Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Neboj se (mě)! 2024


aneb jak to vidí nevidomí

Město Brno se snaží o vytváření přístupného prostředí pro bezpečný a zároveň samostatný pohyb všem uživatelům, bez ohledu na jejich schopnosti, znalosti, a zdravotní stav. V rámci kampaně Brno bez bariér Odbor zdraví MMB připravuje během roku nespočet akcí, při kterých spolupracuje s organizacemi, které se těmito znevýhodněními zabývají.

Jednou z těchto akcí v rámci kampaně Brno bez bariér je akce Neboj se (mě)! Město Brno ji znovu připravuje prostřednictvím Odboru zdraví ve spolupráci s Tyfloservisem, o.p.s., Vodicím psem z.s, Školou pro výcvik vodicích psů a spolkem Dnes pomáhám. Uskuteční se v měsíci květnu již její pátý ročník tentokráte na Moravském náměstí v Brně dne 28.5.2024, od 10:00 – 17:00 hod u sochy markraběte Jošta.

Akce je zaměřena na problematiku osob se zrakovým znevýhodněním a věnuje se především osvětě veřejnosti v oblasti nabídnutí pomoci osobám se zrakovým znevýhodněním a představení prostorové orientace a rovněž představení práce vodicích psů.

Cílem akce je pomoct lidem uvědomit si, jaké překážky musejí nevidomí každý den překonávat. Člověk totiž vnímá 80 procent informací zrakem. Jeho ztráta, případně život s těžkým zrakovým znevýhodněním je pro většinu lidí nepředstavitelná. Informovanost a osobní zážitek je ten nejlepším způsob, jak odbourat zbytečný strach z komunikace s lidmi se zrakovým znevýhodněním.

Celá akce, včetně všech ukázek bude probíhat zcela zdarma.

Patronem akce je brněnský fotbalový reprezentant Petr Švancara. 

 

Záštitu nad akcí převzal náměstek primátorky města Brna RNDr. Filip Chvátal Ph.D.

 

Partneři:

Kristýna Bejčková, Frée rádio, Partner – ochranný svaz autorský, Wedding DJs.cz, Zlatá loď, Kofi a Kofi.

pozvánka ke stažení