Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Den nevidomých 2023


https://www.youtube.com/watch?v=qliCO-YAGUI.

1.11.2023 - 13:00-18:00 hod.

OC Futurum, ulice Vídeňská v Brně

Akce je zaměřena na zažití světa nevidomých a slabozrakých formou vyzkoušení si různých běžných úkonů denní potřeby bez zraku za pomoci hmatu a sluchu, tak jako nevidomí lidé.

Cílem této akce je ukázat veřejnosti, co je to nevidět a jak nevidomí a slabozrací můžou zvládnout běžné věci bez zraku za pomoci kompenzačních pomůcek. Na místě akce budou přítomni zástupci organizací, kteří se zaměřují na pomoc osobám se zrakovým znevýhodněním. Jednotlivé organizace budou zastupovat jedno odvětví ze svých aktivit – volnočasové, sportovní, profesní, osobní rehabilitace, nácvik obsluhy náročných elektronických kompenzačních pomůcek, rané péče, školní… U stolků nabídnou veřejnosti konkrétně – zažít, vyzkoušet běžné denní potřeby bez zraku zejména – nalít si nápoj do hrníčku, obléct se, podepsat se, ovládat mobilní telefon a počítač, vyzkoušet si projít trasu za pomoci bílé hole a černými brýlemi s instruktorem… Dále veřejnost uvidí ukázky práce vodicího psa a získá informace ke správnému nabídnutí a provedení pomoci osobám se zrakovým znevýhodněním s bílou holí a vodicím psem na ulici a v dopravním prostředku za pomoci promítání situačních video spotů. U jednoho stolku bude možnost si nechat vyšetřit a změřit zrak očním lékařem.

Všechno bude zaměřeno na zážitek a pochopení toho, co je nevidět a lépe se vžít do potřeb nevidících lidí.

Na akci bude přítomen moderátor, který bude informovat o  aktuálním programu akce, co kdy a kde bude probíhat.

další informaci naleznete:

https://zdravi.brno.cz/