Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Neziskové organizace

Hledáte osobní doprovod, asistenční pomůcku, právní pomoc či jinou asistenční službu?

Zde naleznete výčet vybraných neziskových organizací působících v Brně, přehled jejich služeb a další užitečné informační služby.

Základní poradenství v sociální oblasti a zprostředkování vhodné sociální služby nabízí poradna Socio Info Point města Brna. Pokud hledáte konkrétní sociální službu, můžete využít elektronické verze katalogu sociálních služeb Jihomoravského kraje.

Přehled služeb neziskových organizací

Škálu služeb pro lidi se sluchovým postižením poskytuje Unie neslyšících Brno a nezisková organizace Tichý svět. Dále uvádíme stručný přehled poskytovaných služeb.

Unie neslyšících Brno:


Tichý svět, o. p. s.:

 • sociální rehabilitace,
 • sociální a právní poradnu a
 • tlumočení a přepis.
 • kurzy znakového jazyka,
 • překlad, tlumočení, přepis,
 • pomoc při hledání zaměstnanců a další.

Podrobný přehled prorodinných organizací a služeb ve městě Brně, najdete v aktuálním katalogu prorodinných organizací. Katalog obsahuje například mateřská a rodinná centra, centra pro rodinu a kluby maminek, family pointy, centra volného času, domy dětí a mládeže, child friendly pohostinství a další.

Statutární město Brno má zájem o rodinnou politiku více jak deset let. Snahou je utvářet prostřednictvím rodinné politiky optimální podmínky pro život rodin. Magistrát města Brna prostřednictvím Odboru zdraví vydalo brožuru s názvem: “Metodická pomůcka pro realizaci rodinné politiky na úrovni městských částí.“Brožura má být zdrojem systematicky uspořádaných informací o jednotlivých oblastech rodinné politiky a jejich koncepčních ukotvení podle možností městských částí statutárního města Brna.

Přehled služeb neziskových organizací

Škálu služeb pro lidi s pohybovým postižením poskytují ParaCENTRUM FénixLiga Vozíčkářů Brno. Dále naleznete stručný přehled poskytovaných služeb.

ParaCENTRUM Fénix poskytuje služby v oblastech:

Krom toho na jejich webu najdete i rady pro různé životní situace.

Liga Vozíčkářů Brno poskytuje asistenční služby a jejich poradna vám poradí například s níže uvedenými tématy:

 • invalidní důchody,
 • příspěvky a výhody pro OZP,
 • příspěvek na péči,
 • možnosti péče,
 • financování kompenzačních pomůcek,
 • pracovní uplatnění,
 • vzdělávání,
 • bariéry,
 • průkazy pro OZP nebo
 • intimní poradenství.

Přehled služeb neziskových organizací

Široké spektrum služeb pro lidi se zrakovým postižením poskytují TyfloCentrum Brno, Tyfloservis, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS) a nezisková organizace Vodící pes. Dále najdete stručný přehled poskytovaných služeb každé neziskové organizace. K těmto službám patří osvětové aktivity, možností pomoci skrze dobrovolnictví i jiné způsoby podpory.

Průvodcovské služby

Přehled průvodcovských služeb naleznete na stránkách kony.wz.cz.

Koordinátor pro osoby se zrakovým postižením

Pokud potřebujete poradit, pomoci či prosadit potřebné věci pro osoby se zrakovým postižením, kontaktujte koordinátora města Brna pro osoby se zrakovým postižením.

Asistivní technologie a přístupnost informačních technologií

Informace o asistivních technologiích a zpřístupňování informačních technologií naleznete na stránkách poslepu.cz