Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Jak správně pomáhat lidem se znevýhodněním?