Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Jarní Agora 2023


Vzdělávací akce zaměřená na tématiku využití informačních a komunikačních technologií uživateli se zrakovým postižením

O víkendu 13. a 14. května 2023 se ve Středisku Teiresiás Masarykovy univerzity, na Komenského náměstí č. 2 v Brně uskuteční už 17. běh Agory – unikátní vzdělávací akce, zaměřené na tématiku využití informačních a komunikačních technologií uživateli se zrakovým postižením.

Tato akce je určena především zrakově postiženým účastníkům, ale plenární a výstavní část v sobotu mezi desátou a šestnáctou hodinou můžou navštívit i osoby z řad vidící veřejnosti. Proto, Začíná-li vám pomalu slábnout zrak, nebo máte ve své blízkosti někoho takového, nebo, pokud vás jen zajímá jaké pomůcky z oblasti výpočetní a komunikační techniky zrakově postižené osoby používají, tak se přijďte podívat. A s sebou vezměte i své přátele a známé. Budete vítáni.

Bližší informace najdete na webu Poslepu.cz.