Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Mikuláš pro děti


Mikulášská nadílka Unie neslyšících 2023

Mikulášská nadílka - 8.12.2023 od 15 hod. v UNB

15 hod. - 17:00 hod. - vánoční tvorba a soutěž pro děti pod vedením Daniely Hyklové a Roberta Miliče

přihlásit do 30.11.2023 na e-mail:danipori@gmail.com

V 17:30 hod. přijde Mikuláš, anděl a čert.

Zájemci o mikulášský balíček pro děti nahlaste v kanceláři UNB anebo na e-mail: info@unb.cz do 5.12.2023

V e-mailu uvést jméno, příjmení a věk dítěte.

pozvánka ke stažení