Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Fyzické bariéry v prostoru mezi prioritními institucemi

Stáhnout ve formátu PDF

1. Palackého třída - Mojmírovo náměstí

 1. Příliš krátký varovný pás, semafory v nesprávné pozici (zákrytu), příliš vysoký sklon sjezdu k vozovce (19,3 %)
 2. Chybí zábradlí na ostrůvku (= tedy chybí i vodicí linie), špatně je sjezdová rampa k přechodu, která není v celé šíři ostrůvku (je tam zlom, což je nebezpečné)
 3. Lavička bez opěrátka a područek
 4. Chybí varovná pás, resp. v místo by mělo být udělané jako „vozovka“
 5. Signální pás není správně ukončen u vodicí linie, chybí lemování signálního pásu rovinnou dlažbou, krátký varovný pás
 6. Signální pás není ukončen u vodicí linie, neboť ho není kde ukončit
 7. Chybí lemování signálního pásu
 8. Sloup v signálním pásu (stačilo by posunout signální pás aby byl rovnoběžný s osou přechodu, nemusí být nutně přímo v ose)
 9. Zlom ostrůvku (sjezdová rampa viz bod 2)
 10. Odpadkový koš v signálním pásu
 11. Chybí pevná čela ostrůvku oddělujícího dva směry vozovky
 12. Zeleň v průchozím prostoru vodicí linie
 13. Chybí vizuální kontrast na sloupu uprostřed chodníku
 14. Neoznačený schod, chybí lem a vizuální kontrast signálního pásu
 15. Chybně umístěná hmatná dlažba
 16. Chybí vodicí linie, nerovná dlažba, úzký chodník, chybí varovný pás u vjezdu
 17. Příliš dlouhé přerušení vodicí linie (10 m)
 18. Příliš dlouhé přerušení vodicí linie, vjezd na parkoviště bez varovného pásu
 19. Nerovná dlažba
 20. Chybí hmatná dlažba u vozovky nebo vjezdu
 21. Chybí dolní zarážka zábradlí nebo vyšší obrubník (aby vytvořil vodicí linii)
 22. Chybí všechno, parodický pokus o snížení schodu na přechodu
 23. Chybí všechno, parodický pokus o snížení schodu na přechodu, semafory nejsou v zákrytu
 24. Auta na chodníku asi v místě bývalé zeleně (přitom značka parkoviště není)
 25. Příliš velké mezery v roštu, vystouplý rošt před vstupem do hospody
 26. Chybí varovný pás
 27. Bezdůvodné použití hmatné dlažby, auta zasahují do průchozího prostoru, chybí přístup na chodník od vyhrazeného stání
 28. Příliš dlouhé přerušení vodicí linie (objekt Mojmírovo náměstí 11)
 29. Brutální sklon sjezdu chodníku (40 %) přímo do výjezdu z garáží, chybí varovný pás, chybí vizuální kontrast
 30. Chybí pevná čela ostrůvku ve vozovce
 31. Překážka ve vodicí linii, chybí varovný pás
 32. Nerovná dlažba (spáry), chybí varovný pás
 33. Chybí varovný pás u vjezdu
 34. Chybí varovný pás u vjezdu, nerovná dlažba
 35. Překážka v průchozím prostoru vodicí linie
 36. Chybí varovný pás u vjezdu, nerovná dlažba, chybí vodicí linie
 37. Chybí varovný pás u vjezdu
 38. Chybí varovný pás u vjezdu /nebo místo pro přecházení
 39. Není vizuální kontrast prvního a posledního schodu, zábradlí příliš vysoké a se špatným profilem (příliš tlustá trubka)
 40. Chybí umělá vodicí linie a varovný pás
 41. Havarijní stav chodníku, návaznosti povrchu
 42. Chybí vodicí linie, varovný pás u vjezdu je chybný (je tam pás i místo pro přecházení) – objekt Kollárova 1
 43. Nerovná dlažba, chybí varovný pás
 44. Havarijní stav chodníku – objekt Kollárova 7
 45. Chybí zábradlí u schodů (na zdi), nekontrastní nepravidelné schody, nevhodná lokalizace odpadkového koše
 46. Chybně signální pás (vede do vozovky), špatný varovný pás bez kontrastu
 47. Příliš úzký profil chodníku
 48. Chybí varovný pás u snížení (to tam ani být nemá)
 49. Chybí vizuální kontrast hrany nástupiště, chybí signální pás, lavička ve vodicí linii, vjezd bez varovného pásu
 50. Přechod na straně u náměstí je bez úprav (hmatné dlažby i snížení), chybí dělící ostrůvek u tramvajového pásu (příliš široký přechod bez ničeho)
 51. Chybí vizuální kontrast hrany nástupiště, přebývá nejasný zbytek signálního pásu, vjezd bez varovného pásu
 52. Chybí vodicí linie na středovém prostranství na Husitské (tržnice)
 53. Signální pás vede až k hraně nástupiště (má tam být mezera), chybí vizuální kontrast hrany nástupiště

OBECNĚ

 • Chybějí vyznačené obchozí trasy při záboru chodníku – prakticky nemožné překonat.
 • V prostoru prakticky všude chybí lemování hmatné dlažby.

2. Björnsonův sad - Konečného náměstí

 1. Semafory nejsou v ose signálního pásu
 2. Asfalt je plný poruch
 3. Chybí vodicí linie na chodníku
 4. U Sono centra není návaznost hmatné dlažby od Šumavské ulice; semafor stojí úplně mimo přechod; chybí varovné pásy; na straně u Sona jsou v signálním pásu betonové bloky; semafory mimo signální pás; chybí snížení v celé šířce
 5. Na této straně ulice chybí chodník k výškovým budovám (jeho fragment jen u Lidlu)
 6. Chybí varovný pás k vozovce; chybí chodník a vodicí linie od budovy Právnické fakulty k výškovým budovám
 7. Chybí varovný pás v celé šíři snížení; hmatné úpravy jsou v rozporu s dopravním značením (stezka pro pěší a cyklisty); chybí snížení směrem k parkovišti (různé zvýšené ostrůvky apod. nepřehledné)
 8. Schody špatně – madlo zábradlí není kulaté a je pouze na jedné straně; chybí vodicí linie od schodů směrem ke snížení či obecně k nějakému místu pro průchod na druhou stranu
 9. Všechno špatně – je zde pouze snížení, ale bez hmatné dlažby a vizuálního kontrastu; signální pásy nevedou k vodicí linii
 10. Díra v chodníku
 11. Chybí lemování hmatné dlažby; chybí bezbariérový vstup na parkoviště a směrem z něj dále do parku
 12. Chybí lemování hmatné dlažby; sloup v signálním pásu
 13. U výjezdu z parkoviště chybí místo pro přecházení (ul. Zahradníkova); místo pro přecházení na ul. Veveří vede přímo na výjezd z parkoviště!!!; dořešit vodicí linii u budovy polikliniky (v zářezu budovy); poruchy asfaltu
 14. Chybí varovný pás na nástupiště k ostrůvku (u přechodu); na zastávce chybí signální pás u označníku a kontrastní hrana nástupiště
 15. Chybí vizuální kontrast dlažby; semafor v průchozím prostoru signálního pásu, všechno špatně
 16. Chybí signální pás k zastávce a označníku; nástup do tramvají je z vozovky; chybí kontrastní hrana nástupiště
 17. Chybí signální pás k zastávce a označníku; nástup do tramvají je z vozovky; chybí kontrastní hrana nástupiště
 18. Chybí varovný pás na místě pro přecházení (snížení)
 19. Chybí vodicí linie směr přechody Nerudova (dole) a Kounicova – v případě jejího zřízení nutno upravit parkování neboť auta zasahují do průchozího prostoru/chodníku
 20. Všechno špatně – signální pás není kontrastní, semafory nejsou v ose signálního pásu, na S straně není signální pás naveden k vodicí linii
 21. Příliš úzký signální pás; signální pásy nejsou v ose přechodu; semafory jsou v průchozím prostoru kolem signálního pásu
 22. Hmatná dlažba říká, že je to přechod, ale je to pouze místo pro přecházení – NENÍ ZDE PŘEDNOST CHODCŮ = NEBEZPEČÍ!!!; signální pás navádí NIKAM
 23. Chybí hmatná dlažba u výjezdu z objektu (buď místo pro přecházení nebo varovný pás)
 24. Chybí varovný pás u místa pro přecházení; obecně zde chybí přístup na druhou stranu ulice (kolmá vazba přes komunikaci)
 25. Chybí hmatná dlažba u výjezdu z objektu (buď místo pro přecházení nebo varovný pás)
 26. Dva signální pásy nikde nekončí u žádné vodicí linie; varovný pás není po celé šířce snížení; není kontrast hmatné dlažby; na dolní straně u vojenského objektu chybí snížení; na straně u MZK všechno špatně – zmatené vedení hmatné dlažby, není jasné, kam má navést
 27. Chybí kontrastní první a poslední schod před vstupem; chybí přesah zábradlí; není označená díra nad schody nad zábradlím – hrozí pád prolukou dolů do dřevěných prvků
 28. Celkově dořešit prostor – stojan na kola jiné místo, chybí vodicí linie; není označena/zatarasena snížená plocha kolem objektu MZK
 29. Úzký průchozí prostor kolem objektu; nechráněný prostor pod schodištěm – zabránit přístupu do výšky 2,2 m
 30. Ničím neoddělený chodník od parkoviště = není bezpečný přístup k bezbariérovému vstupu do budovy MMB; varovný pás není kontrastní; parkující auta brání přístupu na chodník
 31. Schody bez zábradlí a vizuálního kontrastu
 32. Zvonek není 0,5 m od konstrukce dveří; pravděpodobně chybí indukční smyčka
 33. Chybí chodník podél parkoviště, jsou zde jen nenavazující segmenty (matoucí!!!)
 34. Chybí místo pro přecházení
 35. Chybí vodicí linie v prostoru před Billou – od Billy směrem k přechodům + na schody na terasu k MMB, to vše v kombinaci s různým množstvím předmětů a stánků stojících v prostoru; kanály za pekařstvím mají velké mezery krytů
 36. Chybí bezbariérový přístup na lávku; schody nemají podstupnici; zábradlí není kulaté
 37. Schody bez jakékoli úpravy – bez kontrastu, hmatné dlažby, zábradlí – je to problém tím víc, protože vedou rovnou na parkoviště!!!
 38. Východ z výškové budovy C vede přímo na parkoviště – bez jakéhokoli varování či úprav či chodníku
 39. Signální pás nekončí u vodicí linie a není kontrastní; příliš úzký varovný pás u přechodu; semafory v průchozím prostoru hmatné dlažby
 40. Nohy přístřešku zasahují do vodicí linie; skla zastávky nejsou kontrastní

3. Pisárky

 1. Zastávka trolejbusu směr Kohoutovice: šíka chodníku, chybí signální (hmatný) pás; pruh pro cyklisty mezi chodníky; signální pás vede přes cyklostezku!; reflexní pásy na skleněné výplni zastávky; varovná dlažba u hrany nástupiště nemá být, jen červená rovná; hmatný štítek na označníku chybí
 2. Sloup semaforu není v ose signálního pásu; od hrany pásu není volný chodník šíře 80 cm; chybí lemování pásu
 3. Snížený obrubník pod 8 cm = chybí signální pás
 4. Viz 3; vjezdovou bránou přerušená vodicí linie
 5. Chybí varovný pás u hrany zastávky; namísto toho je tam hmatná dlažba a nemá tam být; označník zastávky na špatném místě u vodicí linie
 6. Kanálová vpusť uprostřed přechodu pro chodce; chybí lemování pásu; chybí 80cm průchod vedle pásu
 7. Chybí varovný pás u sníženého chodníku; není zřejmé místo pro přecházení, chodník je snížený po celé délce až ke škole a parkují na něm auta!!!
 8. Dopravní značky uprostřed chodníku = není volný průchod ani po jedné straně, navíc zde parkují auta; přerostlá zeleň do značek
 9. Chybně vyřešený vjezd varovnými pásy
 10. Špatné místo pro přecházení, je to v podstatě vjezd na parkoviště; chybí vodicí linie pro nevidomé
 11. Varovný pás chybně přesahuje, nemusí tam být
 12. Vyhrazené stání pro vozíčkáře je příliš úzké
 13. Nedostatečný varovný pás; nevhodně umístěný odpadkový koš
 14. Viz 13
 15. Dopravní značka by měla být u obrubníku, narušuje vodicí linii
 16. Chybí pás podél sníženého obrubníku (šíře 150 nebo 90)
 17. Viz 16
 18. Chybí varovný pás
 19. Chybí rovná dlažba
 20. Přechod signalizovaný pásem, který ale nikam nevede!!!; signální pás není 1 m dlouhý; signální pás je ve vozovce, kam nepatří; nejasný dopravní režim (za značkou zákaz vjezdu, za níž ale není žádný chodník)
 21. Nic neříkající varovný pás
 22. Semafor není v ose signálního pásu; signální pás není rovný; mezera mezi varovným a signálním pásem
 23. Chybí červená rovná dlažba podél hrany nástupiště, chybně je tam reliéfní; označník není 80 cm od hrany nástupiště; nevhodně umístěný odpadkový koš
 24. Chybí umělá vodicí linie (drážky), hrana nástupiště bez odpovídající dlažby
 25. Chybí jakékoli navedení k výtahu
 26. Chybí kontrastní značení schodů; na dolním konci chybí rovný přesah zábradlí pro větší stabilitu
 27. Oboustranně chybí zábradlí; výborné označení schodů
 28. Nedostatečná šířka od označníku; překážky kolem zdi (vodicí linie)
 29. Špatné pásy na zastávce, zmatečné
 30. Plakátová vitrína u zdi; zbytečný varovný pás; chybí madlo
 31. Chybí drážky (vodicí linie) od výtahu; chybí indukční smyčka ve výtahu; výtah má hlasového průvodce
 32. Chybně umístěný označník; prosklená zastávka špatné značení pro ptáky i handicapované
 33. Nedostatečná šířka signálního pásu; napojení pásu na přechod nevhodné
 34. Chybí hmatný pás; přebývá signální pás

4. Česká - Komenského náměstí

 1. Nevhodná kombinace signálního a varovného pásu, v kontextu i nepříliš logická zastávka pro tramvaje (snížení, vjezd, zvýšení)
 2. Chybí přístupy na ostrůvek trolejbusu + kontrastní pás na hraně + signální pás na označníky; v místě též nekontrastní a příliš úzký varovný pás
 3. Chybí vodicí linie od rektorátu na ulici Veveří; dopravní značky v chodníku, hrozí úraz
 4. Nemá být dlažba ve vozovce, nevidomí mohou mít dojem, že jsou na chodníku
 5. Signální a varovný pás indikují přechod pro chodce, ale ten tam NENÍ!!!
 6. Chybí signální a varovný pás u přechodu
 7. Zmatek „něco“ jako varovný pás, chybný signální pás
 8. Příliš velký sklon varovného pásu (30 %)
 9. Vystupující tabule ze zdi do vodicí linie na budově krajského úřadu
 10. Chybný a chybějící varovný/signální pás; nemají být kostky u přechodu, je to matoucí; chybné umístění semaforu; chybí snížení na ul. Veveří; chybně umístěné pásy za rohem budovy na ul. Veveří (budova KÚ)
 11. Vjezd bez varovného označení
 12. Zvonek pro vozíčkáře je příliš vysoko (má být max 120 cm); chybí varovný pás
 13. Kostky matoucí, chybí hmatná dlažba, není jasné zda jde o vstup a kde nebo vjezd apod.; vjezd do Bílého domu pro vozíčkáře nevyhovující po kostkách; místně chybí vodicí linie ve směru na českou (od budovy MSSZ)
 14. Chybí navedení k přechodu směr centrum i pro směr Jaselská (příliš volného prostoru)
 15. Chybí zvýšený obrubník jako vodicí linie + zeleň zasahuje do profilu chodníku — platí pro celý chodník podél budovy Bílého domu
 16. Chybí vodicí linie mezi Bílým domem a budovou na rohu Jaselské
 17. Špatná šíře signálního i varovného pásu; vyhrazené parkování OZP má nevhodné vodorovné značení
 18. Vyhrazené parkování OZP nemá přímý bezbariérový přístup na chodník
 19. Chybí varovné pásy na obou stranách
 20. Vjezd neoznačený pásy
 21. Vyhrazené parkování OZP nemá přímý bezbariérový přístup na chodník
 22. Sloupy veřejného osvětlení ve vodicí linii + zeleň zasahující do vodicí linie
 23. Chybí snížené nároží
 24. Chybí varovný pás u vjezdu
 25. Chybí snížená hrana z dlažby, nevidomý nepozná chodník/silnici; chybí zvýšený obrubník u chodníku směrem k Solniční
 26. Semafory nejsou v ose, resp. signální pásy nejsou naproti sobě!!!
 27. Signální pás směr centrum je zbytečný; chybí zvýšený obrubník
 28. Signální pás z rovných desek (není z hmatné dlažby — platí pro celý přechod na Husové); posunutý signální pás na Husové mimo semafor!!!
 29. Chybí hmatná dlažba, jen rovné desky (jako 28)
 30. Nefunkční vodicí linie (stání pro auta u zdi budovy + květiny u zahrádky hotelu)
 31. Místo už je v pěší zóně, ale není snížený obrubník (zóna v jedné rovině) = matoucí — dořešit hmatnou dlažbou v návaznosti na dopravní režim
 32. Nefunkční zbytky hmatné dlažby
 33. Schod bez kontrastního označení; chybí vodicí linie od soudu směr Rašínova
 34. Označení konce pěší zóny, které navádí do vozovky!!!
 35. Ve vodicí linii zvýšeného obrubníku stojí reklamní panel, stojan na kola a zastávka
 36. Stromky před budovou
 37. Konec pěší zóny navádí do vozovky!!!
 38. Obrubník u přechodu je vyšší než dovolené 2 cm
 39. Před kostelem příliš dlouhý signální pás, místo toho má být umělá vodicí linie
 40. Kontejnery a stojany na kolo ve vodicí linii
 41. Drážky v zámkové dlažbě — ta tam být nemá, pro nevidomé je to velmi špatně rozpoznatelné, že jsou tam drážky

5. Pálavské náměstí

 1. Signální pás nemá oddělení od vodicí linie („prázdný čtverec“); vodicí linii blokují parkující auta (chybějí zarážky pro ně na parkovišti); havarijní stav nástupní hrany
 2. Není odsazení signálního pásu od varovného pásu; sloup v průchozím prostoru; je zde současně místo pro přecházení + varovný pás u hrany vjezdu – TO NESMÍ BÝT; kontejner na nevhodném místě u vodicí linie; vodicí linie zčásti chybí
 3. Zábradlí bez dolní zarážky; chybí vodicí linie na hlavním chodníku; na odbočce havarijní stav chodníku na více místech; nadměrný sklon chodníku; chybí vodicí linie u horní cesty
 4. Rozvodná skříň v průchozím prostoru vodicí linie
 5. Chybějící asfalt po nějakých zemních pracích
 6. Nízký obrubník (tedy nemůže sloužit jako vodicí linie); schody bez zábradlí a bez vizuálního kontrastu prvního a posledního schodu + předsazená stupnice schodů
 7. Havarijní stav chodníku; nízký obrubník; stížnosti na úklid prostoru
 8. Nevhodný nájezd do senior klubu
 9. Lavičky bez područek
 10. Havarijní chodník; nízká vodicí linie u Domu s pečovatelskou službou; lavičky bez područek
 11. Chybí vyhrazená parkovací stání pro OZP
 12. Kontejnery v průchozím prostoru
 13. U snížení chybí varovný pás (resp. hmatná dlažba obecně)
 14. Lavičky bez područek a bez zpevněného okolí (pro odložení vozíku/kočárku)
 15. Místo pro přecházení je označené hmatnou dlažbou jako přechod, ALE NENÍ TO PŘECHOD = CHODEC NEMÁ PŘEDNOST = NEVÍM TO = SMRT; chybí zřetelně lemování signálního a varovného pásu rovinnou dlažbou
 16. Schody VŠECHNO ŠPATNĚ, jen zábradlí u nich je správně předsazené
 17. Schody VŠECHNO ŠPATNĚ, jen zábradlí u nich je správně předsazené; vedle schodů nebezpečná díra, hrozí pád; zeleň přerůstá do schodiště a omezuje průchod
 18. Velké sklony obou ramp (11 % a více)
 19. Zvláštní řešení hmatné dlažby, opět chybí lemování
 20. Není mezera mezi vodicí linií a signálním pásem; chybí vizuální kontrast stěn přístřešku zastávky
 21. Nevhodné řešení hmatné dlažby, která špatně navádí na přecházení (schody, zlomy, mimo osu)
 22. Chybí vodicí linie od bodu 21 k fasádě Domu s pečovatelskou službou
 23. Kontejnery ve vodicí linii
 24. Sloup v průchozím prostoru; chybí zvýšená vodicí linie
 25. Chybí výškové oddělení chodníku od komunikace (buď varovným pásem, nebo obrubníkem)
 26. Havarijní chodník u vstupu do bezbariérového domu
 27. Dopravní značka v průchozím prostoru vodicí linie
 28. Chybí výškové oddělení chodníku od komunikace (buď varovným pásem, nebo obrubníkem); chybí vizuálně kontrastní varovný pás
 29. Chybí výškové oddělení chodníku od komunikace (buď varovným pásem, nebo obrubníkem); chybí vizuálně kontrastní varovný pás
 30. Chybí částečně kontrastní značení skleněných dveří školy (v dolní části dveří)
 31. Zábradlí není kulaté; chybí kontrastní značení prvního a posledního schodu; rošt má příliš dlouhé mezery ve směru chůze
 32. Auta parkují v místě přecházení
 33. Schody všechno špatně
 34. Chybí vodicí linie (cca od bodu 29) podél objektu (jsou zde jen sloupy); příliš velké mezery roštů
 35. Zamezit vstup pod rampu do výšky 2,2 m; zábradlí typově špatně; nevhodný rošt
 36. Koš a květináče ve vodicí linii na terase
 37. Nekontrastní varovný pás
 38. Nekontrastní první a poslední schod, zábradlí jen na jedné straně schodů
 39. Sloup v průchozím prostoru signálního pásu
 40. Chybné vedení (zalomení) signálního pásu
 41. Chybí oddělení signálního pásu od vodicí linie
 42. Je zde současně místo pro přecházení + varovný pás u hrany vjezdu – TO NESMÍ BÝT
 43. Chybí vodicí linie v celé délce chodníku napříč středovým parčíkem
 44. Signální pás příliš daleko od označníku; rampa na WC zasahuje do signálního pásu; nájezd rampy v jiném sklonu než zbytek rampy; otázkou je, zda by rampa neměla mít zábradlí
 45. Chybí varovný pás do vozovky
 46. Chybí místo pro přecházení u vjezdu na parkoviště
 47. Chybné zalomení signálního pásu + tento navíc nejde až k fasádě domu (jen ke sloupu)
 48. Vjezd do garáží – chybí místo pro přecházení; otázka vhodnosti rohoží před obchody
 49. Chybné zalomení signálního pásu + tento navíc nejde až k fasádě domu (jen ke sloupu); měly by být vodicí linie mezi sloupy (pilíři) podél objektu
 50. Chybí zábrana vstupu pod schody do výšky 2,2 m; první a poslední schod nemají kontrastní značení; zábradlí jen na jedné straně schodiště a je příliš vysoké
 51. Chybí vizuální kontrast prvního a posledního schodu – VHODNÁ CELKOVÁ ZMĚNA KONCEPCE PROSTORU
 52. Chybí vodicí linie od přechodu ze směru od ÚMČ k poště; nekontrastní schody – VHODNÁ CELKOVÁ ZMĚNA KONCEPCE PROSTORU
 53. Chybí místo pro přecházení

OBECNĚ:

 • V podstatě všude chodníky v havarijním stavu s velkými prasklinami apod.
 • Prakticky všude chybí lemování (rovinná dlažba) kolem hmatné dlažby
 • Často chybějí vodicí linie v prostoru
 • Nepřeberné množství typů laviček, avšak jen zřídkakdy s područkami

6. Mendlovo náměstí

 1. Koš na odpadky nevhodně u označníku, chybí dostatečný průchozí prostor; jinak je zastávka velmi dobře zrekonstruovaná, včetně vystouplé vodicí linie
 2. Chybí hmatná dlažba (varovný a signální pás)
 3. Nízká hrana tramvajových nástupišť; zastávka je v oblouku = dveře do šaliny daleko; chybí signální pás u označníku, chybí vodicí linie
 4. Na přechodu chybí snížení a hmatná dlažba
 5. Chybí snížení a hmatná dlažba na přechodu; chybí také signální pás od přechodu k nějaké vodicí linii
 6. Chybí snížení a hmatná dlažba
 7. Chybí hmatná dlažba, snížení zde je, ale nevhodně zakončené
 8. Chybí hmatná dlažba
 9. Hrana chodníku je v úrovni komunikace, to nejde, je to zmatečné pro nevidomé
 10. Auta parkují na zastávce autobusu
 11. Vjezdy do dvorů jsou bez varovných pásů
 12. Zmatečný signální pás musel být kvůli návaznosti a nešlo to moc jinak řešit
 13. Výstupní zastávka šaliny je zcela bez úprav pro bezbariérové užívání
 14. Chybí příčná vazba ve směru od objektu (cukrárny) na chodník ve středu náměstí (ostrůvek)
 15. Chybí hmatná dlažba; přechody dvou směrů končí v sobě
 16. Chybí snížení a hmatná dlažba, chybí příčná vazba (přechod a značení) mezi nástupními ostrůvky trolejbusů a šaliny
 17. Sklon chodníku u rohu budovy je příliš velký
 18. Zastávka je bez kontrastních označení skleněných ploch; samotná zastávka bez hmatné dlažby

7. Nádraží - Malinovského náměstí

 1. V ústí ulice ještě před značkou pěší zóny v Masarykově ulici je chodník v úrovni komunikace — nesmí být, mate to, nevidomí nevědí, kde jsou; chybí varovný pás; chybí přechodové místo, samotný přechod směrem k poště je příliš dlouhý bez vodicí linie apod.; prostor má již hotové DUR, bude se rekonstruovat
 2. Signální pás má v dráze telefonní budku (bez aparátu), vzdálenost by měla být min. 80 cm
 3. Havarijní stav chodníku lokálně (celá Nádražní i Benešova) chybí dlaždice, jsou zde výstupky různých krytů a poklopů
 4. Příčný sklon u rohu Letma příliš velký (17 %)
 5. Chybí vizuální kontrast prvního a posledního schodu; zábradlí je příliš tlusté a vede rovnou mezi překážky (sloup, koše)
 6. Signální pás je z tzv. „íček“, není vizuálně kontrastní, chybí lemování; chybí varovný pás
 7. Po celé délce okolo Grand hotelu je v chodníku spára
 8. Dlažba je málo kontrastní; chybí čtverec rovné dlažby, který má oddělovat 2 směry signálního pásu; chybí lemování; signální pásy směrem k VZP nejsou naproti sobě
 9. Rošt u budovy VZP má příliš velká oka (max. mohou být 1,5 cm ve směru chůze)
 10. Chybí varovný pás u míst pro OZP
 11. Úzký signální pás + široký varovný pás; chybí odsazení pásů (což je znamení „bacha tramvajové koleje“)
 12. Úzký signální pás, místo je celé úplně špatně s hrubými chybami
 13. Krátký signální pás, který nevede nikam k vodicí linii; není naproti pásu za přechodem
 14. Dlažba mezi kolejemi má být rovná, zde není; řešení hmatné dlažby zde velmi dobré, snad jen mohla být vizuálně kontrastní
 15. Průchod po ulici kolem „žárovek“ postrádá umělou vodicí linii; u budovy banky překážky v průchozím směru vodicí linie (mají být min. 150 cm od vodicí linie)
 16. Dlažba mezi kolejemi není rovná, chybí kontrastní pás u nástupní hrany
 17. Dlažba před ČNB tragická vydrolená, nerovná…; uprostřed chodníku kanál s příliš velkými oky
 18. Chybně řešená hmatná dlažba
 19. Chybí varovný pás; přechody dvou směrů se u chodníků kříží, to je špatně; signální pás se snaží indikovat 2 směry v jedné mozaice
 20. Příliš vysoký obrubník, chybí odsazení signálního a varovného pásu (bacha tramvaj), signální pás je příliš krátký; chybí hmatná dlažba u přechodu na straně u divadla + příliš vysoký obrubník tamtéž
 21. Příliš vysoký obrubník, signální pás je příliš krátký
 22. Zastávka tramvaje bez jakékoli úpravy pro bezbariérové využívání
 23. Parkovací místo pro OZP bez přístupu na chodník, není varovný pás ani snížení
 24. Chybí snížení a hmatná dlažba
 25. Lampy v průchozím prostoru vodicí linie
 26. Krátký signální pás
 27. Není bezbariérový přístup k podzemním kontejnerům
 28. vodicí linie je z hmatné dlažby (tváří se jako varovný pás), to je velmi špatně!!!
 29. Chybí hmatná dlažba; snížení je bez hmatné dlažby nebo je tato chybně instalována
 30. Chybí kontrastní signální pás; nízká nástupní hrana u tramvaje; chybí kontrastní označení skleněných ploch přístřešku zastávky; u křižovatky chybí logicky navazující vodicí linie
 31. Rošty u budovy s příliš velkými mezerami
 32. Chybí varovný pás, nápisů na budově zbytečně zmatečně mnoho
 33. Chybí obrubník u zábradlí, do průchozího prostoru zasahují idioti s auty
 34. Chybí hmatná dlažba u přechodu směrem k ostrůvku s platanem; též zde nepokračuje vodicí linie
 35. Sklon chodníku u platanu příliš velký (23 %), chybí signální pás
 36. Chybí hmatná dlažba ve vozovce (příliš široký přechod bez záchytného bodu)
 37. Popelnice umístěné na signálním pásu
 38. Velké skleněné plochy WC jsou bez kontrastního označení
 39. Idiotské přepážky pokladen, skleněné plochy rovněž bez kontrastního označení
 40. Chybí signální pás nebo něco takového
 41. Kanál ve vodicí linii; linie končí bez jakékoli návaznosti u přechodu směr schody; chybí varovný pás a kontrastní označení prvního a posledního schodu
 42. Vstup do podchodu má příliš velký sklon (14 %), též zábradlí se nejeví jako vhodné
 43. Překážky ve vodicí linii u opěrné zdi (měla by zde být umělá vodicí linie); chybí vizuálně kontrastní dlažba u nástupní hrany trolejbusů; velmi špatný rošt u podchodu (i na schodech níže); velmi špatné zábradlí (výška, přesah…neodpovídají)
 44. Překážky ve vodicí linii (platí pro celou budovu nádraží)
 45. Nerovnosti v kolejišti; příliš dlouhý přechod bez záchytných vodů (bezpečnostní ostrůvky s hmatnou dlažbou)
 46. Chybí navedení z chodníku u pošty na chodník směr Nové Sady; strom uprostřed úzkého chodníku
 47. Chybí hmatná dlažba
 48. Chybí hmatná dlažba a snížení; měla by být dolní zarážka na zábradlí
 49. Zmatečná hmatná dlažba — zřejmě zde opět supluje vodicí linii (nebrat!!!); chybí varovný pás od výjezdu z parkoviště na silnici; chybí umělá vodicí linie u strany parkoviště, než dojde ke zdi
 50. Překážky ve vodicí linii
 51. Špatně řešená hmatná dlažba, chybí odsazení signálního a varovného pásu (bacha tramvaj); příliš dlouhý přechod bez dělících prvků
 52. Chybí varovný pás u snížení a návaznost příčné vazby po chodníku od Nových Sadů směrem dál na Nádražní (kolem ústí Masarykovy)

Mapy jsou vytvořené na základě dat z terénního šetření.

Podkladové vrstvy: © Přispěvatelé OpenStreetMap & Ortofoto ČÚZK

Zdroj dat: vlastní výzkum
Souřadnicový systém: S-JTSK

Brno, 2019