Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Dny umění nevidomých — 29. ročník festivalu


Koncert — S písničkou jde všechno líp (duo VojoDeyl)

  1. ročník festivalu Dny umění nevidomých představuje veřejnosti nevidomé a slabozraké umělce především v oboru hudebním a výtvarném. Festival pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, v různých místech po celé České republice. Brněnské pobočky SONS uspořádají v rámci festivalu koncert dua Vojodejl.

Koncert se bude konat v úterý 19. září v 17 hodin v sále Milosrdných bratří, Vídeňská 7,. Brno.

Koncert v rámci festivalu DUN pořádají brněnské odbočky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ve spolupráci s Magistrátem města Brna, odborem zdraví.

Záštitu nad koncertem převzal člen Rady města Brna RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

Vstupné dobrovolné!

webová stránka akce