Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Info zpravodaj Unie neslyšících Brno — květen 2024


Program akcí UNB na měsíc květen

V úterý 9. dubna 2024 proběhlo pravidelné setkání členů Českomoravské jednoty neslyšících. Schůze se konala v Kavárně u Žambocha. Rovněž proběhly také volby, do funkce předsedkyně byla zvolena Mgr. Lenka Doušová a místopředseda Bc. Michal Procházka.

pozvánka ke stažení