto případě), které jsou mimo hlavní nabídku na hlavní stránce webu. Nelze se k nim dostat přes jimi užívanou klávesnici, kterou běžně používají pro orientaci na webových stránkách. Lze na ně pouze najet kurzorem pomocí externí myši a poté na požadované informace kliknout. Protože je však bežná myš pro nevidomé uživatele nepřístupná (nemohou vidět kurzor myši na obrazovce), je to pro ně nemožné, pokud nemají ozvučenou myš. Ta už však není běžnou součástí obvyklé výbavy nevidomého uživatele počítače.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Zpřístupnit web tak, aby se na podnabídky v menu dalo dostat z hlavní nabídky i jinak než použítím kurzoru myši.

vyfoceno 12/02/2023, Pavel Doboš

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

V případě výluky, kdy tramvaj nemůže dojet až na svou obvyklou konečnou a musí být na své trase nahrazena autobusem, vzniká pro nevidomého uživatele problematická situace dodatečného přestupu. Pokud autobus jezdí z jiného místa zastávky, než na kterém zastavuje tramvaj, nevidomý uživatel se musí mezi těmito místy výstupu a nástupu přemisťovat, přičemž tato trasa není nikde popsána.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
1) Zajistit, aby autobus, který nahrazuje tramvaj vyjížděl ze stejné zastávky, ve které uživatel vystoupil z tramvaje. 2) Ze strany DPMB dodat přístupný popis trasy pro nevidomé uživatele, aby se mohl bezpečně přesunout na zastávku odjezdu náhradní autobusové dopravy.

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, žitá zkušenost

Řidiči mohou oslovit sluchově znevýhodněné cestující za účelem informovat/poučit je a očekávat od nich reakci. Neví však posléze jak v komunikaci pokračovat. Zmíněna byla konkrétní situace, kdy řidič vyšel z kabiny a křičel na neslyšící cestující, aniž by cestující věděla, čeho se dopustila. Řidiči nejspíše vadilo, že mu neslyšící nepoděkovala, že počkal na její nástup, když dobíhala spoj. Druhý příklad se týkal hrubé a naštvané reakce řidiče, když neslyšící nevystoupil z vozu, který končil svou trasu jízdy v dřívější zastávce než je obvyklá konečná. Neslyšící nevěděl, že má vystoupit, protože vůz již svou jízdu v dané zastávce končí. Neslyšícím se také vícekrát stalo, že poté co usnuli v dopravním prostředku a řidič se je nejspíše snažil budit nejprve mluvou, začal být posléze agresivní a silně s nimi třást.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Proškolit řidiče. 1) Lze využít desatero komunikace s neslyšícími. 2) Řidiče lze v rámci školení informovat o gestu, které neslyšící obvykle používají, aby slyšícím sdělili, že neslyší. Školení může být pojato šířeji - lze se zaměřit i na zásady, které mohou zkvalitnit komunikaci se seniorními cestujícími, kteří přicházejí o sluch. Lze se zaměřit i na to, jak pomoci řidičům v případě, že je potřeba nějakým způsobem usměrnit neslyšící, kteří se chovají nevhodně, tak aby si obě strany rozuměly. 3) Komunikaci velmi pomůže trpělivost a, je-li pro to prostor, někdy je nejschůdnější použít tužku a papír nebo mobil pro sepsání informací.

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, neinformovanost

Neslyšícím uživatelům znakového jazyka chybí informace o tom, jak by pro ně byla zajištěna komunikace v případě, že by se při cestě MHD stali účastníky dopravní nehody. Zda DPMB disponuje kontakty na služby a tlumočníky, na které by se byli v takovém případě schopni obrátit. Ze stejných důvodů mají i obavy, jak by byla taková situace řešena třeba v případě, že by se účastníkem nehody staly jejich neslyšící děti, které ještě tolik neovládají písemnou komunaci, obzvlášť v případě, že cestují bez doprovodu.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Zajistit školení řidičů – vhodné by bylo naučit je nějaké základní znaky třeba i k první pomoci, uklidnění, že byla přivolána záchranná služba apod.

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, neinformovanost

Sluchově znevýhodněné osoby buď neví, že aplikace DPMBinfo existuje, nebo neví, jaké má vlastně funkce a proč jí dát přednost před aplikací/stránkou IDOS či Google maps. Aplikace DPMBinfo by pro některé z nich již ve své současné podobě mohla pomoci jako zdroj informací o přeložených zastávkách či mimořádných událostech.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Šířit přístupné informace o aplikaci DPMBinfo a jejích funkcích. Oslovit komunity neslyšících, organizace a kluby s informacemi o aplikaci a jejím možném využití.

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, neinformovanost

Změní-li se nějaká běžná zastávka na zastávku na znamení, sluchově znevýhodnění uživatelé se o této změně nemusí dozvědět. Jedná-li se o trasu, kterou obvykle jezdí, nesledují už na diodovém panelu sled zastávek, ani nekontrolují vývěsní štít dané zastávky. Uvedena byla například situace, v níž vůz nezastavil k výstupu na zastávce na jeho pravidelné trase a řidič neslyšícím nebyl v komunikaci schopen důvody vysvětlit. Posléze při návratu na danou zastávku neslyšící zjistili, že došlo ke změně a v konkrétním časovém rozmezí označení zastávky na znamení.

Konkrétní místo v Brně
zastávka ve Slatině

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, neinformovanost

Neslyšící uživatelé znakového jazyka neví, jaké komunikační kanály a způsoby komunikace využít pro navázání kontaktu s DPMB, aby je mohli informovat o bariérách či svých potřebách v dopravě a podnětech. V důsledku toho některé důležité zkušenosti (pro ně i pro DPMB) s DPMB nesdílí.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Jelikož pro některé neslyšící uživatele českého znakového jazyka není komunikace v psané češtině dostatečně srozumitelná, byla by pro ně nejpřístupnější varianta, pokud by se mohli v pravidelných časových intervalech setkat s někým ze zástupců dopravního podniku osobně a vést s ním tlumočenou diskuzi. Kromě přístupnosti této formy komunikace by mohlo být výhodou také koncentrování a sběr všech podnětů v rámci komunity, které by následně byly řešeny souhrnně.

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, inspirace

Ve vozech chybí vizuální znazornění pohybu konkrétního spoje po trase. To by mohlo pomoci nejen sluchově znevýhodněným s lepší orientací v dopravě.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Zobrazit pohyb vozidla na monitorech v MHD. V Číně je v metru vizuálně znázorněn pohyb vozidla po mapě. Na mapě jsou zakresleny jednotlivé zastávky, podél kterých vede cesta znázorněná diodami. Při pohybu vozidla se vždy na mapě rozsvítí diody v místě, kde se zrovna spoj nachází.

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, inspirace

V komunitě neslyšících se setkávají osoby s různými zájmy, kteří pomáhají tyto informace šířit mezi ostatní. Neslyšící členové komunity proto někdy dávají přednost přímé komunikaci s jinými členy před vyhledáváním psaných informací. Tento způsob získávání informací je pro ně mnohdy přístupnější. V brněnské komunitě neslyšících je několik aktivních neslyšících, kteří se zajímají specificky o dopravu v Brně. Druzí se na ně někdy obrací, když potřebují něco zjistit či vysvětlit.

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, žitá zkušenost

Neslyšící uživatelé znakového jazyka nemají možnost se na zaměstnance v místě probíhajících oprav obrátit. Předpokládají, že by zaměstnanci nevěděli, jak s nimi komunikovat.

Konkrétní místo v Brně
zastávka Hlavní nádraží

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Proškolit tyto zaměstnance DPMB ve způsobech komunikace pomocí gest a následně informovat neslyšící, že zaměstnanci toto školení mají a tudíž je možné je oslovit.

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, žitá zkušenost

Neslyšící uživatelé znakového jazyka jsou na trhu práce znevýhodnění a často se setkávají s obtížemi získat zaměstnání. Totéž zmiňují i v případě DPMB. Neslyšící uživatelé znakového jazyka, kteří mají zájem o zaměstnání u DPMB, mají problém jej získat. Jde nejen o zaměstnání řidiče (zde částečně ovlivněno legislativou). V důsledku toho nefigurují v DPMB osoby, které by měly jejich typ zkušeností a mohly DPMB i upozornit na bariéry a jejich možná řešení.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Zaměstnat neslyšící za účelem řešení komunikační bariéry pro neslyšící uživatele služeb DPMB a zajistit nahrání videí informujících o poruchách či nehodách (viz bariéra ID 10) .

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomí uživatelé se v některých situacích ocitnou na zastávce, kterou neznají. V takové situaci si zapnou pomocí technologie VPN (hlásič povelů pro nevidomé) hlášení o odjezdech linek na zastávce, ale kromě linek a směrů by se rádi dozvěděli i o jakou zastávku se právě jedná. Ale tuto informaci se již z hlášení nedozví.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Namluvit hlásič na zastávce tak, že bude ohlašovat i název zastávky, na které se nevidomý uživatel nachází.

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomý uživatel čeká na zastávce na svou linku, ale přijede služební vůz. Uživatel zapne hlášení pomocí technologie VPN (hlásič povelů pro nevidomé), aby zjistil, o jakou linku se jedná, ale služební vůz nehlásí nic, a proto uživatel nemá, jak zjistit, že se jedná o služební vůz, tedy vůz, který není určen pro něj. Vzniká tak pro něj nepřehledná situace, která může vést až k jeho dezorientaci.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Upravit hlásič služebního vozu tak, že ohlásí informaci, že se jedná o služební vůz, do kterého cestující nemají nastupovat.

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomí uživatelé se rozhodnou pro cestu MHD, ale nejsou si jistí, zdali na lince, kterou by rádi chtěli využít, nejsou nějaké změny v dopravě, např. odklon linky jiným směrem, změna zastávek, kterými linka projíždí, a podobně. Chtějí si tyto informace o potenciálních změnách zjistit z aplikace DPMBinfo. Nicméně dané informace v aplikaci obsahují spoustu nadbytečných slov a vět a nejsou uzpůsobené pro jednoduché pochopení nevidomými uživateli, kteří si je čtou pomocí čtečky, nikoli zrakem. Rádi by proto v aplikaci měli přístup k jednoznačně, úderněji i stroze řečeným popisům změn v dopravě (např. stroze řečeno, že daná linka jede odklonem jiným směrem, a proto neprojíždí určité zastávky, ale místo nich jiné zastávky), podle kterých je pomocí mluveného slova jednodušeji osobami nevidomými pochopitelné, jak změna v dopravě probíhá.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Vytvořit druhou verzi aplikace DPMBinfo, která bude napsána více stroze a úderněji bez nadbytečných slov a vět, aby byla lépe pochopitelná nevidomými uživateli se čtečkou.

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, neinformovanost

Nevidomá uživatelka narazí na určitou překážku v hromadné dopravě nebo na situaci, kdy určitá technologie, která má usnadňovat jízdu MHD nevidomým cestujícím, nefunguje. Chtěla by problém nebo závadu ohlásit, ale neví, kam má zavolat, protože nemá k dispozici jednotné telefonní číslo, které by tyto problémy nebo závady přijímalo.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Rozšířit jednotné číslo pro hlášení závad mezi nevidomé uživatele, např. osvětou, nebo dodáním tohoto čísla v Braillově písmu na informační tabule ve vozech nebo na označnících zastávek.

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomá uživatelka vystupuje z tramvaje na chodník na zastávce, kde je nízký chodník. Řeší v sobě otázku, zda vystupovat předními dveřmi, kde jsou ale vysoké schody, anebo druhými dveřmi, kde se vystupuje z nízkopodlažní bezbariérové části tramvaje. Nicméně ve specifických tramvajích je v bezberiérové nízkopodlažní střední části tramvaje umístěna v podlaze u dveří výsuvná plošina, která tuto část o trochu zvyšuje oproti nejnižšímu schodu při výstupu předními dveřmi. Tato nízkopodlažní bezbariérová část tramvaje je tedy o trochu dále od chodníku než nejnižší schod při výstupu předními dveřmi. Na zastávce, kde je nízký chodník, je z ní nebezpečnější vystupovat na chodník, než když nevidomá uživatelka použije pro výstup přední dveře se schody (kde ale naraží oproti tomu na obtížnost s výstupem po vysokých schodech s vykrojenými kraji), i když přitom na jiných zastávkách je ze střední nízkopodlažní bezbarérové části tramvaje výstup jednodušší oproti předním dveřím, kde se musí vystupovat po schodech.

Konkrétní místo v Brně
zastávka Malinovského náměstí

Typ vozidla
tramvaje Vario

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Zajistit, že příslušné tramvaje nejezdí linkami, které jedou přes problematické zastávky s nízkým chodníkem

vyfoceno 12/01/2023, Pavel Doboš

nesystémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomý uživatel čeká na zastávce a přijede vůz, který je přeplněný, protože má například zpoždění. Brzy za ním však jede další vůz stejné linky, který je mnohem prázdější a jede hned za přeplněným vozem, takže vidící lidé ho vidí a mohou na něj počkat. Nicméně nevidomý uživatel ho vidět nemůže, tedy o něm neví, a ani se nijak o něm nedozví, pokud ho o něm někdo z vidících lidí na zastávce neinformuje, a tak se snaží nastoupit do přeplněného vozu.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Zajistit, že řidič informuje nevidomého uživatele, že brzy za ním jede prázdnější vůz a že je lepší na něj počkat.

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Slabozraká uživatelka nastoupí do vozu, kde je rozsvíceno silně svítící světlo nade dveřmi, podle něhož se orientuje, aby například našla volné místo nebo tyč pro držení se při stání. Takové světlo usnadňuje slabozraké uživatelce orientaci ve voze. Jenže když se zavřou dveře a vozidlo se rozjede, světlo zhasne. Vzhledem k tomu, že světlo v tomto typu vozu je opravdu silně svítící, kontrast mezi rozsvíceným a zhasnutým světlem je velký i ve dne. V případě prvních nástupních dveří po zhasnutí světla situaci pro slabozrakou uživatelku ztěžuje i velmi temný odstín kabiny řidiče. Uživatelce se proto orientace ve voze po zhasnutí světla náhle silně zhorší.

Typ vozidla
tramvaje Drak

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Zajistit, že světlo nad předními dveřmi zůstane rozsvícené i po zavření dveří.

vyfoceno 12/02/2023, Pavel Doboš

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomý uživatel potřebuje jet noční autobusovou linkou (tzv. rozjezdem) ze zastávky Hlavní nádraží. Nicméně tato zastávka je dopravní přestupní uzel, a tak se zde nahromadí během čekání na linku mnoho nočních autobusů, které stojí v dlouhých řadách za sebou na různých stanovištích dopravního přestupního uzlu. Pro nevidomého uživatele je velmi obtížné se v tomto velkém množství autobusů zorientovat a najít linku, kterou potřebuje.

Konkrétní místo v Brně
zastávka Hlavní nádraží

Typ vozidla
autobusy nočních linek

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Umožnit srozumizelnou navigaci na následující zastávku noční linky po zastávce Hlavní nádraží, aby zde nevidomý uživatel nemusel nastupovat.

vyfoceno 01/17/2024, Ondřej Šerý

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomý uživatel vystupuje na zastávce předními dveřmi na chodník. Jedná se však o zastávku, kde je označník umístěn na chodníku v místě, kde již chodník není zcela rovnoběžný s kolejemi, ale stáčí se do oblouku. Mezera mezi kolejemi a chodníkem se tedy v tomto místě rozšiřuje, a tak je při výstupu předními dveřmi nevidomý uživatel nucen vkročit do této širší mezery nebo ji překročit. Tím pádem je však výstup pro nevidomého uživatele nebezpečnější.

Konkrétní místo v Brně
zastávka Česká na trase linky č. 12 do centra

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Posunout označení zastávky trochu dozadu, aby přední část vozu nezastavovala v místě, kde již jde chodník do oblouku.

vyfoceno 12/01/2023, Pavel Doboš

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomý uživatel nastupuje do vozu, ale jedná se o zastávku, kde chodník nemá jednu hranu (jeden schůdek), ale hrany dvě (dva schůdky). Nástup se proto stává mnohem nebezpečnější, protože nevidomý uživatel buď musí překročit dlouhým krokem druhý schůdek, anebo na něj stoupnout. Protože se však jedná pouze o obrubník, může na něj došlápnout pouze částí chodidla, a tak může při nástupu upadnout.

Konkrétní místo v Brně
zastávka Konečného náměstí pro trolejbusy směrem na zastávku Pionýrská

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Upravit nástupní hranu zastávky, aby měla jen jeden obrubník.

vyfoceno 11/28/2023, Hana Jaurys

nesystémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomý uživatel přijede na zastávku, kde hodlá vystupovat. Tato zastávka má však jen úzký bezpečný prostor (např. 1,5 metru) mezi hranou zastávky a druhou hranou nástupního ostrůvku, na niž není žádné zábradlí. Za touto druhou hranou následují schody dolů. Nevidomý uživatel, který toto neví, vystoupí na zastávce, a pokud udělá dva tři kroky příčně směrem od vozu, vstoupí na schody. Pokud je však neočekává, může nebezpečně upadnout.

Konkrétní místo v Brně
zastávka Náměstí Míru, zastávka Šilingrovo náměstí na ulici Pekařská (směr Česká)

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
1) Upravit výstupní místo tak, aby u něho nebyly nebezpečné schody. 2) Označit schody dostatečně identifikovatelnými hmatovými prvky.

vyfoceno 12/01/2023, Veronika Kotýnková Krotká

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomá uživatelka má problém najít přední část zastávky, kde by měla čekat na svůj spoj, aby mohla nastoupit předními dveřmi, jak je jí doporučováno, neboť zastávka neobsahuje signální pás, nevede přes ní umělá vodicí linie a nemá tyč označníku, neboť je označník zavěšen svrchu.

Konkrétní místo v Brně
zastávka Provazníkova, směr Konečného náměstí

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Přidat označení přední části zastávky, které je nahmatatelné osobami nevidomými.

vyfoceno 12/01/2023, Veronika Kotýnková Krotká

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomí uživatelé jsou na zastávce na chodníku a potřebují se dostat na její druhou stranu, tedy na opačný chodník a zastávku v opačném směru. Nicméně absentuje jakékoli bezpečné navedení, jak koleje překonat a dostat se na protější chodník, tedy například přechod přes koleje s umělou vodicí linií a ozvučeným semaforem. Nevidomí uživatelé tedy musí přejít přes koleje s nejistotou, zdali se vydávají správným směrem, který je dovede na protější chodík (a tedy i zastávku v protějším směru) a nevědí, zdali vstupují na koleje v bezpečné době, tedy v době, kdy nepřijíždí žádná tramvaj.

Konkrétní místo v Brně
tramvajové zastávky Mendlovo náměstí a Česká

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Přidat přechod přes koleje, který má umělou vodicí linii a ozvučený semafor.

vyfoceno 12/01/2023, Veronika Kotýnková Krotká

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomý uživatel navštíví pobočku DPMB a chce vyřídit něco u přepážky (zmíněna je například situace kupování průkazky pro jízdu MHD dceři). Jenže je zde instalován vyvolávací lístkový systém, který není ozvučený. Takový systém vypadá tak, že uživatel u pultu pro vydání lístku stiskne tlačítko a z pultu získá lístek s číslem, které ho posléze navede k příslušné přepážce, až se nad přepážkou na displeji rozsvítí číslo, které se shoduje s číslem na lístku. Jenže nevidomý uživatel nedisponuje schopností ovládat pult na vydání lístku jako vidící osoba a i na samotném lístku si nemůže přečíst své číslo, které ho má posléze navést na přílušnou přepážku, až bude číslo "vyvolané". Uživatel proto musí čekat, až si ho někdo všimne a umožní mu navštívit přepážku.

Konkrétní místo v Brně
budova DPMB na ulici Novobranská

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
1) Dodat ozvučení vyvolávacímu lístkovému systému. 2) Rozšiřovat povědomí, že je možno obrátit se na informační kancelář vpravo od vstupních dveří do budovy DPMB, kde pracovníci pomohou s vyvolávacím lístkovým systémem nebo s přednostním odbavením.

vyfoceno 12/01/2023, Pavel Doboš

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, inspirace

Nevidomí uživatelé české státní příslušnosti nepotřebují nakupovat pro cestu MHD jízdenky, protože se prokáží českou variantou karet ZTP a ZTP/P, a tak je jim umožněno cestování zdarma. Avšak nevidomým uživatelům nemajícím českou státní příslušnost není uznávána jejich národní varianta karet ZTP a ZTP/P. Musejí si proto kupovat jízdenky. To pro ně může být velmi bariérové, protože nedokáží ovládat automat pro nákup jízdenek jako vidící lidé, nevidí, kde je nejbližší místo pro nákup jízdenek (např. obchod s jízdenkami) a ve voze obtížně vyhledají termínal pro nákup jízdenek platební kartou. Zároveň pro ně nákup jízdenek znamená finanční zátež, od které jsou nevidomí uživatelé MHD české státní příslušnosti oproštěni.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Zajistit uznávání jiných národních variací karet ZTP a ZTP/P.

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Seniorbus je služba určená pro snadnější cestování k lékaři, na nákupy nebo za kulturou, pomocí níž si její uživatelé objednají vozidlo, které pro ně ve smluvený čas dojede na smluvené místo a doveze je na jiné smluvené místo. Služba je určena pro osoby starší 70 let nebo držitele průkazů ZTP či ZTP/P s trvalým bydlištěm ve městě Brně. Nevidomý uživatel by potřeboval využít službu Seniorbus před 6. hodinou ranní, neboť například potřebuje cestovat brzkým ranním vlakem. Nicméně nemá tuto možnost, protože služba Seniorbus operuje až od 6. hodiny ranní.

Typ vozidla
seniorbus

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Zajistit, že služba Seniorbus může po dohodě jezdit i před 6. hodinou ranní.

vyfoceno 01/07/2023, Vítězslav Barák

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, inspirace

Nevidomý uživatel přijede na přestupní uzel, kde potřebuje přestoupit na další linku, ale není si jist na jakou. Při příjezdu své linky na daný přestupní uzel by proto využil hlášení ve voze, které by informovalo, na jaké linky a jedoucím jakým směrem, je možné v přestupním uzlu přestoupit. Nemá totiž možnost jinak automaticky samostatně zjistit jako vidící lidé, na jaké linky lze v přestupním uzlu přestoupit.

Konkrétní místo v Brně
např. přestupní uzly Hlavní nádraží a Česká

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Zajistit, že vůz při příjezdu do přestupního uzlu hlásí i to, na jaké linky a jakým směrem jedoucí lze v daném místě přestoupit.

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, žitá zkušenost

V případě přesunutí zastávky na jiné místo chybí někdy (z nejrůznějších důvodů) na obvyklé zastávce dostatek informací o tom, kde přesunutou zastávku hledat. Neslyšící neví, odkud v takové situaci mohou informace o aktuální poloze zastávky získat.

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, inspirace

Pro neslyšící uživatele znakového jazyka může být obtížné získat přístup k informacím, které by pro ně byly dostupné v jejich mateřském jazyce. Slyšící cestující naproti tomu mají možností hned několik – mohou se zeptat kolemjdoucích, řidičů, podívat se na webové stránky DPMB či navštívit pobočku DPMB a zde se bez komunikační bariéry doptat na potřebné informace. Jedním z řešení je zprostředkování informací o cestování, aktuálních výlukách či konkrétních trasách na monitorech či přímo interaktivních tabletech, kde by mohli vyhledávat potřebné informace.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Přidat monitory s informacemi v českém znakovém jazyce alespoň v nejdůležitějších dopravních uzlech ve městě. Ve Spojeném království železniční společnost Network Rail nainstalovala na nádraží interaktivní tablety, které zobrazují oznámení o dopravě a nečekaných událostech na monitorech ve vozidlech ve znakovém jazyce i psanou formou. Podobné řešení bylo využito i na nádraží Vídni, kde byly v minulosti k dispozici dotykové tablety, které umožňují neslyšícím najít si přesný čas odjezdu ve znakovém jazyce, interaktivním infopointem ve znakovém jazyce disponuje také vídeňské letiště. Ve vestibulu pařížského nadraží byl na monitoru viditelný tlumočník, který ve znakovém jazyce informoval o změnách ve vlakové dopravě. Bohužel v případě vídeňského i pařížského nádraží byly tyto služby pro neslyšící následně zrušeny.

vyfoceno 06.01.2024, Network Rail, fotografie převzata

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomí uživatelé používající bílou hůl chodí podél vodicích linií. V případě umělých vodicích linií nechodí po nich, ale vedle nich. Je tedy velice důležité, aby prostor v těsné blízkosti umělé vodicí linie zůstal volný, aby nehrozilo, že v něm nevidomí uživatelé budou do něčeho narážet. Jakýkoliv mobiliář (přístřešky, lavičky, odpadkové koše, infotabule atp.) v blízkosti vodicí linie, tak představují překážku. Nově instalované reklamní bočnice přístřešků zasahují do tohoto prostoru podél vodicích linií.

Konkrétní místo v Brně
středový tramvajový ostrůvek na zastávce Hlavní nádraží

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
1) Instalovat přístřešky, jejich bočnice či jakýkoliv mobiliář nejméně 80 centimentrů od vodicích linií. 2) V případě, kdy na zastávce není dost místa, upravit velikost bočnic zastávek, případně bočnice neinstalovat.

vyfoceno 11/16/2023, Robert Osman

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, žitá zkušenost

Pro sluchově znevýhodněné, kteří mohou využívat sluch jen omezeně, jsou srozumitelná pouze hlášení, kde figuruje "čistý zvuk" bez zvukového pozadí (např. děti zpívající koledy).

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, žitá zkušenost

Pro sluchově znevýhodněné, kteří využívají sluch jen omezeně, je komunikace přes přepážku s řidiči nesrozumitelná. Když si potřebují koupit lístek nebo se zeptat na cestu, mohou mít problém se s řidičem sedícím za plexisklem domluvit.

Typ vozidla
vozidla bez okénka u dveří pro řidiče

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Zajistit školení, že v případě, kdy na dveřích pro řidiče není k dispozici okénko, může pomoci otevření dveří, tedy odstranění přepážky, která komplikuje porozumění. Případně lze přejít na psanou formu komunikace, je-li k tomu prostor. Porozumění ovlivňuje také jasnost artikulace a to, zda je řidič natočený pohledem tak, aby artikulaci bylo možné vidět.

vyfoceno 12/03/2023, Hana Jaurys

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, žitá zkušenost

Sluchově znevýhodnění, kteří využívají sluchadla či obdobné technologie, s nimi nemohou zmoknout. Při využívání MHD jim proto nevyhovují zastávky pouze se zadní stěnou bez bočnic kryjících i boky zastávky.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Zajistit plně kryté zastávky, které jsou nejvhodnější pro osoby se sluchovým znevýhodněním, ty zároveň pomáhají částečně izolovat okolní hluk a poskytují proto i lepší zvukové podmínky.

vyfoceno 12/03/2023, Ondřej Šerý

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, žitá zkušenost

Doplňková hlášení obsahující pokyny nebo upozornění pro cestující mají na rozdíl od ohlašování zastávek (to se objevuje i na zobrazovacích zařízeních) pouze zvukovou formu, neslyšící jsou v těchto chvílích odkázáni na to, aby jim přetlumočil informace někdo, kdo je slyší, nebo se k nim vůbec nedostanou. Informovat nově příchozí neslyšící v Brně věděli, jak se např. správně cestuje v MHD s kočárkem (tj. jak uvědomit řidiče o výstupu a nástupu), jim proto musí poskytovat komunita neslyšících. Zmíněná zvuková hlášení nejsou přístupná ani nedoslýchavým, kteří z důvodu nepříjemného zesílení hluku vozidla mohou vypínat své pomůcky (sluchadla či kochleární implantát). Ani všichni nedoslýchaví, kteří sluchadla v dopravě využívají, těmto hlášením nerozumí, protože je snadno přehluší zvuky okolí. Snáze rozumí zvukům, které dobře znají (např. pravidelné názvy zastávek), jde-li však o mimořádné hlášení, mohou mít potíže porozumět.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
1) Využívat monitory ve voze pro předání těchto sdělení také pomocí videí v českém znakovém jazyce, která by zahrnovala také titulky pro sluchově znevýhodněné, kteří znakový jazyk neovládají. Videa lze natočit dopředu, aby zahrnovala textově-vizuální ekvivalent ke všem těmto existujícím zvukovým hlášením. 2) Osadit vozy indukční smyčkou, aby mohli nedoslýchaví, využívající sluchadla či kochleární implantát, smyčku využít pro lepší slyšitelnost hlášení.

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, neinformovanost

Slyšícím cestujícím někdy chybí informace o tom, jak komunikovat s neslyšícími a v prvé řadě si často ani neuvědomí, že se obrací na cestujícího, který je neslyšící. Slyšící se potom někdy chovají hrubě či agresivně v případě, že se na neslyšícího obrací s nějakou žádostí a on nereaguje (např. když chtějí pustit sednout nebo projít). Někdy i posléze slyšící neslyšícím nevěří a mohou si myslet, že jen předstírají, že neslyší. Různě je potom naschvál testují a mluví na ně, mohou se chovat i agresivně. Zde je příklad konkrétní zkušenosti: Cestující senior nastoupil zadními dveřmi a přišel k místu, kde seděl neslyšící cestující. Neslyšící jej zprvu nezaregistroval, protože si četl knihu. Senior jej nejspíš oslovil s žádostí, zda si může sednout. Poté, když neslyšící nereagoval, jej silně udeřil holí do paže. Neslyšící mu následně náznakem ukázal, že neslyší a senior se mu omlouval.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Šířit osvětu prostřednictvím informačních materiálů ve voze apod. Využít lze již existující desatero komunikace s neslyšícím. Jedním z možných kanálů šíření informací jsou monitory ve voze nebo sociální sítě DPMB. Osvěta by měla mít vizuální podobu (grafiky nebo videa), aby byla dostupná i sluchově znevýhodněným a nešlo o osvětu "o nás bez nás". Mohlo by se jednat o krátké videospoty. Dobré je upozornit cestující, že sluchové znevýhodnění je narozdíl od mnohých jiných typů znevýhodnění neviditelné. Důležité při šíření osvěty je neškatulkovat osoby se sluchovým znevýhodněním do několika zjednodušujících kategorií vzhledem k vysoké různorodosti této skupiny a preferovaných způsobech komunikace jejích členů.

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, žitá zkušenost

Neslyšící, kteří mají ZTP si nepotřebují kupovat jízdné pro sebe, ale mají-li slyšící děti, popř. rodinu či přátele ze zahraničí (tedy bez ZTP), musí se s nákupem a typy jízdného obeznámit. Informace o typech jízdného jsou pro ně ale nepřístupné. Potřebují proto asistenci tlumočníků znakového jazyka či jiných osob, aby jim přetlumočili informace o nákupu jízdném na webu, případně, aby s nimi šli na pobočku DPMB.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Zpřístupnit informace o jízdném na webu DPMB pomocí videí ve znakovém jazyce. Se snazším porozuměním mohou pomoci i obrázky či schémata.

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, žitá zkušenost

Neslyšící, pro které je mateřským jazykem český znakový jazyk a nikoliv čeština, mají problém s porozuměním některých slov, která se vážou specificky k dopravě (např. výluka).

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
1) Vytipovat s tlumočníky a neslyšícími pojmy, které jsou pro neslyšící těžko srozumitelné a nahradit je frekventovanějšími slovy či jinou formulací. Více nápadů, jak zpřístupnit materiály o dopravě a jízdném, najdete také u bariérové situace ID 10. 2) Natočit videa v českém znakovém jazyce, na která lze odkázat prostřednictvím QR kódu na místech, kde je o změnách v dopravě informováno.

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, neinformovanost

Většina neslyšících neví o typu světelné signalizace upozorňující na zavírání dvěří, která je umístěna zvenku přímo nad dveřmi vozidla. Jelikož neslyší zvukový signál upozorňující na zavírání dveří, je pro ně klíčové mít k dispozici jiný vizuální podnět, který by je o zavírání dveří upozornil. Lze tak předejít např. přivření dveřmi.

Typ vozidla
Solaris IV. generace

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Zajistit jiný výraznější typ světla umístěný v zorném úhlu. Dostatečně výrazným způsobem světelné signalizace jsou světelné LED panely umístěné podél dveří na tramvajích typu EVO2 a Škoda 45T, ty se rozsvítí červeně v momentě, kdy se zavírají a červeně svítí v zavřeném stavu, když stojí v zastávce a je pro cestující možné otevřít je stisknutím tlačíka.

vyfoceno 10/22/2023, Hana Jaurys

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, žitá zkušenost

Neslyšící ze zahraničí popisují, že po příchodu do Brna vnímali tramvajovou dopravu jako nebezpečnou. Nejsou zvyklí, že by tramvaj měla přednost před chodci. Necítí se kvůli tomu bezpečně v situacích, kdy přecházejí ulici. Musí dbát zvýšený vizuální pozor, protože tramvaj neslyší.

Konkrétní místo v Brně
zastávka Vídeňská

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Zajistit světelné znamení upozorňující na příjezd tramvaje.

nesystémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Při používání bílé hole se občas stane, že se zapíchne do nějaké díry, výmolu nebo otvoru, což je poměrně nepříjemné, protože se o ní její uživatel napíchne, může to narušit směr jeho pohybu a v konečném důsledku jej dezorientovat. Takové prohlubně vznikají náhodně jako třeba výmol, ale i záměrně, jako třeba otvory okolo reklamních bočnic přístřešků na zastávkách, které jsou ve sklonu.

Konkrétní místo v Brně
středový ostrůvek na tramvajové zastávce Hlavní nádraží

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Vytvářet rovinné zastávky bez jakýchkoliv děr, prohlubní či otvorů v zemi.

vyfoceno 11/01/2023, Robert Osman

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, inspirace

V metru v ukrajinském hlavním městě Kyjevě se na monitoru zobrazuje fotka důležitého místa v okolí dané zastávky. Fotografie dominant mohou pomoci s orientací nejen neslyšícím cestujícím, kteří se v daném městě nevyznají, ale třeba i návštěvníkům města.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Zajistit zobrazování dominant na monitorech ve voze. Do přípravy a výběru fotek dominant v okolí mimo centrum Brna by se mohli zapojit i místní, kteří v dané části Brna bydlí. Znázornění dominant může být i grafické v nějakém jednotném vizuálním stylu.

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, žitá zkušenost

Neslyšící cizinci mají problém porozumět doplňujícím textovým informacím na zobrazovacích zařízeních ve vozech, jako je např. informace o zastávce na znamení či informace o důležitých styčných bodech a budovách v blízkosti nadcházející zastávky, které se zobrazují na diodových panelech. (Viz také bariéry s ID 9 a 12). Tyto informace se na monitorech zobrazují převážně v českém jazyce, na diodovém panelu se informace o zastávce na znamení a o důležitých budovách v okolí zastávky objevují jako běžící text také v anglickém a německém jazyce.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Přeložit tyto informace do nejvýznamnějších cizích jazyků. Toto řešení uvádí neslyšící také jako pomoc v procesu osvojování si českého jazyka. Zároveň podotýkají, že pokud by byla dostupná informativní videa v českém znakovém jazyce, bylo by to pro ně vhodné dostačující řešení a překlad by již nepotřebovali. Dalším řešením, jak využít monitory ve vozech ke zpřístupnění informací pro neslyšící, se věnujeme také u bariér s ID 9 a 12.

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, žitá zkušenost

Uživatelům sluchadel nebo kochleárního implantátu využívajícím indukční smyčku, chybí možnost využití indukční smyčky ve všech vozech brněnské MHD (doposud byla k dispozici v jedné tramvaji v rámci testovacího provozu). Indukční smyčka jim pomáhá slyšet důležitá hlášení i přes hluk ve voze. Pokud dojde k poruše či nehodě, v jejímž důsledku jsou pouštěna ve voze mimořádná hlášení, jsou pro sluchově znevýhodněné uživatele sluchadel či kochleárních implantátů lépe srozumitelná, pokud mohou využít indukční smyčky. V opačném případě může hlášené sdělení zaniknout v okolním hluku.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Osadit vozy MHD indukční smyčkou.

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, žitá zkušenost

DPMB připravuje k různým příležitostem zvuková hlášení, která následně automaticky hrají ve smyčce během jízdy MHD. Jedná se například o vánoční hlášení, přivítání žáků v novém školním roce nebo o apel na cestující, aby uvolnili místo starším cestujícím. Tato hlášení jsou pouze zvuková a nemají textový ani zvukový doprovod. Pro neslyšící jsou zcela nepřístupná. Pro nedoslýchavé, kteří se opírají o zvuk, mohou být obtížně srozumitelná (snadno je překryje hluk vozu či okolní jiný okolní ruch). Nedoslýchaví v takových chvílích neví, zda se nejedná o nějakou podstatnou dopravní informaci (např. o změnu trasy vozu) a může hlášení je znejistit.

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, inspirace

Sluchově znevýhodnění se dostávají do nebezpečných dopravních situací, když přechází přes koleje v místech dopravních uzlů, které jsou zrakem hůře přehledné, pohybuje se na nich také chodně pěších nebo se v jejich místech vyskytují průdké zatáčky (např. na Hlavním nádraží). Jelikož neslyší zvonění ani příjezd tramvaje, špatně se jim orientuje v dopravní situaci a mohou vstoupit do kolejiště v nevhodnou chvíli.

Konkrétní místo v Brně
např. zastávka Hlavní nádraží, zatáčka z Hlavního nádraží na Masarykovu ulici, po které se obvykle pohybují chodci, ulice Česká

Typ vozidla
tramvaj

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Doplnit na kolejiště světelnou signalizaci upozorňující na příjezd vozu na více místech (v současné době se řešení vyskytuje na "podzemní" tramvajové zastávce Západní brána nebo Nemocnice Bohunice v Brně). V pražském metru se před příjezdem soupravy rozsvítí nástupní hrana některých zastávek. Tento signál má cestující upozornit, že se mají připravit na nástup a nepohybovat se příliš blízko u kolejiště. Neslyšící toto řešení hodnotili kladně – vhodně doplňuje zvukový podnět blížícího se vozidla, který sluchově znevýhodnění nemusí vnímat. Toto řešení považují neslyšící za zpřehlednění dopravní situace a dobrý způsob, jak upozornit vizuálním způsobem na příjezd vozidla. Světelná signalizace by měla být načasovaná tak, aby ohlašovala příjezd vozidla dostatečně dopředu a aby i cestující s omezenou mobilitou stihli z kolejiště odejít.

vyfoceno 01/24/2024, Robert Osman

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, žitá zkušenost

Pro neslyšící, kteří nejsou na fungování městské dopravy v Brně zvyklí, není vždy zprvu srozumitelné, v jakém pořadí ukazuje diodový panel současnou a nadcházející zastávku. Při nástupu do vozidla je na panelu zobrazena velkými písmeny konečná zastávka a číslo linky. Po zavření dveří je zobrazena zóna (číslo linky je stále viditelné), následně panel problikne a zobrazí nadcházející zastávku. Pokud je zastávka na znamení nebo je v jejím okolí nějaký důležitý orientační bod či budova, zobrazí se následně běžící text s těmito informacemi nejprve v češtině, poté v anglickém a německém jazyce.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
1) Změnit odlišení nynější a příští zastávky. Současná zastávka by mohla například blikat (či být jinak zvýrazněna). Po zavření dveří by se mohl zobrazit text: "Příští zastávka: XY". 2) Nahradit diodové panely většími, které disponují 2-3 řádky. Na prvním by mohla být současná zastávka, na druhém příští. Třetí řádek by mohl nést doplňkové informace (zastávka na znamení, výluka apod.)

vyfoceno 12/03/2023, Hana Jaurys

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, inspirace

Dopravní podnik v hlavním maďarském městě Budapešti v minulosti spolupracoval s neziskovou organizací zajišťující tlumočení ve znakovém jazyce. Neslyšící mohli využít bezplatnou informační linku ve znakovém jazyce pro řešení svých potřeb v rámci městské dopravy. Služba však následně nefungovala, ačkoli informace o možnosti využít bezplatnou linku pro neslyšící stále byly k dispozici. Pokud by byla obdobná služba udržována v Brně, mohla by pomoci zpřístupnit vícero služeb DPMB pro neslyšící. Zároveň by ke službě měli neslyšící také důvěru díky spolupráci s ověřenými organizacemi, které již znají.

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, inspirace

Neslyšícím, kteří se teprve učí v Brně zorientovat, chybí zjednodušený přehled dopravních spojů v okolí centra. Současnou mapu ve vozech s vyznačenou trasou spojů pro orientaci nevyužívají, protože je pro ně málo přehledná a s orientací jim nepomáhá.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Vytvořit zjednodušenou mapu zobrazující jednotlivé dopravní spoje v okolí centra Brna různými barvami.

vyfoceno 11/28/2023, Hana Jaurys

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Poslední dobou bývá zvykem ohrazovat stavební či výkopové práce pouze velmi symbolicky, zpravidla červenobílou páskou. Takové označení je však velmi obtížně rozpoznatelné pro lidi se zrakovým znevýhodněním, kteří jej nemusí zaznamenat, bílou holí promáchnou pod páskou a mohou vejít na stavbu či dokonce upadnout do výkopu. Nově zřizované přístřešky představují přesně takový výkop uprostřed zastávek, kde výkop může být v naučené trase nevidomého uživatele, který při výstupu z vozu směřuje přímo do něj.

Konkrétní místo v Brně
např. tramvajová zastávka Zdráhalova a Venhudova

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Jakékoliv stavební či výkopové práce ohradit pevným oplocením.

vyfoceno 12/01/2023, Pavel Doboš

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomý uživatel přijede tramvají na zastávku a vystoupí na nástupní ostrůvek, jenže nemůže najít místo, kde bezpečně přejít z ostrůvku na chodník, protože mezi ostrůvkem a chodníkem chybí přechod pro chodce.

Konkrétní místo v Brně
např. tramvajová zastávka Hlavní nádraží, nástupiště pro linku č. 10 u viaduktu

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Doplnění přechodu pro chodce.

vyfoceno 11/28/2023, Hana Jaurys

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomá uživatelka potřebuje jet linkou ze zastávky, kde je nástup umístěn v širé dlážděné ploše. Na zastávce neexistuje žádná nástupní hrana chodníku nebo nástupního ostrůvku a k označníku nevede žádná umělá vodicí linie. Proto jen velmi obtížně hledá označník zastávky, k němuž se musí dojít přes tuto širou plochu bez záchytných nebo orientačních bodů či hran.

Konkrétní místo v Brně
např. tramvajová zastávka Česká, nástupiště pro linku č. 9 na Moravském náměstí

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Doplnění umělých vodicích linií, které vedou k označníku zastávky.

vyfoceno 12/01/2023, Veronika Kotýnková Krotká

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, inspirace

V některých polských městech (např. Piła) jsou v přístřešcích zastávek umístěny informační cedule se základními frázemi o MHD v polském znakovém jazyce (např. dobrý den, nashledanou, kam jedete, vůz je porouchaný).

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Umístit i do přístřešku zastávek v Brně jednoduché fráze v českém znakovém jazyce pro základní dorozumění (stala se nehoda, přijede náhradní doprava, kam jedete, vystupte si atp.)

vyfoceno 12/03/2023, Przemysław Grabiński, fotografie převzata

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomý uživatel jde na zastávce k označníku nebo pryč ze zastávky pomocí umělé vodicí linie. Umělou vodicí linii potřebuje nutně k orientaci, aby mohl na zastávku přijít nebo ze zastávky odejít, nahmatává ji bílou holí a slouží k jeho navigaci. Jenže na velmi rušných zastávkách na těchto vodicích liniích často stojí lidé, a tak zabraňují bezproblémovému průchodu zastávkou, protože zabraňují kontinuálnímu nahmatávání vodicí linie bílou holí v situacích, kdy bílá hůl opakovaně naraží do stojících lidí.

Konkrétní místo v Brně
rušné zastávky, např. Hlavní nádraží, Mendlovo náměstí

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Provádět osvětu veřejnosti, že umělé vodicí linie je nutné nechávat nezastoupené lidmi, aby se pomocí nich mohl nevidomý uživatel orientovat.

vyfoceno 12/01/2023, Pavel Doboš

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomí uživatelé využívají pro orientaci v jízdních řádech, pro informace o odjezdech a jejich zpožděních, nebo pro informaci, na jaké zastávce se nachází, aplikaci, která vyžaduje připojení k internetu, např. DPMBinfo. Nicméně na zastávce není připojení k internetu dostupné, a tak aplikace nemůže bez připojení k internetu poskytovat služby v plné šíři.

Konkrétní místo v Brně
zastávky, kde není možnost připojit se na bezplatnou wi-fi síť

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Zajistit bezplatné wi-fi připojení na zastávkách.

nesystémová bariéra, zrakově znevýhodnění, neinformovanost

Nevidomí uživatelé sledují účet DPMB na sociální platformě Facebook a rádi by věděli o náhlých aktuálních a akutních změnách v dopravě, např. poruchy vozidel, náhlá obtížnější dostupnost zastávek kvůli počasí (např. sníh). Nicméně nemají, jak se k takovým aktuálním informacím dostat v právě probíhajícím čase, protože i aktuální příspěvky na facebookovém účtu DPMB se zobrazují s určitým zpožděním.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Využívat stávající aplikace, které náhlé akutní informace zobrazují a aktualizují rychleji, ideálně v právě probíhajícím čase (např. DPMBinfo), a rozšiřovat osvětu, že tyto aplikace jsou účelnější a užitěčnější než účet DPMB na sociální platformě Facebook.

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomý uživatel přijede na dopravní uzel a potřebuje zde přestoupit. V dopravním uzlu je však více nástupišť. Potřebuje odjet z jiného nástupiště, než na které vystoupil ze své předchozí cesty linkou MHD. Využívá mobilní aplikaci pro asistenci cestování MHD (např. DPMBinfo), nedostává z ní však informace, na jaké nástupiště právě jít a jak se mezi nástupišti přesunout.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Vytvořit novou aplikaci nebo zlepšit stávající aplikaci, aby obsahovala informace o tom, jak se přestupuje v konkrétních dopravních uzlech .

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomý uživatel čeká na frekventované zastávce, kde zastavuje více různých linek MHD. Využívá technologii VPN (hlásič povelů pro nevidomé), aby zapnul zvukové hlášení na každém spoji, který právě přijede, dozvěděl se jeho číslo linky, a tím pádem se mohl rozhodnout, zda do spoje nastoupí, či nikoli. Jenže technologie VPN má pouze omezený dosah, kam až její signál dosáhne. Tudíž se na frekventovaných zastávkách může stát, že očekávaný spoj zastaví až jako třetí nebo čtvrtý v pořadí a nedosáhne k němu signál VPN. Nevidomý uživatel se tudíž i při použití technologie VPN nedozví, o jaké číslo spoje se jedná.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Zajistit školení, že řidič musí znovu zastavit u označníku.

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, inspirace

Seniorbus je služba určená pro snadnější cestování k lékaři, na nákupy nebo za kulturou, pomocí níž si její uživatelé objednají vozidlo, které pro ně ve smluvený čas dojede na smluvené místo a doveze je na jiné smluvené místo. Služba je určena pro osoby starší 70 let nebo držitele průkazů ZTP či ZTP/P s trvalým bydlištěm ve městě Brně. Nevidomý uživatel však nevyužívá seniorbus, protože v současnosti má seniorbus jen omezený počet možností, kdy ho jedna osoba může využít za kalendářní měsíc - konkrétně 6 možností. Poptávka po seniorbusu navíc stále narůstá a zdaleka převyšuje nabídku možností cesty seniorbusem. Nevidomý uživatel si jeho využití tedy dokáže představit maximálně pro nepočetné cesty k lékaři, ale kupříkladu pro početnější cesty na nákup již ne.

Typ vozidla
seniorbus

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Zajistit vyšší množství nabídky možností cesty seniorbusem za kalendářní měsíc pro osoby nevidomé.

vyfoceno 01/07/2023, Vítězslav Barák

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Seniorbus je služba určená pro snadnější cestování k lékaři, na nákupy nebo za kulturou, pomocí níž si její uživatelé objednají vozidlo, které pro ně ve smluvený čas dojede na smluvené místo a doveze je na jiné smluvené místo. Služba je určena pro osoby starší 70 let nebo držitele průkazů ZTP či ZTP/P s trvalým bydlištěm ve městě Brně. Nevidomý uživatel by potřeboval využít služby seniorbusu pro nějakou právě akutní situaci, například při náhlém onemocnění potřeba cesty k lékaři. Tuto možnost však nemá, neboť služba se musí objednávat nejpozději jeden pracovní den dopředu před zamýšleným dnem jízdy. Využití služby musí plánovat a zařizovat dostatečně dopředu, a proto je služba nevyužitelná pro náhle nastalé situace, jako je například zmíněná potřeba cesty k lékaři kvůli akutnímu onemocnění.

Typ vozidla
seniorbus

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Zajistit větší časovou flexibilitu a operativnost při objednávání seniorbusu.

vyfoceno 01/07/2023, Vítězslav Barák

nesystémová bariéra, sluchově znevýhodnění, žitá zkušenost

Pro některé uživatele MHD se sluchadly je nepříjemný zvuk ohlašující otevírání a zavírání dveří kvůli hlasitosti a výši tónu. Kvůli nepříjemnosti zvuku ohlašujícím zavírání dveří si někteří sluchově znevýhodnění svá sluchadla raději zcela vypínají a orientují se pouze podle zraku.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Nahradit zvukovou signalizaci. Je však nutno podotknout, že někteří sluchově znevýhodnění výraznost signalizace naopak oceňují, a proto by v případě jejího nahrazení muselo jít o obdobně výrazný zvuk.

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, inspirace

Při částečné ztrátě sluchu jsou pro sluchově znevýhodněné přepážky vybavené mikrofony mnohdy hůře přístupné než přepážky s okénkem. Zvuk přenášený mikrofonem je méně přirozený a jasný, může jej navíc doprovázet nepříjemné praskání. Přístupnost komunikace se zaměstnanci u přepážek je ovlivněna také tím, zda udržují zaměstnanci oční kontakt s návštěvníkem pobočky a je jim vidět do tváře. V případě vysoké hladiny hluku v okolí je pro nedoslýchavé uživatele mnohdy komunikace u přepážek nesrozumitelná. Bariéra nebyla popsána konkrétně ve spojitosti s pobočkami dopravního podniku, je proto zařazena do kategorie inspirace.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Častěji využívat přepážky s okénky, poučit zaměstnance pracující na pobočkách o zásadách komunikace s osobami se sluchovým znevýhodněním.

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, žitá zkušenost

Sluchově znevýhodnění uživatelé mají někdy problém rozpoznat u přechodů v blízkosti tramvajové zastávky, jestli se tramvaj, která v zastávce stojí, bude brzy rozjíždět, nebo ne. Osoby se sluchovým znevýhodněním nemusí slyšet zacinkání tramvaje, oznamující její výjezd ze zastávky, což je jediným signálem upozorňujícím chodce na vyjetí tramvaje ze zastávky.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Doplnit světelnou signalizaci upozorňující na příjezd tramvaje.

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, žitá zkušenost

V konečné zastávce (např. na Hlavním nádraží) při příjezdu do zastávky zhasne nápis na spoji, protože se někdy číslo spoje ve smyčce mění. Aktuální číslo spoje po výjezdu z konečné zastávky k zastávce pro nástup se obvykle zobrazuje až během otevření dveří. Cestující tak někdy nemají dostatek času se na nástup připravit. Tato situace může být bariérová i pro cestující s omezenou mobilitou.

Konkrétní místo v Brně
např. zastávka Hlavní nádraží, Česká - autobusové a trolejbusové zastávky

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Zajistit zobrazení čísla spoje dříve, než vůz vyjede ve smyčce na nástupní zastávku.

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, žitá zkušenost

Pro neslyšící cestující využívající znakový jazyk představuje komplikaci v komunikaci a orientaci nerozsvícení světel při vjezdu vozu do tunelu či do podjezdu kvůli zhoršené viditelnosti.

Konkrétní místo v Brně
např. vjezd a zastavení pod viaduktem u zastávky Hlavní nádraží

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, inspirace

Při pořádání akcí spojených s dopravou by měl dopravní podnik myslet na jejich zpřístupnění osobám se sluchovým znevýhodněním. Důležité je jak kvalitní nazvučení, tak dostupnost informací v českém znakovém jazyce.

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, žitá zkušenost

Neslyšící, kteří si dopravu v Brně teprve osvojují, mají problém zorientovat se v tom, proč jede náhle místo tramvajového spoje autobus. Nerozeznají v takové situaci, zda se jedná o náhradní dopravu nebo úplně jinou linku s jinou trasou. Pro neslyšící může v takové situaci být komplikované obrátit se na spolucestující či na řidiče s dotazem kvůli jazykové bariéře.

Typ vozidla
autobus

nesystémová bariéra, sluchově znevýhodnění, inspirace

Neslyšící cestující oceňoval aplikaci Pozor tramvaj, která zasílala na chytrý telefon upozornění chodcům, že v jejich blízkosti právě projíždí tramvaj, aby nevkročili z nepozornosti do kolejiště (např. když sledují mobil). Podle něj byla aplikace dobrým způsobem, jak pomoci nejen neslyšícím bezpečně se orientovat v dopravním provozu. Aplikace byla bohužel pro nízký zájem zrušena.

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, inspirace

Pro neslyšící jsou mnohdy nepřístupné informace o výlukách a náhlých poruchách v městské dopravě (ať už proto, že je o nich informováno příliš komplikovaným a nepřístupným psaným jazykem, nebo kvůli tomu, že jsou o nich cestující spravováni zvukovým hlášením nebo ústně od řidiče). Velká část neslyšících je zvyklá k získávání jim nepřístupných informací využívat aplikace pro chytrý telefon, aby mohli sledovat změny týkající se jejich obvyklých tras a poruch na trase vozidla, ve kterém právě jedou.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Vytvořit aplikaci, která by umožňovala neslyšícím v přístupné formě sledovat změny na jimi zvolených trasách, po nichž se obvykle pohybují. Aplikace by zasílala uživatelům upozornění o probíhajících opravách, poruchách a podobně, a to buď u linek, které by si sami v aplikaci navolili jako své obvyklé, nebo přímo u trasy vozidla, ve kterém by právě cestovali. Může jít i o zavedení této funkcionality do již stávající aplikace DPMBinfo.

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, inspirace

Neslyšící se v jiných evropských městech již vícekrát setkali se službami, které jim zpřístupňovaly informace o hromadné dopravě a následně byly zrušeny. Jako příklad byl zmíněn monitor s tlumočníkem znakového jazyka na nádraží v Paříži, interaktivní tablet s důležitými dopravními informacemi ve znakovém jazyce na vídeňském nádraží nebo bezplatná linka, kde se mohli neslyšící spojit s tlumočníky znakového jazyka pro řešení svých potřeb v rámci městské dopravy v Budapešti.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Brát v potaz finanční dostupnost při implementaci řešení, která by zpřístupňovala dopravu neslyšícím, a vybírat taková řešení, která mohou fungovat dlouhodobě. Spíše než plánovat krátkodobou spolupráci s organizacemi zajišťujícími tlumočení trvající v rámci určitého časově ohraničeného projektu, je lepší zamýšlet se nad tím, jak spolupráci využít k tvorbě řešení, která lze implementovat trvale nebo alespoň na co nejdelší časový úsek.

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, žitá zkušenost

V případě, že u sebe neslyšící cestující nemají při kontrole revizorem v MHD průkaz ZTP, kterým by mohli prokázat, že mohou cestovat bez jízdného, mají pět dní na to, aby se dostavili na některou z poboček dopravního podniku a platný průkaz ZTP zde předložili. Tato lhůta je příliš krátká. Pro znevýhodněné studující, kteří do Brna dojíždějí ze vzdálenějších obcí a mohou si doma průkaz zapomenout, může být obtížné tuto lhůtu dodržet. Osoby s omezenou mobilitou totiž musejí cestu na pobočku důkladněji plánovat a může pro ně být obtížná.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Prodloužit lhůtu pro předložení průkazu ZTP na pobočce dopravního podniku např. na 14 dnů.

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, žitá zkušenost

Sdělení, která se na útlém diodovém panelu ve voze objevují formou zleva doprava běžícího textu (např. informace o zastávce na znamení či důležitém místu v okolí zastávky), nejsou přehledná – četba slov po kouscích není pro neslyšící vhodná. Neslyšící tak mohou přijít o důležité informace např. o zastávkách na znamení, a to zejména není-li ve voze k dispozici žádný další typ zobrazovacího zařízení, kde by se informace vyskytovaly také.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
1) Upravit zobrazování příliš dlouhého textu na diodových panelech. Lepší je text, který se zobrazí na řádku celý. Pokud je moc dlouhý, první varianta je, aby text běžel naopak zespoda nahoru. Druhou variantou je, aby text přeblikával. Pro srozumitelnost je důležité, aby na každém řádku vždy byla celá slova, nikoliv pouze jejich část. 2) Nahradit diodové panely většími, které disponují 2-3 řádky.

vyfoceno 12/03/2023, Hana Jaurys

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, žitá zkušenost

V současnosti jsou ve vozech k dispozici dva různé typy monitorů, zobrazující informace o trase jízdy. Nejsou však vizuálně jednotné. Liší se zobrazení směru jízdy (na menším monitoru je konečná zastávka zobrazená nahoře, na delším monitoru se zobrazuje dole), označení zastávky na znamení (v případě menšího monitoru vykřičníkem v trojúhelníku, u delšího monitoru zvonečkem) a barevné schéma. Jelikož neslyšící čerpají informace o dopravě primárně z vizuálních podnětů a není jim přístupný zvukový doprovod, je pro ně nejednotný vizuální styl informací matoucí.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Sjednotit podobu zobrazovaných informací o trase na monitorech ve voze. Barevně je pro neslyšící lepší vizuální styl, který se vyskytuje na menších monitorech – zaprvé jsou na něj v této podobě zvyklí a zadruhé je pro ně lépe čitelný a přehledný díky výraznému barevnému kontrastu a znázornění směru jízdy odspoda nahoru. Výhodou druhého zobrazení je, že zahrnuje více informací.

vyfoceno 10/22/2023, Hana Jaurys

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, inspirace

Neslyšíčím v orientaci pomáhají velké nápisy s názvy zastávek umístěné na některých přístřešcích u brněnských zastávek MHD. Názvy jsou dobře viditelné jak z ulice, tak z vozu MHD. Nápisy však nejsou jednotně umístěny na všechny přístřešky – v některých případech jsou příliš nízko a některé přístřešky je nemají vůbec.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Doplnit nápisy s názvy zastávek na všechny přístřešky MHD.

vyfoceno 01/26/2024, Robert Osman

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, inspirace

Sluchově znevýhodněným chybí na Hlavním nádraží jedna velká digitální tabule zobrazující spoje, číslo jejich nástupiště a čas odjezdů. Stává se, že mají potíže najít správné místo odjezdu spoje a musí se přemisťovat mezi jednotlivými nástupišti, aby našli to správné.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Umístit jednu velkou digitální tabuli zobrazující linku, cílovou stanici, nástupiště a čas odjezdu na viditelné místo na Hlavním nádraží jako je prostor "pod hodinami". Obdobná tabule se nachází např. na Hlavním nádraží v Olomouci.

vyfoceno 01/19/2024, Wikimedia, fotografie převzata

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, žitá zkušenost

Když ve voze dojde ke konfliktu mezi cestujícími, nebo jsou cestující nadměrně hluční a působí například silně podnapile, mají sluchově znevýhodnění cestující problém, se v těchto situacích zorientovat. Necítí se bezpečně a nedokáží zhodnotit míru rizika, protože obsahu slov nerozumí, neví proto, jak mají v dané situaci reagovat.

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, inspirace

Když potřebují sluchově znevýhodnění komunikovat s řidiči, ať už kvůli dotazu na cestu nebo při koupi jízdného, je pro ně důležitá dobrá viditelnost, aby mohli odezírat, co jim řidič říká. Když je venku tma, je potom tma i v kabině řidiče a tím pádem je pro sluchově znevýhodněné komunikace s řidičem nepřístupná.

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, inspirace

Sluchově znevýhodnění nemají možnost využít funkce aplikace DPMBinfo přes internetový prohlížeč, aniž by ji museli stahovat. Aplikace může zabírat paměť zařízení, ačkoliv by ji sluchově znevýhodnění rádi využívali jen při mimořádných událostech, jako jsou výluky a poruchy v dopravě.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Zajistit zprovoznění DPMBinfo také jako internetové stránky.

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, žitá zkušenost

Noční autobusové rozjezdy jezdí obvykle rychleji než denní prostředky hromadné dopravy. Vzhledem k přeplněnosti vozu, tmě venku a právě již zmíněné rychlosti jízdy tak mají sluchově znevýhodnění často problém zorientovat se v tom, v jaké části své trasy se právě nachází. V důsledku toho se ne vždy včas stíhají protlačit davem a vystoupit na své zastávce. Jelikož je navíc ve večerních hodinách vícero zastávek na znamení, mívají také potíže zjistit, kdy mají dát signalizaci řidiči, že chtějí vystoupit.

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, žitá zkušenost

Aplikace Poseidon při nákupu jízdného nezohledňuje, kdo je držitelem šalinkarty a tím pádem jsou v ceně jízdného i zóny, na které se šalinkarta vztahuje. Nakupování jízdného přes aplikace může být pro sluchově znevýhodněné preferovanou variantou, protože tak mohou snáze předejít případné komunikační bariéře, ke které by mohlo dojít při nákupu jízdného u přepážky.

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, neinformovanost

Nevidomí uživatelé bežně operují se znalostí, že pro ně vyhrazená sedadla ve vozech MHD jsou sedadla za řidičem a že i to je důvod, proč je jim doporučováno nastupovat předními dveřmi. Nicméně u nových typů nízkopodlažních autobusů a trolejbusů sedadla za řidičem nejsou vyhrazená pro nevidomé uživatele MHD, protože tato sedadla jsou na vyvýšené podestě. Pro nevidomé uživatele jsou vyhrazena a označena následující blízká sedadla v nízkopodlažní části vozů, jenže nevidomí uživatelé o tom často nevědí, protože toto označení nemohou vidět.

Typ vozidla
nízkopodlažní autobusy a trolejbusy

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Provádět osvětu nevidomých uživatelů MHD, že v nových nízkopodlažních autobusech a trolejbusech jsou pro ně vyhrazená jiná sedadla, než ta na vyvýšené podestě za řidičem.

vyfoceno 01/18/2024, Pavel Doboš

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomý uživatel MHD, který je zároveň pohybově znevýhodněný (např. používá k chůzi francouzské hole) nastoupí do vozidla MHD, ale kvůli svému znevýhodnění není schopen dostatečně rychlé nalézt vhodné místo k sezení a usadit se na něj. Vozidlo se však brzy po jeho nástupu rozjede a nevidomý uživatel může ztratit rovnováhu a například upadnout.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Provádět osvětu řidičů MHD, aby věděli, že mají vyčkat na usazení cestujícího předtím než vyjedou ze zastávky, pokud jde o nevidomou osobu s pohybovým znevýhodněním.

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Mezi nevidomými uživateli MHD jsou i zároveň pohybově znevýhodněné osoby, které nepoužívají k pohybu klasickou bílou hůl, ale uživají například francouzské hole nebo opěrné hole pro seniory, které jsou označeny bílými pruhy, aby upozorňovaly, že uživatel holí je zároveň zrakově znevýhodněný. Nicméně při čekání na zastávce nejsou rozeznáni řidičem jako nevidomí uživatelé, kteří čekají na svůj spoj, a tak řidič MHD například nezastaví znovu u označníku, pokud předtím zastavil na zastávce až jako v pořadí druhé vozidlo.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Provádět osvětu řidičů MHD, aby dokázali rozpoznat i nevidomého uživatele francouzských holí nebo opěrné hole pro seniory s bílými pruhy. Nejedná se tak o nevidomého uživatele s klasickou bílou holí, přesto však stále nevidomého cestujícího.

vyfoceno 01/26/2024, SONS, fotografie převzata

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomý uživatel by měl do vozidla MHD nastupovat předními dveřmi, aby o něm řidič věděl. Nicméně pro nevidomého uživatele s průvodcem toto doporučení neplatí, takže může nastupovat jakýmikoli dveřmi. V mnohých případech je to i vhodnější, protože společně s průvodcem se při nástupu lépe vtěsnají do jiných než předních dveří, které bývají pouze jednokřídlé, zatímco druhé a další dveře jsou dvoukřídlé. Nicméně se stává, že řidič MHD požaduje i po nevidomém uživateli s průvodcem, aby nastupoval předními dveřmi, protože je nevidomý.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Provádět osvětu řidičů MHD, aby věděli, že nevidomý uživatel s průvodcem nemusí nastupovat předními dveřmi a nepožadovali to po něm, když je pro nevidomého uživatele s průvodcem vhodnější nastupovat jinými než předními dveřmi.

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomý uživatel cestuje ve vozidle MHD a blíží se k zastávce, na které plánuje vystoupit. Připravuje se proto na výstup, vychází se svého místa, kde byl usazen, aby se dostal blíže ke dveřím vozidla, protože ví, že mu přijít ke dveřím pro výstup trvá déle než uživateli MHD bez znevýhodnění. Nicméně vozidlo MHD je rozjeté ve vyšší rychlosti a až na poslední chvíli prudce zabrzdí, aby stihlo zastavit na zastávce. Nevidomý uživatel kvůli tomuto prudkému brždění může například zavrávorat a upadnout.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Provádět osvětu řidičů MHD, aby se vyvarovali prudkého brždění při příjezdu na zastávku, pokud s nimi cestuje osoba nevidomá.

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, inspirace

Nevidomý uživatel cestuje MHD a chystá se vystoupit na následující zastávce. Je si vědom, že mu výstup bude trvat kvůli jeho znevýhodnění déle, a proto se rozhodne stisknout tlačítko pro pomalejší výstup. Nicméně tato tlačítka jsou ve vozech určena primárně rodičům s kočárky a podle toho jsou ve voze rozmístěna. Nevidomý uživatel by však preferoval, kdyby ve vozech existovala tlačítka pro pomalější výstup, která jsou určena primárně pro nevidomé, aby řidič vozidla byl obeznámen s tím, že daný pomalější výstup se týká osoby nevidomé, a jsou umístěna blízko sedadel vyhrazených pro nevidomé cestující.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
V rámci vozidel MHD zavést tlačítka pro pomalější výstup, která jsou určena primárně pro osoby nevidomé.

vyfoceno 01/18/2024, Pavel Doboš

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, inspirace

Nevidomý uživatel cestuje MHD a chystá se vystoupit na následující zastávce. Je si vědom, že mu výstup bude trvat kvůli jeho znevýhodnění déle, a proto by rád řidiči signalizoval pomalejší výstup. Nachází se však uvnitř vozu v místě, ze kterého se lze jen obtížně dostat k nejblížšímu tlačítku, které signalizuje pomalejší výstup. Uvítal by proto, kdyby mohl svůj pomalejší výstup signalizovat řidiči pomocí technologie VPN (vysílač povelů pro nevidomé), nicméně signál této technologie je uvnitř vozu neznatelný, a tak se při signalizaci zevnitř vozu pomocí VPN oznámení pro řidiče nespustí.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Umístit přijímače technologie VPN (vysílač povelů pro nevidomé) i do vnitřku vozidel, aby i zevnitř vozu přijímač reagoval na povel z vysílače.

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomý uživatel očekává na zastávce příjezd svého spoje. Na zastávku přijíždí vozidlo MHD, a tak nevidomý uživatel chce pomocí technologie VPN (vysílač povelů pro nevidomé) spustit hlásič na vozidle, aby zjistit, zdali se jedná o jím očekávaný spoj. Nicméně přijímač VPN na vozidle se zapne až po zastavení vozidla a odblokování či otevření dveří řidičem. V některých případech (např. vozidlo přijíždí na zastávku velmi pomalu nebo řidič se zpozdí s odblokováním či otevřením dveří) by nevidomý uživatel rád spustil hlásič technologie VPN ještě dříve, než se tak stane, aby se případně mohl začít připravovat na nástup do vozidla. Není to však možné, a tak nevidomý uživatel musí čekat na zastavení vozidla a odblokování či otevření dveří.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Umožnit, aby přijímač VPN (vysílač povelů pro nevidomé) na vozidle byl zapnutý a funkční ještě dříve, než se vozidlo zastaví a řidič odblokuje či otevře dveře.

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomá uživatelka cestuje vozidlem MHD a potřebuje vystoupit na zastávce, kde je výstup na znamení. Nevidomá uživatelka proto stiskne tlačítko výstupu na znamení, ale není si jistá, zdali tlačítko stiskla správně, protože po stistknutí tlačitka nemá, jak zjistit tuto informaci. V případě správného stisknutí tlačítka se totiž rozsvítí ve voze příslušná světla, která značí, že na příští zastávce bude zastaveno. Nevidomá uživatelka tato světla však nevidí, a proto si nikdy nemůže být zcela jistá, zda tlačítko pro výstup na znamení stiskla správně a zda tedy vozidlo MHD na příští zastávce zastaví.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Přidat při správném stisku tlačítka pro výstup na zastávce na znamení i zvukovou informaci, že na příští zastávce vozidlo MHD zastaví.

vyfoceno 01/18/2024, Pavel Doboš

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, inspirace

Nevidomý uživatel čeká na svůj spoj na zastávce, která je vybavena světelnou informační tabulí, která informuje cestující, za jak dlouho přijede jaký spoj. Nevidomý uživatel tuto vizuální informaci však nemůže využít, a proto by uvítal, kdyby informační tabule hlásila i ve zvukové podobě, že se na zastávku blíží určitý spoj, aby se mohl připravit na nástup do tohoto spoje, pokud se jedná o jím očekávaný spoj - uvítal by ohlášení přijíždějícího spoje, když je například vzdálen jednu minutu od zastávky.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Doplnit u zastávek vybavených světelnou informační tabulí zvukové informace o spojích blížících se k zastávce, které budou automaticky ohlášeny, když je spoj vzdálen například minutu od zastávky.

vyfoceno 01/18/2024, Pavel Doboš

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Seniorbus je služba určená pro snadnější cestování k lékaři, na nákupy nebo za kulturou, pomocí níž si její uživatelé objednají vozidlo, které pro ně ve smluvený čas dojede na smluvené místo a doveze je na jiné smluvené místo. Služba je určena pro osoby starší 70 let nebo držitele průkazů ZTP či ZTP/P s trvalým bydlištěm ve městě Brně. Nevidomá uživatelka by ráda využila služeb seniorbusu, ale telefonní linky pro jeho objednání jsou většinu času obsazené, protože zájem o seniorbus je vysoký. Když už se jí nakonec podaří na linku pro objednání seniorbusu dovolat, zjistí, že jí požadované časy pro využití seniorbusu jsou již obsazené, a tak službu využít nemůže. Poptávka po seniorbusu totiž stále narůstá a zdaleka převyšuje nabídku možností cesty seniorbusem.

Typ vozidla
seniorbus

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Zajistit vyšší kapacity služby seniorbus a vyšší kapacity telefonních linek, přes které lze seniorbus objednat.

vyfoceno 01/07/2023, Vítězslav Barák

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomá uživatelka po městě často cestuje s nákupní taškou na kolečkách pro seniory. Při nástupu do tramvaje na zastávce s nástupním ostrůvkem nebo na zastávce, kde se nastupuje z chodníku, se jí však často kolečka od této tašky zaseknou v mezeře mezi nástupní hranou zastávky a otevřenými dveřmi tramvaje. Protože je uživatelka nevidomá a nemůže si prohlédnout, jak přesně se kolečka v mezeře zasekla, je pro ni velmi obtížné nákupní tašku na kolečkách z mezery vyprostit.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Provádět osvětu spolucestujících a řidičů, aby v případě uvíznutí nákupní tašky na kolečkách v mezeže mezi nástupní hranou zastávky a otevřenými dveřmi tramvaje, dokázali osobě nevidomé asistovat a pomoci.

vyfoceno 01/18/2024, Pavel Doboš

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomá uživatelka se setká s určitou bariérovou situací při cestování MHD a je odhodlána tuto bariérovou situaci ohlásit jako svou stížnost na telefonní lince pro komunikaci se zákazníky v rámci DPMB. Nicméně na této lince je požádána, ať bariérovou situaci jako svou stížnost zašle na patřičnou e-mailovou adresu DPMB. Nevidomá uživatelka však samostatně neovládá práci s počítatem, a tak nemůže elektronickou poštu zaslat.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Provádět osvětu pracovníků oddělení pro komunikaci se zákazníky DMPB, aby nevyžadovali po osobách nevidomých komunikaci pomocí elektronické pošty.

nesystémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomá uživatelka přijde na zastávku, odkud doposud necestovala, a tudíž neví, zdali je zastávka na znamení. Zastávka však je zastávkou na znamení a nevidomá uživatelka toto nemá jak zjistit. Případně může jít o uživatelce známou zastávku, která je ale na znamení pouze v určitých hodinách, a tuto informaci opět uživatelka nemá, jak zjistit. Nevidomá uživatelka tedy čeká tedy na svůj spoj, nicméně její spoj na zastávce nezastavuje, protože nevidomá uživatelka nedala rukou řidiči spoje znamení, aby na zastávce zastavil.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Zajistit, že v zastávkách na znamení spoj zastaví vždy, pokud na zastávce stojí osoba nevidomá, i když tato osoba žádné znamení k zastavení spoje nedává.

vyfoceno 01/18/2024, Pavel Doboš

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomý uživatel si po nástupu do vozidla sedne na pro něj vyhrazené sedadlo za řidičem. Když se blíží ke své cílové zastávce, chtěl by použít signalizační tlačítko pro pomalejší výstup, protože očekává, že mu výstup zabere více času, ale nikde blízko pro něj vyhrazeného sedadla se tlačítko nenachází, proto se musí zvednout ze sedadla a jít ho hledat v interiéru vozu.

Typ vozidla
tramvaje

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Umístit tlačítko pro pomalější výstup poblíž sedadel za řidičem, která jsou v tramvajích vyhrazena pro osoby nevidomé.

vyfoceno 01/18/2024, Pavel Doboš

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomým uživatelům MHD je doporučováno nastupovat předními dveřmi do vozů. Nicméně v případě určitých typů autobusů, které sice mají dvoukřídlé přední dveře, se otevírá pro cestující jen jedno křídlo těchto dveří a uvnitř vozu jsou ona dvě křídla oddělena tyčí. To může komplikovat například nástup nevidomých uživatelů s vodicím psem, protože dohromady se psem jsou sami příliš širocí. Někteří nevidomí uživatelé se přitom mohou bát nastupovat jinými dveřmi, protože by o nich pak řidič nemusel vědět.

Typ vozidla
autobusy Solaris III. generace

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Upravit příslušné autobusy tak, aby pro nástup cestujících otevíraly obě křídla předních dveří a ve voze tato dvě křídla neoddělovala tyč.

vyfoceno 01/18/2024, Pavel Doboš

nesystémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomá uživelka by při čekání na svůj spoj ráda využila přístřešek zastávky a posadila se například i na lavičku pod tímto přístřeškem. Nicméně přístřešek je na chodníku, zatímco ze zastávky se nastupuje z nástupního ostrůvku a navíc je přístřešek obrácen opračným směrem od nástupního ostrůvku, tedy směrem k budovám, takže nevidomá uživatelka raději nechce riskovat, že by v případě čekání pod přístřeškem přeslechla blížící se tramvaj a nestihla se včas dostat na nástupní ostrůvek pro nástup do tramvaje. Přístřešek zastávky je pro ni tedy nevyužitelný.

Konkrétní místo v Brně
zastávka Grohova

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Přebudovat přístřešek zastávky, aby byl obrácen směrem k nástupnímu ostrůvku.

vyfoceno 01/18/2024, Pavel Doboš

nesystémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Seniorbus je služba určená pro snadnější cestování k lékaři, na nákupy nebo za kulturou, pomocí níž si její uživatelé objednají vozidlo, které pro ně ve smluvený čas dojede na smluvené místo a doveze je na jiné smluvené místo. Služba je určena pro osoby starší 70 let nebo držitele průkazů ZTP či ZTP/P s trvalým bydlištěm ve městě Brně. Řidič seniorbusu nemá žádnou povinnost být cestujícím seniorbusu asistentem. Nevidomá uživatelka využívá služeb seniorbusu, ale dostane se do situace, že se jí nedaří ze seniorbusu vystoupit, protože se například popruh její tašky zapletl do bezpečnostního pásu a ona jako osoba nevidomá nezvládá popruh tašky od bezpečnostrního pásu rozmotat. Žádá proto o pomoc řidiče, ale ten jí odvětí, že nemá povinnost fungovat jako její asistent. Nevidomá uživatelka se proto dlouhou dobu snaží popruh tašky vyplést, avšak nedaří se jí to, a tudíž se jí úspěšně podaří vystoupit ze seniorbusu až po dlouhé době oproti situaci, kdy by jí řidič poskytl byť jen malou asistenci.

Typ vozidla
seniorbus

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Zajistit, že i když řidič seniorbusu sice nemá povinnost fungovat jako asistent cestujících, je žádoucí, aby poskytoval alespoň základní pomoc v některých omezených případech, kdy se například cestujícím nedaří do seniorbusu nastoupit nebo z něj vystoupit.

vyfoceno 01/18/2024, Pavel Doboš

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomá uživatelka cestuje ve vozu plném cestujících, kteří spolu vedou hovory a jsou tedy velmi hluční. Nastane situace, kdy řidič pomocí zvukového hlášení podá informaci o nějaké mimořádné situaci. Nicméně nevidomá uživatelka kvůli hluku uvnitř vozu informaci z hlášení neslyší a kvůli svému zrakovému znevýhodnění nemá jak jinak zjistit, o jaké hlášení se jednalo.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Zesílit zvukové hlášení o mimořádné situaci v případě, kdy je vůz přeplněn cestujícími, kteří spolu vedou hovory a jsou tak velmi hluční.

nesystémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomý uživatel čeká na zastávce na svůj spoj a když jeho spoj přijede, nevidomému uživateli díky jeho zrakovému znevýhodnění trvá delší dobu nalézt dveře a do vozu nastoupit. Neohleduplný cestující si nevidomému uživateli explicitně stěžuje, že vůz kvůli jeho rychlosti nástupu nabírá zpoždění.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Provádět osvětu cestujících o problematice cestování v MHD pro osoby nevidomé, aby respektovali, že osoba nevidomá často potřebuje k nástupu do vozidla více času.

nesystémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomá uživatelka čeká na autobusové nebo trolejbusové zastávce na svůj spoj u označníku. Jí očekávaný spoj přijede, avšak nezastaví přední částí vozu u označníku a označník o určitou vzdálenost předjede. Nejblíže před nevidomou uživatelkou tedy nezastaví přední dveře, kterými je jí doporučeno nastupovat, ale až dveře druhé. Nevidomá uživatelka jimi proto nastupuje, avšak nemá jak zjistit, že nenastupuje předními dveřmi, ale až v pořadí druhými dveřmi. Po nástupu do vozu se usadí na nejbližší sedadlo, ale celou cestu ve voze se domnívá, že nastoupila předními dveřmi a že tedy sedí v blízkosti předních dveří. Když na své cílové zastávce posléze vystupuje, tak v případě, že tentokrát zastaví vozidlo přímo u označníku, nevidomá uživatelka si po výstupu stejnými dveřmi, jakými nastupovala, myslí, že vystoupila u označníku, přestože vystoupila dále od něj. To jí proto buď při cestě ze zastávky může dezorientovat, anebo v případě, že čeká na navazující spoj si může myslet, že stojí správně u označníku, jak by měla, ale přitom u označníku nestojí, a to může zkomplikovat její nástup do navazujícího spoje.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Provádět osvětu řidičů, že v případě, kdy na zastávce čeká na spoj osoba nevidomá, musejí vždy zastavit přední částí vozu co nejvíce o označníku, aby osoba nevidomá nebyla zmatena a mohla vždy nastoupit předními dveřmi.

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomý uživatel, který cestuje MHD často na stejných linkách, nemá vždy možnost dozvědět se dopředu o plánovaných dočasných změnách či výlukách (např. z důvodu oprav nebo rekonstrukcí ulic či zastávek) na jím využívaných linkách jinými kanály než v samotném vozidle MHD. V tom případě se dozví o změně či výluce až v den samotné cesty ve vozidle MHD. Nemá proto možnost dopředu se na tyto změny či výluky připravit a reakce na takovou nenadálou situaci pro něj může být obtížná oproti situaci, kdyby o plánované dočasné výluce nebo změne v dopravě věděl dopředu, a mohl se proto na ni připravit.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Zajistit, že informace o planovaných dočasných výlukách nebo změnách v dopravě jsou ve vozidlech MHD na patřičné lince, které se změna nebo výluka týká, hlášeny o několik dní dopředu, aby se na ně nevidomí uživatelé mohli s předstihem připravit.

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Slabozraký uživatel potřebuje cestovat noční linkou. Nicméně noční linky mají na svých světelných tabulích odlišné zobrazení čísla linky oproti denním spojům (rozsvícené je pozadí čísla linky a nikoli samotné číslo oproti situaci, kdy při denních spojích je rozsvícené samotné číslo linky a pozadí je tmavé), které je pro slabozrakého uživatele hůře rozpoznatelné. Proto se mu může stát, že číslo linky nerozpozná a nastoupí do nesprávného spoje.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Použít stejného zobrazení čísla noční linky na světelných tabulích vozidla jako v případě denních linek.

vyfoceno 01/17/2024, Ondřej Šerý

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Slabozraký uživatel čeká na zastávce na svůj tramvajový spoj. Když se však k zastávce přibližuje tramvaj, není kvůli své slabozrakosti schopen adekvátně vidět označení linky a směru tramvaje na světelné tabuli na boku tramvaje v případě tramvají, které nemají tyto světelné tabule umístěny za bočním oknem, ale až nad okny těsně pod střechou. Trvá mu proto delší dobu, než rozpozná, zdali se jedná o jím očekávaný spoj, a za tuto dobu může tramvaj již ze zastávky odjet. Případně linku tramvaje nerozpozná vůbec, a může proto nastoupit do nesprávného spoje.

Typ vozidla
tramvaje T3R a 45T

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Zajistit umístění světelných tabulí na bocích tramvají za boční okno.

vyfoceno 01/18/2024, Pavel Doboš

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Slabozraký uživatel čeká na zastávce na svůj tramvajový spoj a není schopen vidět z dálky číslo linky tramvaje na světelné tabuli. Čeká až tramvaj přijede na zastávku, aby si světelnou tabuli prohlédl zblízka. U některých typů tramvají s otevíráním dvěří do strany ale otevřené dveře překryjí světelnou tabuli za bočním oknem. Slabozraký uživatel proto musí stihnout zaznamenat číslo linky předtím, než se dveře otevřou, což je pro něj obtížné, jinak číslo linky již nezjistí. Poté může buď nastoupit do nesprávného spoje, anebo riskovat, že si nechá ujet jím očekávanou linku.

Typ vozidla
tramvaje T6 a KT8D5N

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Umístit světelné tabule na bocích tramvají tak, aby při otevřených dveřích tramvají tyto dveře nebránily výhledu na světelnou tabuli.

vyfoceno 01/18/2024, Pavel Doboš

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Slabozraký uživatel čeká na zastávce na svůj tramvajový spoj. Když se však k zastávce přibližuje tramvaj, není kvůli své slabozrakosti schopen adekvátně vidět označení linky a směru tramvaje na světelné tabuli na boku tramvaje v případě tramvají, které mají tyto světelné tabule umístěny za příliš zatmaveným bočním oknem. Trvá mu proto delší dobu, než rozpozná, zdali se jedná o jím očekávaný spoj, a za tuto dobu může tramvaj již ze zastávky odjet. Případně linku tramvaje nerozpozná vůbec, a může proto nastoupit do nesprávného spoje.

Typ vozidla
tramvaje KT8D5N

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Zajistit, že tramvaje nejsou osazovány příliš zatmavenými okny.

vyfoceno 01/18/2024, Pavel Doboš

systémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Slabozraký uživatel přichází na zastávku čekat na svůj spoj nebo právě na zastávce vystupuje a odchází z ní. Nicméně v případě zastávek, kde neexistuje vizuální kontrast mezi různými materiálními prvky nacházejícími se na zastávce (např. šedá dlažba chodníku, na němž se na zastávce nacházejí šedé sloupky, šedý sloup vysokého napětí, šedé lavičky nebo jiné šedé materiální prvky, které nejsou označeny kontrastní barvou), může do vizuálně kontrastně neoznačeného materiálního prvku narazit a poranit se.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Zajistit, že různorodé materiální prvky na zastávce jsou dostatečně vizuálně kontrastně označeny.

vyfoceno 01/18/2024, Pavel Doboš

nesystémová bariéra, zrakově znevýhodnění, žitá zkušenost

Nevidomí uživatel nastupuje do trolejbusu na zastávce, která je v oblouku a nikdy neví, jak daleko od nástupní hrany vůz zastaví a tedy jak veliká mezera mezi nástupní hranou a předními dveřmi bude. Někdy se podaří řidiči najet až přímo k hraně, v jiných případech je nevidomí uživatel nucen sejít na vozovku a opět vystoupat do vozu trolejbusu.

Konkrétní místo v Brně
zastávka Mendlovo náměstí, směr Novolíšenská

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Nevytvářet zastávky s nástupními hranami v oblouku.

vyfoceno 01/26/2024, Pavel Ovečka

systémová bariéra, sluchově znevýhodnění, inspirace

Zvuková hlášení, která jsou spouštěna řidičem ve vozech, jako např. "prosím pozor, vůz jízdu končí, použijte následující spoj", nejsou přístupná pro neslyšicí uživatele. Hlášení by mohla být simultánně zobrazována i na obrazovákách a to jak v podobě psaného textu, tak i znakujícího avatara.

Popis všech možných návrhů řešení získaných od komunikačních partnerů
Ve veřejné dopravě ve Vídni již je takový avatar používán. Stačilo by vytvořit základní databázi znaků v českém znakovém jazyce a technologii převzít.

vyfoceno 01/26/2024, SIMAX, fotografie převzata

Cíl databáze

Jedná se o první ze dvou specializovaných databází. Cílem této databáze je zmapovat co největší množství bariérových situací, se kterými se setkávají lidé se smyslovým znevýhodněním v městské hromadné dopravě. Namísto bariér hovoříme o bariérových situacích, protože v případě lidí se smyslovým postižením bariéry často nemají podobu materiální překážky, ale daleko spíše komunikační či interakční překážky.

Zaměřujeme se přitom na jakékoliv typy bariérových situací, které souvisejí s městskou hromadnou dopravou, konkrétně jak na samotné vozy, tak na zastávky, ale i na interakce s řidiči, interakce s ostatním personálem, interakce se spolucestujícími, kontaktní místa, přepážky, weby, aplikace, sociální sítě, časopisy, informační letáky, prohlídky, přednášky, školení atd.

Cílové skupiny

Databáze se zaměřuje výhradně na zkušenosti osob se smyslovým znevýhodněním. Konkrétně se jedná o osoby se zrakovým a se sluchovým znevýhodněním.

Zacílení na tyto skupiny odpovídá aktuální poptávce po informacích o potřebách těchto skupin ze strany veřejných institucí, samospráv a samotných provozovatelů městských hromadných doprav. Městská hromadná doprava prošla v posledních letech v České republice poměrně radikální proměnou ve snaze zpřístupnit své služby uživatelům s pohybovým znevýhodněním. Aktuálně většina provozovatelů městské hromadné dopravy má svůj vozový park plně nízkopodlažní, nebo se k tomuto stavu rychle blíží. Oproti tomu nebyly nároky uživatelů a uživatelek se zrakovým či sluchovým znevýhodněním doposud srovnatelně artikulovány. Z toho důvodu se databáze omezuje výhradně na tyto dvě skupiny uživatelů a uživatelek a bariérové situace ostatních skupin nesleduje.

Metody

Databáze byla sestavena na základě semistruktorovaných rozhovorů a fokusních skupin přímo se zrakově a sluchově znevýhodněnými uživateli a uživatelkami městské hromadné dopravy v Brně. V průběhu roku 2023 tak proběhlo 10 rozhovorů s lidmi se zrakovým znevýhodněním a 8 rozhovorů s lidmi se sluchovým znevýhodněním, 2 fokusní skupiny s lidmi se sluchovým znevýhodněným (8 účastníků a účastnic + 4 účastníci a účastnice) a 1 fokusní skupina s lidmi se zrakovým znevýhodněním (20 účastníků a účastnic).

Na základě informovaného souhlasu byly všechny tyto rozhovory nahrávány a následně přepsány do textové podoby. Přepisy rozhovorů byly následně analyzovány s cílem identifikovat co největší počet bariérových situací. I když se některé bariérové situace opakovaly ve vícero rozhovorech, v databázi je každý typ bariérové situace zaznamenán pouze jednou a každá bariérová situace obsažená v databázi je tedy unikátní.

Určitou výjimku z tohoto pravidla tvoří opakování bariérové situace v případech, kdy se jedná o stejnou bariéru jak pro osoby se sluchovým, tak i zrakovým znevýhodněním. A to proto, kdyby si chtěl někdo vyfiltrovat bariéry pouze pro jednu cílovou skupinu (např. pro osoby se sluchovým znevýhodněním), tak aby tento výběr danou bariérovou situaci vždy obsahoval.

Reprezentativita

Databáze je postavená primárně na zkušenostech uživatelů a uživatelek s městskou hromadnou dopravou v Brně. To však neznamená, že brněnská městská doprava je méně přístupná než jiné městské hromadné dopravy. Brněnskou městskou hromadnou dopravu používáme jako případovou studii, na které popisujeme bariérové situace, u kterých lze předpokládat, že se vyskutují v celé České republice a jsou tedy relevantní i pro ostaní města a jejich hromadné dopravy.

Databáze zároveň vychází ze zkušenosti 30 osob se zrakovým znevýhodněním a 20 osob se sluchovým znevýhodněním. Přestože nelze tvrdit, že tento vzorek plně vyčerpal variabilitu bariérových situací osob se smyslovým znevýhodněním v městské hromadné dopravě a určitě lze identifikovat bariérovou situaci, která není obsažená v této databázi, tato velikost vzorku zajištuje pokrytí naprosté většiny variability bariérových situací osob se smyslovým znevýhodněním v městské hromadné dopravě (s výjimkou metra, lodní dopravy a lanovek). U jednotlivých bariérových situací jsme však nezjišťovali četnost jejich výskytu a jsou tak na roveň vedle sebe dány situace, které se mohou vyskytovat velmi zřídka i velmi často.

Fotografie

Databáze ve vybraných případech obsahuje i fotografie bariérových situací. Fotografie nedává dobrý smysl v případech, kdy se jedná o komunikační či interakční bariérovou situaci. V případech některých bariérových situací není fotografie možná vůbec. Nicméně v případech, kdy se jedná o nějakou materiální či fyzickou bariéru, u které je pro lepší představu fotografie žádoucí, je bariérová situace opatřena ilustrační fotografií (80 situací).

Fotografie jsme se snažili pořizovat bez osob, případně pouze s osobami v dálce, v davu či bez obličeje. Pokud to nebylo z nejrůznějších důvodů možné, byly osobám na fotografiích začerněny obličeje. Fotografie nejsou opatřeny samostatnými popisky pro osoby se zrakovým znevýhodněním. Jelikož fotografie znázorňují konkrétní podoby popsaných bariérových situací, jsou dostatečně popsány ve sloupci nazvaném “Popis BS”.

Fotografie byly pořízeny výhradně pro účely této databáze. Autory a autorkami fotografií jsou převážně členové a členky řešitelského týmu, pouze v pěti případech bylo přistoupeno k převzatým fotografiím, na jejichž zdroje je na příslušných místech řádně odkázáno.

Jazyk

Databáze pracuje s různými označeními cílových skupin. V základním členění jsou bariérové situace tříděny do širokých skupin označených jako “zrakově znevýhodnění” a “sluchově znevýhodnění”. V případě osob “zrakově znevýhodněných” pak na úrovni popisů jednotlivých bariérových situací ještě rozlišujeme podskupiny, pro které používáme termíny “nevidomí uživatelé” MHD, “nevidomí uživatelé s vodicím psem” a “slabozrací uživatelé”. Přičemž “nevidomým uživatelem” myslíme člověka, který se při využívání služeb městské hromadné dopravy nemůže opírat o zrak, ale nepoužívá vodicího psa, “nevidomým uživatelem s vodicím psem” myslíme člověka, který se při využívání služeb městské hromadné dopravy nemůže opírat o zrak, ale používá vodicího psa a “slabozrakým uživatelem” myslíme člověka, který se při využívání služeb městské hromadné doravy může alespoň částečně opřít o zrak.

V případě “sluchově znevýhodněných” jsme obdobné podskupiny nepoužili, protože ve skupině “sluchově znevýhodněných” existuje daleko větší heterogenita. Protože se zde kombinuje jak daný člověk slyší (neslyšící, nedoslýchavý), jaké kompenzační pomůcky používá (žádné, naslouchadlo, indukční smyčku) a jaký komunikační systém používá (mluvenou češtinu, psanou češtinu, český znakový jazyk nebo kombinaci vícero systémů) existuje příliš velký počet kombinací. Pro velkou část českých neslyšících je český znakový jazyk jejich mateřským a primárním jazykem. Jelikož jim v dětství narozdíl od slyšících není přístupný mluvený český jazyk, osvojují si jeho psanou podobu až ve škole a je pro ně tedy jazykem druhým a proto cizím. Namísto abychom v popisech konkrétních barérových situací používali označení podkuspin “sluchově znevýhodněných”, vždy jsme se snažili popsat situaci konkrétní skupiny osob, pro kterou daná situace představuje bariéru.

Odborné termíny

Databáze byla psána jednoduchým jazykem se snahou vyhnout se zbytečně odborným termínům. Nicméně několika termínům jsme se přesto nedokázali vyhnout. Jedná se především o názvy technologií či o zaužívané termíny spojené s městskou hromadnou dopravou, jako jsou indukční smyčka, vysílač pro nevidomé, označník, vodicí linie atd. Samotná databáze neobsahuje slovníček těchto pojmů, nicméně lze využít slovníček dostupný na této webové stránce.

Zkratky

Databáze se snaží vyhnout zbytečnému používání zkratek, nicméně v určitých velmi dobře známých a běžně používaných případech jsme se z důvodu snazší čitelnosti rozhodli některé zkratky použít. Jedná se o tyto zkratky:

BS
bariérová situace
DPMB
Dopravní podnik města Brna, a.s.
DPMBinfo
mobilní aplikace Dopravního podniku města Brno, a.s. s aktuálními informacemi o dopravě
IDS
JMK Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
MHD
městská hromadná doprava
MMB
Magistrát města Brna
MU
Masarykova univerzita
ÚAN
Ústřední autobusové nádraží
VPN
vysílač povelů pro nevidomé
VUT
Vysoké učení technické v Brně
ZTP
průkaz osob se zdravotním postižením - zvlášť těžké postižení
ZTP/P
průkaz osob se zdravotním postižením - zvlášť těžké postižení s průvodcem

Filtrace

Databáze je konstruována tak, aby se z ní daly vytřídit určité menší skupiny bariérových situací. K tomuto účelu slouží tři sloupce. První sloupec určený pro třídění je nazván “Uživatelská skupina”, druhý “Kategorie” a třetí “Typ bariéry”.

Uživatelská skupina nabývá pouze dvou hodnot, a to “zrakově znevýhodnění” a “sluchově znevýhodnění” a lze si tak pomocí něj snadno vyfiltrovat bariérové situace tykající se pouze jedné uživatelské skupiny.

Sloupec s názvem “Kategorie” pak nabývá tří hodnot, a to “žitá zkušenost”, “neinformovanost” a “inspirace”. V případě “žité zkušenosti” se jedná o bariérovou situaci, kterou někdo v Brně skutečně zažil. V případě “neinformovanosti” vzniká bariérová situace z důvodu špatné nebo nedostatečné informovanosti. Pokud by tato neinformovanost neexistovala, nevznikla by ani samotná bariérová situace. Hodnota “inspirace” pak označuje případy, které nejsou ve svém důsledku bariérovmi situacemi, ale spíše nápady, jak učinit městskou hromadnou dopravu ještě přístupnější.

Sloupec “Typ bariéry” nabývá dvou hodnot a to “systémová” a “nesystémová”. Naprostá většina bariérových situací spadá do kategorie “systémových”, protože představují systémový problém. Pouze 17 bariérových situací bylo zařazeno do kategorie “nesystémových”. Jsou to situace týkajících se jednorázových poruch či defektů (prasklá žárovka, rozbitý reproduktor) nebo se týkají pouze jednoho nebo velmi malého počtu případů (pouze jediná zastávka v celém Brně).

Pořadí

Každá bariérová situace v databázi je opatřena unikátním ID v podobě číslice od 1 do 178. Jelikož je databáze připravena pro filtrování, druhotné třídění a vytváření nejrůznějších výběrů, nemá pořadí bariérových situací podle ID žádnou vypovídací hodnotu. ID bylo jednotlivým bariérovým situacím přiřazováno chronologicky podle toho, jak byly bariérové situace zjišťovány a následně do databáze doplňovány.

Limity

Databáze a její obsah odpovídá použité metodice, jako každý výstup tak nese limity této metodiky. Za jeden z hlavních limitů lze považovat zdroj informací o bariérových situacích. Naše metodické rozhodnutí upřednostnilo perspektivu samotných uživatelů městské hromadné dopravy se zrakovým či sluchovým znevýhodněním.

Bylo by samozřejmě možné sbírat informace o bariérových situacích i jinými metodami a od jiných aktérů. V tomto ohledu se nabízí perspektiva asistentů, doprovázejících osob, zaměstnanců vybraných neziskových organizací, odborníků na přístupnost atd. Velmi pravděpodobně by databáze vytvářená z těchto zdrojů vypadala alespoň částečně odlišně.

Naše rozhodnutí provádět výzkum se smyslově znevýhodněnými uživatelskými skupinami bylo vedeno cílem dát hlas přímo znevýhodněným skupinám a zároveň pomocí této databáze napomoci zlepšení komunikace mezi těmito uživatelskými skupinami a majoritní společností.

Za druhý hlavní limit této databáze lze považovat absenci bariérových situací z metra, případně z dalších prostřeků městské hromadné dopravy, jako jsou lodě, přívozy, lanovky nebo výtahy. Databáze se tak omezuje výhradně na bariérové situace spojené s využíváním služeb městské hromadné dopravy realizované prostřednictvím tramvají, trolejbusů, autobusů a seniortaxi.

O databázi

Anotace
Databáze nabízí soubor konkrétních situací spojených s využíváním městské hromadné dopravy, které představují bariéru buď pro osoby se zrakovým nebo sluchovým znevýhodněním. Databáze vznikla na základě uživatelské zkušenosti osob se smyslovým znevýhodněním ve městě Brně. Obsahuje tak odkazy na reálie Dopravního podniku města Brna, a.s., nicméně popisuje situace, které překračují tyto lokálně specifické reálie a nabízí inspiraci pro budování přístupnější městské hromadné dopravy napříč Českou republikou. Obsahuje 178 unikátních bariérových situací, které byly identifikovány na základě hloubkových rozhovorů a fokusních skupin s 30 uživateli služeb DPMB se zrakovým znevýhodněním a 20 uživateli služeb DPMB se sluchovým znevýhodněním provedených v průběhu roku 2023. Databáze tak podchycuje především variabilitu bariérových situací, nicméně se nezabývá četností jejich výskytu. Jsou tak vedle sebe postaveny situace, které se mohou vyskytovat velmi zřídka i velmi často.
Klíčová slova
veřejná doprava, přístupnost, bariéra, lidé se zrakovým znevýhodněním, lidé se sluchovým znevýhodněním
Identifikační číslo
CK04000163-V1
Rok vydání
2023
Autoři
Robert Osman, Pavel Doboš, Hana Jaurys, Veronika Kotýnková Krotká, Ondřej Šerý, Boris Janča, Pavel Ovečka, Pavel Zemánek, Lukáš Tuček
Organizace
Masarykova univerzita, Dopravní podnik města Brna, a.s.
Zdroj
Technická agentura České republiky, Program Doprava 2020+
Projekt
Přístupnost MHD pro osoby se smyslovým znevýhodněním
Číslo projektu
CK04000163
Doba řešení
2023–2025

Loga Masarykovy univerzity, Dopravního podniku města Brna, Technologické agentury ČR, a Programu Doprava 2020+