Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Neslýchaná akce 2024


Statutární město Brno prostřednictvím Odboru zdraví ve spolupráci s organizací Tichý svět, o.p.s. a dalšími odbornými partnery uspořádá v rámci kampaně „Brno bez bariér“ v měsíci září třetí ročník osvětové akce, která se nazývá „Neslýchaná akce!“. Uskuteční se v Brně na Moravském náměstí u sochy markraběte Jošta 5.9.2024 od 10 do 18 hodin.

Akce je zaměřena na problematiku osob se sluchovým znevýhodněním. Upozorňuje na svět ticha, na problémy a komunikační bariéry osob se sluchovým znevýhodněním.

Jejím hlavním cílem je šířit základní informace o světě osob se sluchovým znevýhodněním mezi širokou veřejnost a pomoct lidem uvědomit si, s jakými překážkami se neslyšící každý den potýkají. Člověk totiž vnímá 30-40 procent informací sluchem. Sluchové znevýhodnění je nejrozšířenějším postižením v populaci. Jeho ztráta, případně život s těžkou sluchovou vadou, je proto pro většinu lidí nepředstavitelná.

Akce bude doprovázena bohatým interaktivním programem, např. malým divadelním představením, hudebním vystoupením ZUŠ Františka Jílka se skupinou Hands Dance a orientačním vyšetřením sluchu audiometrem. Na samotném místě akce bude probíhat panelová výstava. Celá akce bude probíhat zdarma.

Záštitu nad akcí převzal náměstek primátorky města Brna RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

Odborní partneři akce jsou:

Loga Brno a OZ, Brno bez bariér, Tichý svět o.p.s., Hands Dance, Divadelní spolek Oukej, Jamu – Atelier divadlo a výchova pro Neslyšící, Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Via osob se smyslovým postižením, z.s., MŠ, ZŠ, SŠ pro sluchově postižené Valašské Meziříčí, Speciálně pedagogické centrum při mateřské škole, základní a střední škole pro sluchově postižené Valašské Meziříčí, Spálené sušenky, Audiohelp, z.s., Audio fon centr, Česká unie neslyšících, z.s.,  Spolek uživatelů kochleárního implantátu, Speciálně pedagogické centrum Gellnerka Brno, Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky, Masarykova univerzita Brno, Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, Masarykova univerzita Brno, Trojrozměr – brněnské centrum českého znakového jazyka, os., Deafland, Transkript online s.r.o., Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno, p.s., VOŠ – Tlumočení českého znakového jazyka Hradec Králové, FN Brno, Alfons – středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami VUT, ASNEP. 

Partneři:

Widex Line spol. s.r.o.

Vida! Science centrum Brno

Silentsound


Více informaci najdete zde:

https://zdravi.brno.cz/udalosti/5-9-2024-neslychana-akce/

pozvánka ke stažení