Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Bezbariérová a dostupná doprava v kraji


Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, regionální pracoviště JmK, ve spolupráci s Magistrátem města Brna odborem dopravy, Tyflocentrem Brno, o.p.s. a KORDIS JmK, v rámci Evropského týdne mobility pořádá odborný seminář “Bezbariérová a dostupná doprava v kraji”.

Organizační pokyny:

-účast na semináři je zdarma

-drobné občerstvení zajištěno

-bezbariérový přístup z ulice Sevřené přibližně v polovině budovy, následně výtahem do 5. patra. Zasedací místnost se nachází vpravo od výtahu.

Vaši účast prosím potvrďte nejpozději do 18.9.2023 na emailové adrese: brno@nrzp nebo tel. čísle 736 751 211 (stačí sms zpráva).

pozvánka ke stažení