Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Kafe trochu jinak


Přijďte si s nevidomým popovídat o životě u dobrého kafe !

Oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Brno-sever, oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Brno-střed ve spolupráci s Odborem zdraví, Magistrátu města Brna připravili osvětovou akci.

21.9.2022 od 15:00 hod

Bon Bon café,

náměstí Míru 374/2, Brno

Cílem akce je odbourat bariéry mezi osobami se zrakovým postižením a běžnou populací a obohatit tak své zkušenosti v přirozeném prostředí. Akce bude probíhat tak, že v kavárnou vyhrazeném prostředí se ke každému stolečku posadí jeden nevidomý respondent a příchozí hosté budou v přirozeném prostředí kavárny mít možnost si s ním pohovořit o jeho životě.

Záštitu nad samotnou akcí převzal 1. náměstek primátorky statutárního města Brna Mgr. Petr Hladík.

pozvánka ke stažení