Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Neboj se (mě)! 2022


aneb jak to vidí nevidomí

Město Brno prostřednictvím Odboru zdraví ve spolupráci s Tyfloservisem, o.p.s., Vodicím psem z.s, Školou pro výcvik vodicích psů a spolkem Dnes pomáhám uspořádá v měsíci květnu akci „Neboj se (mě)!“ na náměstí Svobody dne 25.5.2022, od 10:00 – 18:00 hod.. Akce je zaměřena na problematiku osob se zrakovým postižením a věnuje se především osvětě veřejnosti v oblasti nabídnutí pomoci osobám se zrakovým postižením a představení prostorové orientace.

Hlavním cílem akce je pomoct lidem uvědomit si, s jakými překážkami se nevidomí musejí každý den potýkat. Člověk totiž vnímá 80 procent informací zrakem. Jeho ztráta, případně život s těžkou zrakovou vadou, je proto pro většinu lidí nepředstavitelná. Podle našeho názoru je informovanost a osobní zážitek tou nejlepší cestou, jak odbourat zbytečný strach z komunikace s lidmi se zrakovým postižením. Proto chceme veřejnosti touhle formou umožnit, zažít to, co běžně nemůžeme – „jaké to je nevidět."

V případě, že nastane nějaká nepříznivá epidemiologická či jiná situace, která nedovolí pořádání akcí pro veřejnost, nebude akce „Neboj se (mě)!“ uskutečněna.

pozvánka ke stažení