Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Neslýchaná akce! — 2023


…aneb jaké je to neslyšet

https://zdravi.brno.cz/udalosti/6-9-2023-neslychana-akce-2023/

Dovedete si představit, jaké to je žít ve světě ticha? Pokud ne, zastavte se na Svoboďáku

6.9.2023 od 10-18 hod., akce je zdarma. Je doprovázena celodenním programem, na kterém se podílí celá řada organizací pro osoby se sluchovým znevýhodněním nejen z Brna.

Statutární město Brno prostřednictvím Odboru zdraví ve spolupráci s neziskovou organizací Tichý svět o.p.s. a dalšími odbornými partnery uspořádá v měsíci září druhý ročník osvětové akce s názvem “Neslýchaná akce!”

Hlavním úkolem akce je seznámit veřejnost s problematikou sluchového znevýhodnění a zároveň uvědomit si, jaké překážky neslyšící každý den překonávají. Člověk totiž vnímá 30-40 procent informací sluchem. Sluchové znevýhodnění je nejrozšířenějším znevýhodněním v populaci. Každý dvacátý člověk se potýká s vadou sluchu a riziko ztráty se s věkem zvyšuje.

Odborní partneři akce jsou:

Tichý svět-chráněné pracoviště, o.p.s., Hands Dance, Divadelní spolek OUKEJ, VIA osob se smyslovým postižením, z.s., Česká unie neslyšících, z.ú., Spolek uživatelů kochleárního implantátu (SUKI), JAMU - Ateliér divadlo a výchova pro Neslyšící, Audiohelp, z.s., Audio fon centr, Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Spálený sušenky, MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí, Speciálně pedagogické centrum při MŠ, ZŠ, SŠ pro sluchově postižené Valašské Meziříčí, Speciálně pedagogické centrum Gellnerka Brno, Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, Masarykova univerzita, MŠ, ZŠ, SŠ Gellnerka Brno, Trojrozměr – brněnské centrum českého znakového jazyka, o.s., Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky, Masarykova univerzita, Deafland, Transkript online s.r.o., Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno, p.s., VOŠ Tlumočnictví českého znakového jazyka, Hradec Králové.

Partneři:

MČ Brno-střed

Widex Line spol. s.r.o.

Vida! Science centrum Brno

Relo4YOU, s.r.o.

Silentsound

webová stránka akce, pozvánka ke stažení