Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Byl schválen Akční plán 2022–23

Zastupitelstvo města Brna schválilo Akční plán pro postupné odstraňování bariér.

Akční plán si můžete stáhnout přímo na našem webu.

Akční plán vychází z dokumentu „Strategický plán pro postupné odstraňování bariér 2021–2030“, který je střednědobým koncepčním dokumentem, jenž slouží primárně pro potřeby Poradního sboru Rady města Brna pro bezbariérové Brno (PSpBB). Strategický plán vznikl v rámci projektu Technologické agentury České republiky s názvem „Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města“ (TL01000013) a zároveň byl schválen Zastupitelstvem města Brna dne 8. 12. 2020.

Související dokumenty