Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Konference — Společně k bezbariérovosti VI


Konference je určena zejména pro projekty, zaměstnance stavebních a speciálních stavebních úřadů, veřejnou správu aj.

Konference je bezplatná!

Záštitu nad konferencí převzal náměstek primátora Pardubic Mgr. Jakub Rychtecký

Stručný program:

Panel I: Veřejná prostranství, doprava a bezbariérovost

Panel II: Systémy podpory bezbariérovosti měst (ukázky Praha, Brno, Pardubice)

Panel III: Inovativní technologie pro bezbariérovost

webová stránka akce, pozvánka ke stažení