Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Neboj se (mě)! 2023


aneb jak to vidí nevidomí

Rok uběhl jako voda a město Brno opět připravuje prostřednictvím Odboru zdraví Magistrátu města Brna ve spolupráci s Tyfloservisem, o.p.s., Vodicím psem z.s, Školou pro výcvik vodicích psů a spolkem Dnes pomáhám v měsíci květnu akci „Neboj se (mě)!“ na náměstí Svobody dne 31. 5. 2023, od 10:00 do 18:00 h.

Akce je zaměřena na problematiku osob se zrakovým znevýhodněním a věnuje se především osvětě veřejnosti v oblasti nabídnutí pomoci osobám se zrakovým znevýhodněním za představení prostorové orientace.

Hlavním úkolem akce je pomoci lidem uvědomit si, jaké překážky musejí nevidomí každý den překonávat. Člověk totiž vnímá 80 procent informací zrakem. Jeho ztráta, případně život s těžkou zrakovou vadou, je proto pro většinu lidí nepředstavitelná. Dle našeho názoru je velmi důležitá informovanost a osobní zážitek tou nejlepší cestou, jak odbourat zbytečný strach z komunikace s lidmi se zrakovým znevýhodněním. Proto chceme veřejnosti prostřednictvím osvětové akce (jejího čtvrtého ročníku) umožnit zažít to, co běžně nemůžeme – „jaké to je nevidět“.

Záštitu nad akcí převzal člen Rady města Brna RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

pozvánka ke stažení