Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Prioritní trasy a prioritní bezbariérové realizace pro Akční plán bezbariérovosti

Stáhnout ve formátu PDF

1. Palackého třída - Mojmírovo náměstí

Body (modrá čísla)

1 příliš krátký varovný pás 7 chybí lemování signálního pásu 14 chybí lemování signálního pásu 45 nevhodná lokalizace odpadkového koše 54 příliš vysoký sklon sjezdu k vozovce (19,3 %) 57 semafory v nesprávné pozici (zákrytu) 64 chybí kontrastní prvky na schodech 89 chybí zábradlí u schodů (na zdi) 90 nekontrastní nepravidelné schody 92 lavička ve vodicí linii 93 nevhodný mobiliář

Linie (hnědá čísla)

3 chybí lem a vizuální kontrast signálního pásu 5 chybějící vodicí linie 6 dlažba — zcela rozbitá 7 dlažba — příliš velké mezery/díry 8 příliš úzký chodník 9 chybějící vodicí linie 10 dlažba — příliš velké mezery/díry 11 chybějící vodicí linie 41 nekontrastní signální pás 42 nekontrastní varovný pás 43 nevhodné použití hmatné dlažby 44 příliš úzký chodník 45 chybějící signální pás 46 chybějící signální pás 47 chybí dělicí ostrůvek u tramvajového pásu 51 nekontrastní hrana nástupiště 53 chybí kontrastní hrana nástupiště

2. Björnsonův sad - Konečného náměstí

Body (modrá čísla)

7 chybí varovný pás v celé šíři snížení; hmatné úpravy jsou v rozporu s dopravním značením (stezka pro pěší a cyklisty) 9 všechno špatně – je zde pouze snížení, ale bez hmatné dlažby a vizuálního kontrastu; signální pásy nevedou k vodicí linii 10 díra v chodníku 11 chybí bezbariérový vstup na parkoviště a směrem z něj dále do parku 12 sloup trolejového vedení v signálním pásu 15 semafor v průchozím prostoru signálního pásu 25 chybí hmatná dlažba u výjezdu z objektu (buď místo pro přecházení, nebo varovný pás); chybí místo pro přecházení 27 chybí kontrastní první a poslední schod před vstupem 28 celkově dořešit prostor – stojan na kola na jiné místo, chybí vodicí linie; není označena/zatarasena snížená plocha kolem objektu MZK 33 chybí chodník podél parkoviště, jsou zde jen nenavazující segmenty (matoucí!!!) 35 chybí vodicí linie v prostoru před Billou – od Billy směrem k přechodům + na schody na terasu k MMB, to vše v kombinaci s různým množstvím předmětů a stánků stojících v prostoru; kanály za pekařstvím mají velké mezery krytů 37 schody bez jakékoli úpravy – bez kontrastu, hmatné dlažby, zábradlí – je to problém tím víc, protože vedou rovnou na parkoviště!!! 39 signální pás nekončí u vodicí linie a není kontrastní; příliš úzký varovný pás u přechodu; semafory v průchozím prostoru hmatné dlažby 40 skla zastávky nejsou kontrastní 53 chybí bezbariérový vstup na parkoviště a směrem z něj dále do parku 54 semafor v průchozím prostoru signálního pásu 58 chybí přesah zábradlí; není označená díra nad schody nad zábradlím 60 celkově dořešit prostor – stojan na kola na jiné místo, chybí vodicí linie; není označena/zatarasena snížená plocha kolem objektu MZK 66 chybí vodicí linie v prostoru před Billou – od Billy směrem k přechodům + na schody na terasu k MMB, to vše v kombinaci s různým množstvím předmětů a stánků stojících v prostoru; kanály za pekařstvím mají velké mezery krytů 69 schody bez jakékoli úpravy – bez kontrastu, hmatné dlažby, zábradlí – je to problém tím víc, protože vedou rovnou na parkoviště!!! 70 schody bez jakékoli úpravy – bez kontrastu, hmatné dlažby, zábradlí – je to problém tím víc, protože vedou rovnou na parkoviště!!! 72 semafory v průchozím prostoru hmatné dlažby 74 nohy přístřešku zasahují do vodicí linie 80 nechráněný prostor pod schodištěm

Linie (hnědá čísla)

7 chybí varovný pás k vozovce 8 chybí varovný pás v celé šíři snížení 9 hmatné úpravy jsou v rozporu s dopravním značením (stezka pro pěší a cyklisty) 12 signální pásy nevedou k vodicí linii 13 signální pásy nevedou k vodicí linii 14 signální pásy nevedou k vodicí linii 15 signální pásy nevedou k vodicí linii 16 signální pásy nevedou k vodicí linii 17 signální pásy nevedou k vodicí linii 18 chybí lemování hmatné dlažby 20 u výjezdu z parkoviště chybí místo pro přecházení (ul. Zahradníkova) 21 dořešit vodicí linii u budovy polikliniky (v zářezu budovy) 22 místo pro přecházení na ul. Veveří vede přímo na výjezd z parkoviště 23 poruchy asfaltu 27 chybí vizuální kontrast dlažby 28 chybí vizuální kontrast dlažby 48 chybí hmatná dlažba u výjezdu z objektu 49 chybí hmatná dlažba u výjezdu z objektu 51 nelogické vedení hmatné dlažby 56 ničím neoddělený chodník od parkoviště = není bezpečný přístup k bezbariérovému vstupu do budovy MMB 58 chybí chodník podél parkoviště, jsou zde jen nenavazující segmenty (matoucí!!!) 60 kanály za pekařstvím mají velké mezery krytů 61 chybí vodicí linie v prostoru před Billou – od Billy směrem k přechodům + na schody na terasu k MMB 62 chybí vodicí linie v prostoru před Billou – od Billy směrem k přechodům + na schody na terasu k MMB 63 schody bez jakékoli úpravy – bez kontrastu, hmatné dlažby, zábradlí – je to problém tím víc, protože vedou rovnou na parkoviště!!! 64 schody bez jakékoli úpravy – bez kontrastu, hmatné dlažby, zábradlí – je to problém tím víc, protože vedou rovnou na parkoviště!!! 65 příliš úzký varovný pás u přechodu 66 signální pás nekončí u vodicí linie a není kontrastní 67 signální pás nekončí u vodicí linie a není kontrastní 73 poruchy v asfaltu 74 chybí chodník (bezpečný průchod parkovištěm) 75 praskliny v asfaltu 77 poruchy asfaltu 81 nevhodné použití hmatné dlažby 86 chybí varovný pás 87 nekontrastní varovný pás 88 chybí signální pás

3. Pisárky

Body (modrá čísla)

2 vertikální bariéra vedle signálního pásu — semafor 6 kanál/rošt — příliš velké mezery 23 vertikální bariéra vedle signálního pásu — nevhodně umístěný odpadkový koš 26 zábradlí — madlo nepřesahuje schodiště/rampu — na dolním konci chybí rovný přesah zábradlí pro větší stabilitu 27 zábradlí — chybí na jedné či obou stranách schodiště/rampy nebo část chybí 28 vertikální bariéra vedle vodicí linie 29 krátký signální pás 30 nesprávné umístění reklamního poutače 32 vertikální bariéra vedle signálního pásu 33 krátký varovný pás 38 vertikální bariéra vedle signálního pásu — semafor 39 sloup semaforu není v ose signálního pásu 40 sloup semaforu není v ose signálního pásu 44 chybně umístěný označník 59 signální pás není rovný 60 vertikální bariéra vedle signálního pásu — semafor není v ose signálního pásu 61 semafor není v ose signálního pásu 64 zábradlí — chybí na jedné či obou stranách schodiště/rampy nebo část chybí 65 vertikální bariéra vedle signálního pásu 67 vertikální bariéra ve vodicí linii 69 zábradlí — chybí madlo 70 zábradlí — chybí madlo 72 chybí kontrastní prvky na objektu 73 nesprávné umístění semaforu 74 krátký varovný pás 75 nesprávné umístění semaforu 76 chybí kontrastní prvky na schodech 91 chybně řešený výtah

Linie (hnědá čísla)

1 příliš úzký chodník 2 chybějící signální pás 4 chybí místo pro přecházení 5 nevhodné použití hmatné dlažby — chybně vyřešený vjezd varovnými pásy 6 chybějící vodicí linie — pro nevidomé 7 chybí místo pro přecházení 8 nevhodné použití hmatné dlažby — varovný pás chybně přesahuje, nemusí tam být 21 chybějící vodicí linie 22 nevhodné použití hmatné dlažby — chybí červená rovná dlažba podél hrany nástupiště, chybně je tam reliéfní 24 nevhodný materiál vodicí linie 25 chybně provedená hrana nástupiště 27 nevhodné použití hmatné dlažby 29 nevhodně vedená cyklostezka 30 chybí kontrastní hrana nástupiště 32 zbytečný varovný pás 33 chybí hmatná dlažba podél cyklostezky 34 chybí signální pás 35 nevhodný materiál vodicí linie 54 chybějící varovný pás 55 chybějící varovný pás — vjezdovou bránou přerušená vodicí linie 57 chybějící varovný pás 63 chybějící varovný pás 64 chybějící varovný pás 65 chybějící varovný pás 75 nevhodné použití signálního pásu 76 mezera mezi varovným a signálním pásem 77 chybí průchozí prostor podél signálního pásu 78 chybí kontrastní hrana nástupiště 80 chybí kontrastní hrana nástupiště — chybí červená rovná dlažba podél hrany nástupiště

4. Česká - Komenského náměstí

Body (modrá čísla)

39 chybí snížení u přechodu, je jen na 4 cm a ne na 2 cm 40 nesprávné umístění stojanu na kolo 76 nesprávné umístění kontejnerů 83 chybí kontrastní prvky na schodech 84 chybí kontrastní prvky na schodech 85 chybí kontrastní prvky na schodech 86 chybí kontrastní prvky na schodech 88 signální pásy nejsou v ose přechodu 89 signální pásy nejsou v ose přechodu

Linie (hnědá čísla)

68 nevhodné použití hmatné dlažby, kombinace SP a VP nesprávně evokuje přechod 82 chybějící signální pás 83 chybějící vodicí linie — chybí navedení k přechodu směr centrum i pro směr Jaselská 103 chybějící vodicí linie — před kostelem příliš dlouhý signální pás, místo toho má být umělá vodicí linie 104 nevhodný materiál vodicí linie — před kostelem příliš dlouhý signální pás, místo toho má být umělá vodicí linie 105 nevhodný materiál vodicí linie — před kostelem příliš dlouhý signální pás, místo toho má být umělá vodicí linie 106 dlažba — nevhodně použitá, chybí lemování — drážky v zámkové dlažbě 108 nekontrastní SP a VP 109 nekontrastní SP a VP 110 nekontrastní SP a VP 121 dlažba — nevhodně použitá, chybí lemování — drážky v zámkové dlažbě 122 nástupní hrana (částečně) není bezbariérová (není zvýšená)

5. Pálavské náměstí

Body (modrá čísla)

3 zábradlí — chybí část 4 nevhodně umístěná elektro skříň 6 předsazená stupnice schodů 11 chybí vyhrazená parkovací stání pro OZP 21 chybí snížení u přechodu 23 nevhodně umístěné popelnice, kontejnery 24 vertikální bariéra vedle vodicí linie 30 chybí kontrastní prvky na objektu 31 rošt — příliš velké mezery 32 auta parkují v místě přecházení, chybí dorazy pro parkování aut 39 nevhodně umístěný sloup trolejového vedení 44 vertikální bariéra v signálním pásu 51 chybí kontrastní prvky na schodech 52 chybí kontrastní prvky na schodech 58 zábradlí — chybí část 59 zábradlí — chybí na jedné či obou stranách schodiště 60 zábradlí — chybí na jedné či obou stranách schodiště 61 chybí kontrastní prvky na schodech 62 lavičky bez područek 83 chybí lemování signálního pásu a varovného pásu 84 chybí lemování signálního pásu a varovného pásu 90 zábradlí — madlo má špatný tvar 94 chybí kontrastní prvky na schodech 101 zábradlí — chybí na jedné straně rampy 107 přerušení u vodicí linie v místě napojení na signální pás 138 signální pás daleko od označníku

Linie (hnědá čísla)

3 chybí zarážky na parkovišti, chybí průchozí prostor podél vodicí linie 5 chybějící vodicí linie 6 asfaltový povrch — poruchy, díry, praskliny 7 příliš velký příčný sklon chodníku 8 praskliny/spáry v povrchu 9 chybějící vodicí linie 10 chybějící vodicí linie 11 praskliny/spáry v povrchu 12 příliš velký příčný sklon chodníku 13 praskliny/spáry v povrchu 14 chybějící vodicí linie 15 chybějící signální pás 18 chybějící signální pás 25 nevhodné použití hmatné dlažby 27 nevhodné použití hmatné dlažby 28 chybějící vodicí linie 29 chybějící vodicí linie 30 dlažba — zcela rozbitá 38 příliš velký sklon snížení, nevhodně řešený přístup k bezbariérovému WC 46 nevhodné použití hmatné dlažby 47 chybějící vodicí linie 49 kombinace vjezdu a místa pro přecházení (nelze!) 51 chybí vodicí linie 52 chybí vodicí linie 55 chybějící varovný pás 71 nekontrastní varovný pás

6. Mendlovo náměstí

7. Nádraží - Malinovského náměstí

Body (modrá čísla)

8 chybí lemování signálního pásu a varovného pásu 11 špatná šíře signálního pásu a varovného pásu, též chybí odsazení signálního a varovného pásu 12 úzký signální pás, místo je celé úplně špatně s hrubými chybami 16 chybí kontrastní hrana nástupiště 22 nástupiště MHD — není bezbariérové 33 nevhodně přístupné parkovací automaty 34 chybějící snížení u přechodu — sklon chodníku u platanu příliš velký (23 %) 38 chybí kontrastní prvky na objektu WC 39 výstupek ze zdi, nevhodná konstrukce pokladen 58 signální pásy naproti sobě nejsou souměrné 65 chybí bezbariérový přístup 80 příliš široký přechod bez záchytného bodu 83 chybí kontrastní prvky na objektu 89 nevhodně umístěná dopravní značka 96 nerovnosti v kolejišti 105 nepřehledné označení zvonku u bezbariérového vstupu 114 překážka v průchozím prostoru vodicí linie 115 překážka v průchozím prostoru vodicí linie 116 překážka v průchozím prostoru vodicí linie

Linie (hnědá čísla)

10 nevhodné použití hmatné dlažby 11 nekontrastní signální pás 12 nekontrastní varovný pás 13 nevhodné použití hmatné dlažby 31 nevhodný materiál vodicí linie — vodicí linie je z hmatné dlažby 33 nevhodné použití hmatné dlažby — snížení je bez hmatné dlažby nebo je tato chybně instalována 35 chybějící signální pás 36 nekontrastní signální pás 37 chybějící vodicí linie — chybí obrubník u zábradlí 38 chybějící vodicí linie 39 chybějící signální pás 40 chybějící signální pás 42 chybějící signální pás 43 chybějící signální pás 44 chybějící signální pás 45 chybějící signální pás 47 chybějící vodicí linie 48 dlažba — příliš velké mezery 49 chybějící signální pás 51 chybějící vodicí line 62 nevhodně parkující auta 64 není bezbariérové nástupiště 67 chybí kontrastní hrana nástupiště 68 chybí varovný pás u snížení — chybí varovný pás u míst pro OZP 73 chybí místo pro přecházení — chybí navedení z chodníku u pošty na chodník směr Nové Sady 74 příliš dlouhý přechod s nerovnostmi, chybí ochranné ostrůvky ve vozovce

Mapy jsou vytvořené na základě dat z terénního šetření.

Podkladové vrstvy: © Přispěvatelé OpenStreetMap & Ortofoto ČÚZK

Zdroj dat: vlastní výzkum
Souřadnicový systém: S-JTSK

Brno, 2021