Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Kultura nevidomých


(výstava)

Expozice dokumentuje historii péče, výchovy a vzdělávání nevidomých a slabozrakých dětí, její součástí jsou i speciální učební pomůcky, tiskařská zařízení pro tisk slepeckým písmem, ukázky typických řemesel a zaměstnání nevidomých, elektronická zařízení umožňující nevidomým a těžce slabozrakým lidem využívat počítače, společenské hry a mnoho jiných specificky upravených předmětů každodenní potřeby. Pozoruhodným exponátem je dřevěná rozkládací mapa Josefa Bezecného z roku 1830. Jedná se o mapu tehdejšího Rakouska, ve které jsou vyznačeny obrysy jednotlivých států a hlavní město je vyznačeno tečkou. Součástí expozice je i zvuková knihovna, archiv a knihovna publikací tištěných v několika typech reliéfní latinky a Braillova písma, které jsou po domluvě k dispozici ke studiu.

Oddělení dokumentace slepecké historie, které je garantem expozice Kultura nevidomých, zároveň nabízí specifické služby týkající se zpřístupnění fondů TMB i dalších muzeí nevidomým a slabozrakým.