Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Zápis z 18. setkání

DATUM: 10.09.2020

ÚČASTNÍCI: viz prezenční list

MÍSTO: Nová radnice, Dominikánské nám. 1, zasedací místnost tajemníka č. 32, 1. patro

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. představení návrhové části Strategického plánu pro postupné odstraňování bariér 2021-2030 (Rossi,E.),
 2. představení pilotní verze webu PSpBB (Martinek, J., Škop, S. – Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města),
 3. prezentace výstupů mezinárodního projektu ASSIST zaměřeného na nové technologie výrazně snižující komunikační bariéru mezi osobami se sluchovým postižením a většinou intaktní společností (Poláček, I. – Unie neslyšících Brno),
 4. realizace bezbariérových úprav pro rok 2020,
 5. příprava bezbariérových úprav pro rok 2021,
 6. různé.

Zahájení: náměstek primátorky Mgr. Petr Hladík přivítal všechny přítomné. Rossi navrhla změnu programu setkání - předřadit projednávání bodu 4 a 5.

Hlasování:

Členové PSpBB většinou hlasů schválili změnu v programu projednávání

Závěr:

Členové PSpBB schválili změnu v programu.

4) Realizace bezbariérových úprav pro rok 2020

Rossi: realizovaná úprava - tramvajová zastávka na ulici Grohova – oboustranně (3,8 mil. Kč), v přípravě jsou schválené úpravy:

 • Komenského náměstí x Údolní – snížení obrubníku, doplnění hmatné dlažby – předpokládaná realizace 2020

 • ulice Křížová (Mendlovo nám. – PdF MU) – je rozděleno na 2 akce a) oprava povrchu, b) úpravy přechodů – předpokládaná realizace 2020

 • Královo pole – nádraží – obnova umělé vodicí linie v terminálu – rozsáhlejší akce, v roce 2020 bude realizována projektová dokumentace, v roce 2021 realizace úprav

5) Příprava bezbariérových úprav pro rok 2021

Rossi : v návrhu rozpočtu pro rok 2021 je 10 000 000 milionů korun na realizaci bezbariérových úprav

Přehled zaslaných podnětů:

 • Kr. Pole – nádraží – obnova umělé vodicí linie v terminálu
 • zřízení bezbariérového přejezdu na ul. Kuršova
 • zřízení bezbariérového přejezdu na ul. Teyschlova
 • tram zastávka Rosického náměstí – ve směru od města výstup do vozovky - chybí i chodník (je tam pouze úzký vydlážděný prostor u stěny), ve směru do města ostrůvek a chodník – není bezbariérová
 • zastávka Hybešova – v obou směrech výstup a nástup z vozovky
 • zastávka Tylova – přístup na zastávku

Komentář:

Mikolášová: Tram zastávka Rosického nám. – realizační záměr, 2 zastávky budou přesunuty na ulici Horova, budou to 2 akce

**1)****Představení návrhové části Strategického plánu pro postupné odstraňování bariér 2021-2030**

Rossi představila návrhovou část Strategického plánu pro postupné odstraňování bariér v období 2021-2030 ve městě Brně. Hlavním cílem strategického plánu je vytvářet ve městě Brně přístupnější prostředí a vybudovat plán jak odstranit bariéry

Dokument bude k připomínkování k dispozici v ISu.

Rossi vyzvala všechny zúčastněné členy PSpBB, aby si Strategický plán prostudovali pečlivě a napsali k němu připomínky do konce září (do 30.9.2020). V případě nejasností – kontaktovat R. Osmana.

Úkoly:

1.1. všichni členové: prostudovat Strategický plán pro postupné odstraňování bariér 2021-2030 a napsat do ISu své komentáře do 30. 9. 2020.

2) Představení pilotní verze webu PSpBB (Martinek, J., Škop., S. – Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města),

Martínek – představil prototyp webu pro PSpBB. v ISu bude k diskusi a připomínkám – do 15.10.2020

Komentáře:

Koutná: připomínka ke skupinám – nedělit na primární a sekundární

Úkoly:

2.1. Všichni členové poradního sboru prostudují webové stránky a napíší připomínky cestou ISU do 15.10.2020.

3) Prezentace výstupů mezinárodního projektu ASSIST zaměřeného na nové technologie výrazně snižující komunikační bariéru mezi osobami se sluchovým postižením a většinou intaktní společností (Poláček, I. – Unie neslyšících Brno)

Poláček představil prostřednictvím své prezentace mezinárodní projekt ASSIST, který je zaměřený na výrazné snižování komunikační bariéry mezi osobami se sluchovým postižením a slyšící společností.

Ztráta sluchu je neviditelné postižení, které se rozpozná teprve, když se zjistí v komunikaci problém s porozuměním. Sluchově hendikepovaných osob přibývá. Vzhledem k dostupné statistice je třeba se tímto problémem zabývat a odstraňovat bariéry.

Poláček pozval všechny členy poradního sboru na konferenci zaměřenou na problematiku optimálního využívání kompenzačních a komunikačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením, která se bude konat dne 1.10.2020 od 10:00 hod, v sídle Unie neslyšících Brno, Palackého třída 114, 602 00 Brno. Členové poradního sboru jsou na konferenci srdečně zváni.

Prezentace I. Poláčka příloha č. 1 tohoto zápisu.

6) Různé

6.1. posouzení chodeckého tlačítka: přechod Veveří x Nerudova, M. Kuncové x Svatoplukova – posouzení provedou M. Antonovičová, J. Konečný – stanovisko za PSpBB bude zasláno OD MMB

6.2. Handmedia – Botanická zahrada – bude natočena v roce 2021, místo ní se natočí Bunkr na ulici Husova

Konečný: bunkr není nezajímavý

6.3. MČ Brno – střed: žádost o konzultaci (radní pro oblast investic) – úpravy bytů pro skupiny s různým handicapem

6.4. bezbariérové trasy v přírodě – ve spolupráci s OŽP vytipovat bezbariérovou trasu, zajímavou (v současnosti máme 2 trasy, prověří se z hlediska bb užití)

6.5. Antonovičová – realizace staveb:

 • ulice Veveří – parkovací zóna na chodníku (malá průchodnost mezi modrou čárou a budovou domu, někde se nedá projít)

Rossi: PSpBB bude dostávat návrhy rezidentního parkování k posouzení

 • Nová Zbrojovka – chybná šíře, signální pásy navádí do prostoru

Návrh řešení*:* oslovit investora a MČ*,* popsat základní chyby, požadavek na odstranění*,* nabídka konzultace

 • WC Brno – hlavní nádraží: pokračující rekonstrukce, nezahrnuje WC, není bezbariérová toaleta na nádraží!!!

Návrh řešení: zaslat podnět na ČD a nájemci (BONS), rekonstrukce bezbariérového WC v podchodu pod nádražím, urgovat, že turnikety a platební brány

 • Nove Sady – rekonstrukce přechodu – chybí koordinace jednotlivých částí

Termín dalšího setkání PS : 19. 11. 2020 , ve školicí místnosti Podkova, Dominikánské nám. 1

Seznam úkolů:

1.1. všichni členové: prostudovat Strategický plán pro postupné odstraňování bariér 2021-2030 a napsat do ISu své komentáře do 30. 9. 2020

2.1. všichni členové: prostudovat webové stránky a napsat připomínky do ISu do 15.10.2020.

VYHOTOVIL: Mgr. Eva Rossi (tajemník PSpBB) ve spolupráci s Jelenou Kucielovou, dne 15.09. 2020

Stáhnout ve formátu PDF

Další přílohy