Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Etiketa a hendikep


ParaCENTRUM Fenix Vás zve na panelovou diskuzi se zajímavými hosty na téma “Etiketa a hendikep” v krásném prostředí Dietrichsteinského paláce. Do diskuze se můžete zapojit online. Registrace na www.pcfenix.cz.

Témata panelové diskuze:

Respekt, empatie, úcta jako základy lidské společnosti. Jak se zbavit ostychu při jednání s lidmi s hendikepem. Společenská odpovědnost komunity, firem a institucí. Úloha médií ve změně chování k hendikepovaným lidem.

Akci moderuje Soňa Baranová.

Akce se koná pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.

pozvánka ke stažení