Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Zápis ze 14. setkání

Termín setkání: 12. 09. 2019 v 10.00 hodin

Místo setkání: Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Rytířský sál, 1. patro

Účastníci: viz prezenční list

Program:

 1. zpětná vazba k průběhu prvního půlroku Knihovny pro bezbariérové Brno (Robert Osman – Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města),
 2. představení prioritizovaných map a institucí v mapovém podkladu (Robert Osman – Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města),
 3. pilotní provoz informačního systému-zpětná vazba (Jan Martínek – Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města),
 4. realizace bezbariérových úprav 2019,
 5. elektrické koloběžky Bird – rozmístění po městě,
 6. různé.

Zahájení: 1. náměstek primátorky Mgr. Petr Hladík přivítal všechny přítomné členy.

Rossi představila nového člena PS Ing. Jana Tichého (MČ Brno – střed, externí dopravní expert).

 1. Zpětná vazba k průběhu prvního půlroku Knihovny pro bezbariérové Brno (Robert OsmanStrategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města),

Osman poděkoval všem za účast v Knihovně Jiřího Mahena, ve které probíhají setkaní každé poslední úterý v měsíci. KJM pro bezbariérové Brno je místem, kde se setkávají, sdílejí své zkušenosti a znalosti členové PSpBB, dále odborníci na bezbariérová témata a samozřejmě další lidé, kteří mají o téma profesní nebo osobní zájem.

Knihovna pro bezbariérové Brno (KpBB):

https://www.kjm.cz/knihovna-pro-bezbarierove-brno

Osman zmínil, že na minulých setkáních vystoupila Ing. Antonovičová (představila na setkání audit bezbariérovosti budov a co je nejčastěji špatně) a Ing. Janča (představil řešení bezbariérovosti na Masarykově univerzitě v Brně).

Osman pozval členy PS na setkání 24.9.2019, kde vystoupí p. Poláček, který představí Unii neslyšících v Brně.

Osman rozdal všem přítomným anonymní dotazník k vyplnění, aby zjistil zpětnou vazbu na setkání v knihovně.

Elektronický dotazník:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmjUsxxsDHm0vGbE9gigAtmHCAue_i76LNaqEien3qHOQRcQ/viewform

Komentáře:

Antonovičová: chodí spousta dotazů od klientů – možnost řešení připomínek

Osman: konkrétní případy má zájem řešit, ale neví, jakým způsobem

Hladík: navrhuje vyčlenění pracovnice na řešení podnětů klientů

Osman: nechce, aby knihovna úkolovala PS a ten to vše řešil

Rossi: vše spočívá na důkladném zvážení jednotlivých podnětů

Závěr** : vyčkat na vyhodnocení dotazníku**

 1. Představení prioritizovaných map a institucí v mapovém podkladu (Robert OsmanStrategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města),

Osman představil prioritizovanou mapu a instituce v mapovém podkladu, bylo vytipováno šest míst.

 1. přednádraží - přes ulici Benešovu až na Malinovské náměstí
 2. tramvajová zastávka Česká - Komenského náměstí včetně okolí
 3. střed Králova Pole s ulicí Chaloupkovou k Unii neslyšících, nádraží Královo Pole
 4. Palackého náměstí
 5. Kounicova s Nerudovou ulicí a Björnsonovým sadem
 6. zastávka Pisárky a ulice Kamenomlýnská

Komentáře:

Osman: stálo by za úvahu přidat do priorit Mendlovo náměstí, Starou osadu a nádraží Královo Pole

Hladík: Dolní nádraží – jde o současnost, dočasné frekventované místo.

Osman: jaký je odhadnutý časový rámec tohoto nádraží?

Hladík: cca 5 let

Rossi: bezbariérové úpravy zkontrolovat

Hladík: dohodli se na hlavním nádraží podle architektonické soutěže Brno s KAMem

Antonovičová: hlavní účel spočívá v tom, že se vyberou prioritní místa, hodně věcí je v plánu, musí se jen dostat do zadání projektů.

Závěr: s vybranými místy PSpBB souhlasí, doplnit ještě Mendlovo náměstí, bezbariérové zastávky – vybrat ty, které jsou nejvíce frekventované a mají význam

2.1. Rossi: dopis SŽDC – úpravy Dolní nádraží

2.2. Žůrek: vytipovat bezbariérové zastávky na přehradě

 1. Pilotní provoz informačního systému – zpětná vazba (Jan Martínek – Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města),

Martínek: kdo nepoužívá nový IK - 10 členů se přihlásilo

Rossi: vyzvala členy PSpBB k používání nového IS, vše bude posílat přes tento nový informační kanál, pozvánky na PS, zápisy atd.

Martínek: apel na všechny členy sboru, aby se na něj obracely, pokud by chtěli individuální školení na IS – stačí kontaktovat Rossi.

 1. Realizace bezbariérových úprav 2019

Zastupitelstvo města Brna dne 3.9.2019 schválilo použití 10 mil. Kč na bezbariérové úpravy v roce 2019 na níže uvedené úpravy a přesun finančních prostředků na Odbor dopravy MMB a k následné realizaci DPMB a Brněnským komunikacím.

lokalita objekt odhad nákladů vč DPH v mil. Kč
Benešova chodník podél autobusového nádraží (bezbariérové úpravy) 1,6
Novolíšeňská zastávky - 6 nástupních ploch (bezbariérové úpravy) 7,52
Benešova informační panel s hmatovým 3D modelem autobusového nádraží 880 tis
celkem 10

Další zaslané návrhy na bezbariérové úpravy:

Bezbariérové úpravy - další návrhy
lokalita
Kr. Pole - nádraží
Kr. Pole - Semilasso
Mendlovo nám. – PdF
zastávka Poříčí
nám. Míru
zastávka Tylova
zastávka Moravanská, Moravanské lány

5) elektrické koloběžky Bird – rozmístění po městě

Rossi: řada negativních podnětů od veřejnosti na rozmístění a odkládání koloběžek, probíhají jednání s provozovateli.

Valtr Kneslová: Odbor dopravy situaci řeší s právníky, hledají schůdné řešení, ideální je použití pevných stojanů,

Rossi: bude se pokračovat v jednání, PSpBB by měl být k diskusi přizván

Diskuze: překážka na komunikaci – řešení ze strany MP, v Praze řeší formou úpravy tržního řádu, Odbor dopravy nemá možnost vydávat stanovisko, neboť se jedná o podnikatelskou činnost……

Závěr: situace se bude dále řešit i vzhledem k tomu, že se předpokládá příchod dalších provozovatelů, ideální je využití stávajících cyklostojanů pro odkládání koloběžek – v rozporu s filozofií sdílených elektrokoloběžek.

6) různé

A) Rossi: porada vedení schválila nákup a instalaci indukčních smyček do přepážkových a zasedacích místností Magistrátu města Brna a Městské policie Brno. Celkově bylo vytipováno 13 přepážkových jednacích kanceláří o velikosti do-40 m², 7 zasedacích místností o velikosti cca do 150 m² a 2 přepážkové místnosti projednávání přestupků v dopravě na MPB. Z pohledu MMB se jedná o pilotní projekt, který bude v následujících letech dle potřeby rozšiřován.

B) Antonovičová: povrchy chodníků a bezbariérového přístupu sjednotit

Zajíček: vyvolat jednání, sjednotit materiál, aby vyhovoval všem (povrchy, dlažba, atd.). -vytvořit metodiku pro projektanty (městský standart),

C) Medek: vyzval členy PSpBB, aby se připojili do hlasování Dáme na Vás – projekty PARO

D) Rossi: pozvala členy PSpBB na veletrh REHAPROTEX, který se koná ve dnech od 29.10. - 1.11. 2019 na brněnském výstavišti, na kterém je možno vystoupit na podiu nebo s workshopy 30.10 -31.10.2019 (přednáška o bezbariérovosti a přístupnosti města).

Na veletrhu bude představen široký sortiment kompenzačních, protetických, ortopedických a rehabilitačních pomůcek, i produkty pro aktivní seniory. Na veletrhu nebudou ani chybět poskytovatelé sociálních služeb. Doprovodný program vzniká za spolupráce významných partnerů: Národní rada osob se zdravotním postižením, Liga vozíčkářů, Paracentrum Fénix, Senior pas, Státní zdravotní ústav ad..

Termín dalšího setkání PS : 28. 11. 2019 v 10 hod. v zasedací místnosti tajemníka č. 32, Dominikánské nám. 1

Seznam úkolů:

2.1. Rossi: poslat dopis SŽDC – úpravy Dolní nádraží

2.2. Žůrek: vytipovat bezbariérové zastávky na přehradě

Zapsala:

Mgr. Eva Rossi
tajemník PSpBB
ve spolupráci s Bc. Jelenou Kucielovou (referentkou pro bezbariérovost)
Dne 26. 9. 2019

Stáhnout ve formátu PDF