Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Zápis z 21. setkání

DATUM: 1. 4 .202 1 v 10.00 hod

ÚČASTNÍCI: viz prezenční list VYHOTOVIL: Mgr. Eva Rossi, tajemník PSpBB ve spolupráci s Bc. Jelenou Kucielovou

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Představení možností zpřístupnění služeb (web, tel) PSpBB pro osoby se sluchovým znevýhodněním (Osman, R., Zvonek, A.)
 2. Metodika úprav bytů, pasporty bytů a bytových domů (Antonovičová, M.),
 3. Akční plán 2021 – projednávání a schválení,
 4. Bezbariérové úpravy v roce 2021 – výběr akcí
 5. Akční plán pro postupné odstraňování bariér 2022-2023 (Šerý, O.)
 6. Informace o průběhu konzultací, obecné problémy (Antonovičová, M.),
 7. Různé.

PRŮBĚH JEDNÁNÍ:

Zahájení: Rossi přivítala všechny přítomné on-line připojené kolegy. Setkání se konalo se všemi členy PSpBB online, vzhledem k nouzovému stavu (pandemie coronaviru, omezený počet osob v místnosti).

1 ) Představení možností zpřístupnění služeb (web, tel) PSpBB pro osoby se sluchovým znevýhodněním (Osman, R., Zvonek, A.)

Pan Zvonek se představil a ujal se slova. Přednesl možnosti zpřístupnění služeb (web, telefonní informační linka.) PSpBB pro osoby se sluchovým znevýhodněním. Pan Zvonek pracuje ve středisku Teiresiás – středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky MU, je to celouniverzitní pracoviště, jehož úkolem je zajišťovat přístupnost studia na Masarykově univerzitě studentům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně s jinými obtížemi.

Přístupnost webu – Bezbariérové Brno, podchytit zpětnou vazbu a připravit tuhle problematiku pro osoby se sluchovým postižením:

 1. Nedoslýchaví

2. Neslyšící – méně zastoupení – znakový český jazyk

 1. Ohluchlí

Tyto 3 odlišné skupiny mají jiné potřeby. Tudíž je třeba najít vhodné kompromisy pro přístupnost webových stránek.

Přístupnost webových stránek:

 • je pro celé Brno – nejen pro Magistrát města Brna
 • web. stránky přístupné svým cílovým skupinám
 • informování přes ikony
 • web vizuálně střídmý
 • ikony webu-velikost písma, ikona pro sluchově postižené-specifická ikona
 • dvě různá řešení – jazyková mutace
 • usnadňování aktuálnosti informací web. stránek
 • videa zpřístupněná pomocí titulkování
 • technické řešení – podněty reagovat
 • zpracování webových stránek – česká verze tit. jazyka
 • pilotní projekt – testovací fáze
 • zpřístupnění informačního kanálu – informační linka „Zlín“
 • Brno zatím zpřístupněnou info. linku nemá
 • Praha má
 • zajištění komunikace na odboru sociálních věcí – přepis info. kanálu
 • zprovoznit přepis info. linky pro Brno – pilotní verze

Komentáře:

 • Poláček příkladné webové stránky – řešení pro sluchově handicapované osoby, různé odkazy – na webových stránkách, spojí se s Robertem Osmanem-zpracuje odkaz

Závěr: Členové PSpBB neměli žádné připomínky k tomuto bodu

 1. Metodika úprav bytů, pasporty bytů a bytových domů (Antonovičová, M.)

Antonovičová představila metodiku úprav bytů pro různé cílové skupiny, bude sloužit pro všechny, nejenom pro bezbariérové Brno (podnět Brno-střed – úpravy bytů pro seniory)

 • bezbariérové užívání staveb
 • společné prostory bytového domu
 • řešení pro osoby se zrakovým postižením
 • řešení pro osoby se sluchovým postižením

Požadavky pro tyto vytipované domy:

 • obecné věci
 • řešení místností (předsíň, koupelna, kuchyň, ložnice, balkon, terasa) – seniorské standardy

Úkoly:

2.1. členové PSpBB : projít metodiku a okomentovat prostřednictvím ISu

Závěr: Členové PSpBB souhlasili s představenou Metodikou úprav bytů, pasporty bytů a bytových domů.

 1. Akční plán 2021 – projednání a schválení Rossi představila návrh Akčního plánu 2021

Komentáře:

Vrubel: hodnocení zpřístupnění škol – tento bod posunout (vzhledem k pandemii nejspíš nebude možné

realizovat) Janča: jednání s DPMB a radním pro dopravu – sestavení pracovní skupiny Antonovičová: základní zpřístupnění škol, zjistit přístupnost ZŠ, kontaktovat OŠMT, seznam ZŠ, dostupná přístupnost, základní parametry nastavit, připravit seznam škol Antonovičová: základní priorita sboru je informovat, že PSpBB existuje

Úkoly:

3 .1. Rossi: dopracovat návrh AP 202 1

 1. Bezbariérové úpravy v roce 2021 – výběr

Rossi představila návrhy na bb úpravy:

 • Královo Pole-nádraží-obnova umělé vodící linie v terminálu
 • zřízení místa pro přecházení na ulici Kuršova-Brno-Bystrc
 • zřízení místa pro přecházení na ulici Teyschlova
 • tramvajová zastávka Rosického – ve směru od města výstup do vozovky, realizuje se, neřešit
 • zastávka Hybešova – v obou směrech výstup a nástup z vozovky
 • zastávka Tylova – zrealizována (DPMB)
 • zastávka trolejbusů Kotlářská ve směru do Židenic – označníky zastávky, chybí reflexní prvky
 • zastávka Malinovského náměstí – dořešení instalace signálního pásu
 • ulice Kosmonautů Komentáře: Antonovičová: tram. v Komárově, další varianta řešení, prověřím, zdali by nešly udělat úpravy podchodu Janča: Hybešova - alespoň zpracovat dokumentaci, a např. v dalším roce zrealizovat, lépe rozvrhnout, než úpravy odsouvat. Hybešova ulice se bude celá rekonstruovat, ale je třeba na této ulici prověřit (plán 2-3 let). zastávka Rosického – odsunout, rozpracovaný plán, který to vyřeší Janča: vstup na pedagogickou fakultu (na Poříčí 9) – 2 0 cm pod úrovní chodníku
 1. Akční plán pro postupné odstraňování bariér 2022 - 2023 (Šerý, O.)

Šerý představil návrh Akčního plánu pro odstraňování bariér 2022 - 2023 , poděkoval všem, kteří zaslali podněty, informoval členy PSpBB o termínu k dalším návrhům, a to do konce dubna 2021.

Další postup:

 • do 30.4.2021 ještě možnost navržení dalších aktivit
 • proběhne schůzka s Evou Rossi (OZ MMB)
 • v průběhu května bude členům PSpBB rozeslána tabulka navržených aktivit
 • na červnovém sboru bude diskutováno

Komentáře:

Janča: do ISU k tomuhle bodu nic nenapsal, neboť jsem nevěděl, co se po mne chce, procesu úplně nerozumí Šerý: výběr aktivit nebyl nahodilý, priority byly stanoveny již strategickým plánem

Úkoly:

5.1. členové PSpBB: navrhnout aktivity k Akčnímu plánu pro postupné odstraňování bariér 2021 - 2030 prostřednictvím ISu T: 30.4.

 1. Informace o průběhu konzultací, obecné problémy (Antonovičová, M.)
 • obecné konzultace – 99 % s BKOMem
 • Poliklinika na Lesné – bezbariérová rampa, bezbariérové WC
 • multifunkční hala na Výstavišti
 • Zvonařka – nová výpravní hala, napíší připomínky, dveře na WC se zavíračem, vizuální kontrasty chybí
 • Kraví hora – z novin se dozvídám, že se předělává hygienické zařízení, nikdo mne nekontaktoval! Co dělat, když se dozvíme, že je stavba špatně?
 • řešení hmatné dlažby
 1. Různé

do diskuze se nikdo ze členů pro PSpBB nepřihlásil, setkání bylo ukončeno.

SEZNAM ÚKOLŮ:

2.1. členové PSpBB : projít metodiku a okomentovat prostřednictvím ISu 3 .1. Rossi: dopracovat návrh AP 202 1 5.1. členové PSpBB: navrhnout aktivity k Akčnímu plánu pro postupné odstraňování bariér 2021 - 2030 prostřednictvím ISu T: 30.4.

Termín dalšího setkání PS : 03. 06. 2021 , v zasedací místnosti tajemníka č. 32, Dominikánské nám. 1

Zapsala: Mgr. Eva Rossi tajemník PSpBB ve spolupráci s Bc. Jelenou Kucielovou

Dne 6. 4. 2021

Stáhnout ve formátu PDF