Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Zápis z 20. setkání

DATUM: 4. 2. 2021 v 10.00 hod

ÚČASTNÍCI: viz prezenční list VYHOTOVIL: Mgr. Eva Rossi, tajemník PSpBB ve spolupráci s Bc. Jelenou Kucielovou

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Vyhodnocení naplňování Akčního plánu 2020,
 2. Příprava Akčního plánu 2021,
 3. Návrhy na bezbariérové úpravy v roce 2021,
 4. Připomínky k podávání podnětů přes webové stránky Poradního sboru (Jan Martínek)
 5. Příprava tvorby Akčního plánu pro postupné odstraňování bariér 2022-2023 (Ondřej Šerý),
 6. Výběr neziskových organizací zabývající se prací s cílovými skupinami ve městě Brně pro web PSpBB (Robert Osman)
 7. Informace o průběhu konzultací, obecní problémy (Antonovičová, M.),
 8. Různé.

PRŮBĚH JEDNÁNÍ:

Zahájení: Rossi přivítala všechny přítomné a omluvila 1. náměstka primátorky města Brna Mgr. Petra Hladíka ze setkání. Setkání se konalo s některými členy PSpBB online, vzhledem k nouzovému stavu (pandemie coronaviru, omezený počet osob v místnosti). Předpokládané termíny příštích setkání: 1.4.2021 v 10:00 hod a 3.6.2021 v 10:00 hod.

1 ) Vyhodnocení naplňování Akčního plánu 2020

Rossi vyhodnotila naplňování Akčního plánu 2020 - zeleně – byly splněny, červeně – splněny nebyly (viz příloha č. 1). Body vyznačené červeně se nestihly splnit vzhledem k pandemické situaci, proto budou zařazeny do letošního roku 2021.

Závěr: Členové PSpBB neměli připomínky k vyhodnocení Akčního plánu 2020.

Akční plán pro rok 2020 - zhodnocení – příloha č. 1 tohoto zápisu

2) Příprava Akčního plánu 2021

Rossi představila návrh Akčního plánu 2021

Komentáře: Osman: vyzval všechny zúčastněné setkání, pokud má ještě někdo problém s ISU, tak se neváhat obrátit na J. Martínka, poradí, vysvětlí Poláček: problematika seniorů nad 60 let – komunikační bariéry (řešit s OSP – p. Janík) Antonovičová: velké akce, aby byly umístěny v ISU, abychom o všem věděli z hlediska bezbariérovosti Osman: slevy MHD, o jaký typ služeb by šlo, komentář do ISU Janča: parkování držitelů ZTP a ZTP/P se od 1.9.2020 nic nemění

Úkoly:

2 .1. členové PSpBB: napsat komentáře k návrhu AP 2021

3 ) Návrhy na bezbariérové úpravy v roce 2021 Rossi informovala členy PSpBB, že na rok 2021 byl schválený rozpočet 10 000 000,- Kč na bb úpravy, představila podněty na bb úpravy pro rok 2021 (viz tabulka)

č. lokalita objekt

 1. Kr. Pole - nádraží obnova umělé vodicí linie v terminálu 2a. ul.Kuršova – úprava místa pro přecházení

místo pro přecházení

2b. ul. Teyschlova – úprava místa pro přecházení

místo pro přecházení

 1. tram zastávka Rosického náměstí.

(^) ve směru od města výstup do vozovky - chybí i chodník (je tam pouze úzký vydlážděný prostor u stěny). ve směru do města ostrůvek a chodník – není bezbariérová

 1. zastávka Hybešova v obou směrech výstup a nástup z vozovky
 2. zastávka Tylova přístup na zastávku ve směru do Řečkovic
 3. zastávky Hrnčířská bb úprava zastávek – oba směry

Komentáře: Rossi: zaslat případné další návrhy Antonovičová: zapojit veřejnost do návrhů Konečný: zařadit signální pás na Malinovského náměstí u tramvaje č. 1 ve směru jízdy do Řečkovic

Úkoly:

3 .1. členové PSpBB: napsat případné bezbariérové úpravy T: do konce února

4) Připomínky k podávání podnětů přes webové stránky Poradního sboru (Jan Martínek)

Martínek představil podávání podnětů přes webové stránky PSpBB, apeluje na členy PSpBB, aby se neváhali na něj obrátit, pokud mají nějaký problém s aplikací ISU, rád objasní, vysvětlí.

 • veřejnost může hlásit nalezené bariéry
 • podněty se předávají do ISU
 • informace o řešení podnětu
 • nebát se kritizovat cokoli
 • na dalším sboru bude probíhat vypořádání připomínek

5) Příprava tvorby Akčního plánu pro postupné odstraňování bariér 2022-2023 (Ondřej Šerý)

Šerý představil práci na Akčním plánu pro odstraňování bariér 2022 - 2023

I. Základní parametry :

_- bude vytvořen do konce roku 2021

 • platnost na dva roky, tedy 2022 a 2023
 • bude vycházet ze Strategického plánu pro postupné odstraňování bariér 2021- 2030
 • bude schvalován Radou i Zastupitelstvem
 • soubor aktivit, kterými bude strategický plán realizován (naplňován)_

II. Soubor aktivit: ▪ u každé aktivity bude uvedeno:

 • vazba na strategický pán (priorita, cíl, opatření)
 • název aktivity a její stručný popis (max. jeden odstavec)
 • termín, kdy bude splněno (měsíc/rok x rok x “průběžně“)
 • financování (odhad zdroje a částky)
 • odpovědnost (čím konkrétnější, tím lepší)
 • role PSpBB v procesu realizace aktivity ▪ snaha o stručnost a přehlednost ▪ „tabulkový dokument“

III. Harmonogram:první polovina roku 2021:

- sběr aktivit, jejich postupné třídění a bližší popis ▪ _září a říjen 2021:

 • pracovní verze představena PSpBB, připomínkování
 • představení relevantním odborům MMB, připomínkování_ ▪ _listopad a prosinec 2021:
 • schvalování nejrůznějšími tělesy
 • komise RMB, RMB, ZMB_

IV: Sběr aktivit I.: ▪ členové PSpBB (včetně rozhovorů z léta 2018) ▪ minulé akční plány PSpBB ▪ aktivity projektu TA ČR (zejména v případě realizační priority strategického plánu)

V. Sběr aktivit II: ▪ sběr aktivit od členů PSpBB

 • sepsat aktivity, které hodlá Vámi zastupovaná instituce realizovat nebo by mohla realizovat v průběhu let 2022 a 2023 a povedou k naplňování strategického plánu
 • stačí uvést název aktivity, případně vazbu na strategický plán
 • do 28.2.
 • primárně skrze informační systém (poradí Jan Martínek), případně mailem Evě Rossi

Úkoly:

5.1. členové PSpBB: sepsat do ISu aktivity ke Strategickému plánu pro odstraňování bariér 2021- 2030 T: do konce února

6) Výběr neziskových organizací zabývající se prací s cílovými skupinami ve městě Brně pro web PSpBB (Robert Osman)

Osman: dává ke zvážení, zda na webu PSpBB budou kontakty na některé vybrané NNO nebo je tam uvést všechny – jedná se zejména o aktualizaci těchto údajů v budoucnu Konečný: TANDEM Brno Janča: problém výběru (nabalování dalších organizací) Poláček: Česká jednota neslyšících Antonovičová: SONS – pražská organizace Rossi: upozorňuje, že nebude mít kapacitu na rozsáhlou aktualizaci těchto údajů Janča: jakým způsobem tedy organizace vybrat? Osman: byla by potřeba diskuze k tomu! Janča: co by bylo cílem? Odkaz by tam být měl, najít cestu mezi, najít dobrou definici. Navrhuji svoji definici, jestli by to moje definice splňovala. Rossi: nebráníme se, aby tam byl seznam organizací Osman: já proti definici nic nemám, ale o kolik by se seznam organizací rozšířil – do 100 organizací, nevím jaké má být konečné číslo počtu organizací Janík: nový vzhled webu sociální péče, nebyli jsme schopni aktualizovat výčty organizací, máme tam pouze prokliky na krajské organizace, výpis organizací je na portálu sociálních služeb, přiklání se výčtu nejzákladnějších organizací týkajících se bezbariérovosti, které spolupracují s PSpBB. Rossi: myslím si, že nemá cenu dělat 100 % výčet všech organizací Poláček: naprosto souhlasím s panem Janíkem, dotázat se na KÚ Brno, kdo se zapojuje do aktivit Osman: nějaká shoda, ne kompletní seznam 12 organizací? Rossi: jen spolupracující organizace, já bych se držela počtu, co navrhl Robert Janík: za mne souhlas, všechny cílové skupiny, odkaz na web socio – pointu

Úkoly:

6.1. členové PSpBB - zaslat návrh organizací do seznamu na web T: do půlky března

7) Informace o průběhu konzultací, obecné problémy (Antonovičová, M.),

Antonovičová vyzdvihla práci PSpBB, jedná se o skupinu, která funguje jako jediná v ČR.

 • 90 % spolupráce je s BKOMem
 • 2 - 3 projekty s bytovým odborem
 • velké rekonstrukce
 • haly na veletrhu – 4 projekty
 • akce Lužánecká
 • akce Lesnická
 • velký městský okruh
 • Mendlovo náměstí
 • nádraží Zvonařka – velká akce, soukromý investor - spousta věcí je tady třeba dotáhnout do konce

Rossi: některé stavby nejsou v našich kompetencích (soukromí developeři) Sobol: možná někdo doplní z MČ Viková: autobusové nádraží BKOM nepřebírá, nemůžeme v tom nic podniknout, důležitá role SÚ

8) Různé

SEZNAM ÚKOLŮ:

2 .1. členové PSpBB: napsat komentáře k návrhu AP 2021 3 .1. členové PSpBB: napsat případné bezbariérové úpravy T: do konce února 5.1. členové PSpBB: sepsat do ISu aktivity ke Strategickému plánu pro odstraňování bariér 2021- 2030 T: do konce února 6.1. členové PSpBB - zaslat návrh organizací do seznamu na web T: do půlky března

Termín dalšího setkání PS : 01. 04. 2021 , v zasedací místnosti tajemníka č. 32, Dominikánské nám. 1

Zapsala: Mgr. Eva Rossi tajemník PSpBB ve spolupráci s Bc. Jelenou Kucielovou

Dne 9. 2. 20 21

Poradní sbor RMB pro bezbariérové Brno

Akční plán pro rok 2020 - zhodnocení

Oblast Aktivita Termín plnění^ Financování^ Odpovědnost^ Zapojení PSpBB

 1. Spolupráce na projektu Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města

2020 TA ČR MUNI, ÚG AV ČR participace na projektu, informování o průběhu projektu

 1. Spolupráce s odbory MMB – informování o činnosti PSpBB 2020 PSpBB, OZ - Rossi

Rozvoj spolupráce s městskými částmi v oblasti odstraňování bariér, představení činnosti PSpBB na Sněmu starostů 1x ročně

2020 PSpBB, OZ - Rossi

 1. Nastavení procesu zapojení PSpBB do předprojektové a projektové přípravy staveb 2020 PSpBB, OZ, OD, OI^
 2. Nastavení procesu přípravy realizace a financování bezbariérových úprav 2020 PSpBB, OZ, OD, OI, BKom^
 3. Realizace work-out hřiště/cvičebních prvků pro vozíčkáře 2020 OŠMT1,2 mil. Kč^ OŠMT^ konzultace kpožadavkům na užití^ umístění a
 4. Zpracovávání podnětů na bezbariérové úpravy 2020 0,- OZ - Rossi projednání
 5. Návrhy konkrétních bezbariérových úprav pro rok 20 20 2020 O 5 Dmil. Kč^ PSpBB, OZ –^ Rossi, OD, BKOM^ návrh bezbariérových úprav
 6. Konzultace k bezbariérovému řešení staveb (zejména PD) 2020 OZ200 tis. Kč^ Rossi, Antonovičová, Sobol, Konečný, Poláček poskytne konzultační činnost, bere na vědomí
 7. Brno je i moje město Ivideoprůvodců V^ -^ spolupráce na natáčení^2020 dotace OZ^ HandMediaOsman - konzultace^ bere na vědomí, konzultace
 8. Účast na Evropském týdnu mobility 9/20^20 OZ 10 tis. Kč^ OZ,OD NNO ad.^ bere na vědomí, návrhy aktivit

1./3. Aktualizace dat v aplikaci^ Mapa přístupnosti Brna pro osoby se sluchovým postižením

2020 OMI GIS, OZ, Unie neslyšících (^)

 1. Navrhnout způsob prezentace práce PSpBB veřejnosti (FB, web, newsletter atp.) 2020 OZ^ PSpBB, OZ^
 2. Navázání spolupráce s SÚ 2020 OZ
 3. Udělat audit bezbariérovosti základního školství v Brně 2020 - ?? OZ, OŠMT nastavení parametrů
 4. Navázání spolupráce s DI PČR 2020 OZ

Poradní sbor RMB pro bezbariérové Brno

Vysvětlivky: Oblast 1: koncepční a metodická činnost Oblast 2: konkrétní podněty na stavební/jiné úpravy Oblast 3: osvětová činnost pro veřejnost

tram zastávka – tramvajová zastávka bus zastávka – autobusová zastávka VPS – vyhrazená parkovací stání pro ZTP MMB – Magistrát města Brna MČ – městská část MP – Městská policie Brno HZS – Hasičský záchranný sbor DI PČR – Dopravní inspektorát Policie České republiky SÚ – stavební úřad VŠ – vysoké školy

Stáhnout ve formátu PDF