Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Roztáčejte s Fenixem život naplno


Akce se zabývá problematikou poranění míchy a seznamuje se životem lidí na vozíku.

Město Brno prostřednictvím Odboru zdraví pořádá ve spolupráci s ParaCENTREM Fenix, z.s. a spolkem Dnes pomáhám akci Roztoč to! Ta proběhne v Brně, v krásném prostředí Björnsenova sadu ve středu 11. 5. 2022 v čase 10:00 – 18:00 hodin. Akce se zabývá problematikou poranění míchy a seznamuje se životem lidí na vozíku. Bude doprovázena interaktivním doprovodným programem.

Motto ParaCENTRA Fenix je „Roztáčíme život naplno“ a to by měla ukázat i akce Roztoč to! „V rámci programu této osvětové akce si návštěvníci parku budou moci vyzkoušet zážitkovou překážkovou dráhu na vozíku, zasoutěžit si na speciálních posilovacích strojích pro vozíčkáře, prohlédnout si automobil s ručním řízením, vyslechnout životní příběhy lidí na vozíku, ale i jaké jsou nejčastější příčiny poškození míchy,“ informuje Michal Odstrčil, ředitel ParaCENTRA Fenix. „Je důležité seznámit veřejnost s tím, jak se lidé na vozíku pohybují a jakým překážkám čelí. Jedině osvěta pomáhá minimalizovat problémy, se kterými jsou nuceni se denně potýkat”.

Záštitu nad akcí převzal 1. náměstek primátorky statutárního města Brna Mgr. Petr Hladík. Celá akce, včetně všech ukázek bude probíhat zcela zdarma.

ParaCENTRUM Fenix, z.s. je brněnská nezisková organizace, která již 18 let pomáhá lidem po poranění míchy. Svým klientům poskytuje sociální rehabilitaci, fyzioterapii a ergoterapii, poradenství, bezbariérovou přepravu, osobní asistenci, nácviky soběstačnosti, což si klienti mohou vyzkoušet i v brněnském bezbariérovém bytě. V rámci osvěty se zaměřuje  i na prevenci před úrazy, jejichž součástí jsou přednášky na základních školách.

Svým komplexním přístupem ke klientům se ParaCENTRUM Fenix řadí mezi jediné na Moravě a nebojí se prosazovat ani změny legislativy, pokud problém obecně ohrožuje práva jakékoliv osoby s postižením.