Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Stárnutí ve městě: Jaké výzvy, překážky a výhody přináší život v městském prostředí ve vyšším věku?


Lucie Galčanová Batista (online přednáška)

Jaké výzvy, překážky a výhody přináší život v městském prostředí ve vyšším věku? Na základě zahraničních zkušeností i vlastního výzkumu ve velkých městech ČR budou představena hlavní rizika, která proměňující se prostor větších měst přináší starším lidem, kteří v nich bydlí. Prostor bude věnován i klíčové koncepci Světové zdravotnické organizace, uplatnění jejích zásad v českém prostředí a současné rezervy v jejich naplňování.