Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Atlas přístupnosti: Úřady

ÚMČ Brno-střed

Dominikánská 2 · přístupné s asistencí · WC: ano

Obtížný povrch | Obtížný sklon | Bezbariérový vstup hlavním vchodem | Schody | Točité schodiště | Ližiny nebo rampa | Částečně přístupná toaleta - WC II. | Nepřístupná toaleta - běžné WC |

Přístup k objektu po nerovné historické dlažbě ve sklonu. Zvonek (výška 100 cm) vpravo před vstupní bránou. Přístupné pouze přízemí (nutné ližiny), na nádvoří rovná kamenná dlažba. Vpravo za vstupním průjezdem WC II. (dv. 80, š 210, hl 150 cm), před vstupem 2 schody.

web: www.brno-stred.cz
telefon: 542 526 111

Česká správa sociálního zabezpečení

Veveří 7 · přístupné s asistencí · WC: ne

Bezbariérový vstup hlavním vchodem | Schody | Výtah | Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu | Přístupná toaleta - WC I. | Nepřístupná toaleta - běžné WC |

Za vstupními dveřmi 4 schody s plošinou (š 80, hl 90 cm, nosnost 225 kg). Vpravo za vrátnicí výtah (dv 80, š 110, hl 140 cm).

web: www.cssz.cz
telefon: 549 127 111

Český statistický úřad

Jezuitská 2 · přístupné s asistencí · WC: ne

Bezbariérový vstup hlavním vchodem | Schody | Ližiny nebo rampa | Výtah | Částečně přístupná toaleta - WC II. |

U vstupu schod cca 12 cm a zvonek na vrátného ve výšce 120 cm (zvonek těžko dosažitelný). Na vrátnici k dispozici mobilní rampa. Budova přístupná — výtah, dveře na fotobuňku, v přízemí WC II. (š 140, hl 145 cm)

web: www.czso.cz/csu/xb
telefon: 542 528 111

Finanční úřad Brno

Příkop 25 · přístupné · WC: ne

Bezbariérový vstup hlavním vchodem | Bezbariérový vstup bočním vchodem | Schody | Výtah | Přístupná toaleta - WC I. | Částečně přístupná toaleta - WC II. | Nepřístupná toaleta - běžné WC |

Bezbariérový vstup na registr, podatelnu a pokladnu vlevo od hlavního vchodu. Naproti vstupu Bb WC I. (š 165, hl 175 cm) – klíč u pracovníků přepážek. Přístup do hlavní budovy průjezdem vpravo od hlavního vstupu a nájezdem z parkoviště po rampě k zadnímu vstupu. Celá budova přístupná výtahem (dv 80, š 100, hl 210 cm).V 1.patře WC II. (š 145, hl 195cm) – chodbou vlevo od výtahu.;

Po domluvě možné parkování ve dvoře.

web: www.financnisprava.cz
telefon: 545 561 111

Finanční úřad Brno-venkov

Příkop 8 · přístupné · WC: ne

Bezbariérový vstup hlavním vchodem |

Přístupné všechny prostory, bb WC I. (š 160, hl 180 cm) v sousední nákupní pasáži IBC v 1. patře sekce B — zamčené, klíče v přízemí na recepci sekce B, Příkop 6.

web: www.financnisprava.cz
telefon: 545 561 111

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj

Moravské náměstí 1 · přístupné s asistencí · WC: ne

Obtížný povrch | Schody |

Před vstupem historická dlažba, v budově schody. V přízemí přístup k přepážkám — schodek 15 cm, možná asistence, dv. do budovy 110 cm, dv. k přepážkám 90 cm.

web: www.cuzk.cz
telefon: 542 521 111

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3 · přístupné · WC: ne

Bezbariérový vstup bočním vchodem | Schody | Výtah | Přístupná toaleta - WC I. | Nepřístupná toaleta - běžné WC |

Bezbariérový vstup vlevo od hlavního vchodu z ul. Veveří, za vstupem vrátnice – informace o pohybu v budově, možnost vypůjčení vozíku. U hlavního vchodu zvonek (v 75 cm) na ostrahu. V chodbě za vrátnicí vpravo výtah do všech pater (dv 80, š 110, hl 210 cm), v každém patře vedle výtahu bb WC I. (š 165, hl 270 cm).;

Parkování po domluvě možné na nádvoří objektu, vjezd z ul. Veveří.;

U bezbariérového vchodu videotelefon na vrátnici (ve výšce 150 cm).;

Držitel certifikace Českého červeného kříže – Přátelské místo (zaměstnanci vyškoleni v komunikaci a pomoci klientům se specifickými potřebami).

web: www.kr-jihomoravsky.cz
telefon: 541 651 111

Krajský úřad Jihomoravského kraje - Administrativní a školicí centrum

Cejl 73 · přístupné · WC: ne

Obtížný sklon | Bezbariérový vstup hlavním vchodem | Bezbariérový vstup bočním vchodem | Schody | Výtah | Přístupná toaleta - WC I. | Nepřístupná toaleta - běžné WC |

Bezbariérový přístup po rampě vlevo od vstupního schodiště. Výtahy v chodbě naproti vstupu (větší kabina vpravo, dv 80, š 110, hl 130 cm). Druhý výtah z podzemních garáží (dv 80, š 110, hl 140 cm). Vjezd do garáží z ul. Bratislavská průjezdem vedle ÚMČ Brno-sever.;

Bb WC I. v přízemí naproti vstupu (2 kabiny dv 90, š 190, hl 160 cm), v 1. patře u šaten a druhý u školícího centra, vždy na WC ženy (š 160, hl 180 cm), v 2. patře 2 kabiny vpravo od výtahu z garáží (š 150, hl 160 a š 143, hl 160 cm).;

Držitel certifikace Českého červeného kříže – Přátelské místo (zaměstnanci vyškoleni v komunikaci a pomoci klientům se specifickými potřebami).

web: www.kr-jihomoravsky.cz
telefon: 541 651 111

Magistrát města Brna

Dominikánské náměstí 1 · přístupné s asistencí · WC: ano

Obtížný povrch | Bezbariérový vstup bočním vchodem |

Nádvoří přístupné z Dominikánského nám. (nerovná historická dlažba ve sklonu) nebo průjezdem z ul. Husova (od hl. vstupu do objektu Husova 12 vlevo). Přístup do budovy zajištěn bočním vstupem z ulice Husova 12 vpravo viz popis MMB, Husova 12

web: www.brno.cz
telefon: 542 172 002 (vrátnice)

Magistrát města Brna

Dominikánské náměstí 3 · nepřístupné · WC: ne

Obtížný povrch | Obtížný sklon | Bezbariérový vstup hlavním vchodem | Schody | Výtah | Nepřístupná toaleta - běžné WC |

Před vstupem nerovná dlažba, ve sklonu. U vstupních dveří zvonek na vrátnici ve výšce 95 cm. Výtah do všech pater (dv 66, š 85, hl 95 cm). Bb WC chybí.

web: www.brno.cz
telefon: 542 172 005 (vrátnice)

Magistrát města Brna

Husova 3 · přístupné · WC: ne

Bezbariérový vstup hlavním vchodem | Schody | Ližiny nebo rampa | Výtah | Nepřístupná toaleta - běžné WC |

Vstup přes park. 

Na přístupu k objektu venkovní výtah (dv 90, š 110, hl 160 cm). Vpravo od schodiště před vstupem bezbariérová rampa. V objektu výtah (dv 80, š 135, hl 105 cm). Bb WC v sousedním objektu Husova 5.

web: www.brno.cz
telefon: 542 175 002 (vrátnice)

Magistrát města Brna

Husova 5 · přístupné · WC: ano

Bezbariérový vstup hlavním vchodem | Schody | Výtah | Přístupná toaleta - WC I. | Nepřístupná toaleta - běžné WC |

Na přístupu k objektu venkovní výtah (dv 90, š 110, hl 160 cm). Vstup hlavním vchodem, v hale naproti vstupu bb WC I. (š 175, hl 180 cm) — euroklíč na vrátnici. Vlevo od vstupu výtah (dv 80, š 100, hl 110 cm)

web: www.brno.cz
telefon: 542 175 079 (vrátnice)

Magistrát města Brna

Husova 12 · přístupné s asistencí · WC: ne

Obtížný povrch | Bezbariérový vstup bočním vchodem | Schody | Výtah | Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu | Přístupná toaleta - WC I. | Nepřístupná toaleta - běžné WC |

Před hlavním vstupem do budovy 12 schodů, bezbariérový boční vstup vpravo od hlavního vchodu. Vyhrazeno 1 parkovací místo (další po domluvě). Zvonek ve výšce 100 cm, vlevo WC II. (š 140, hl 170 cm), vpravo výtah (dv 90, š 110, hl 145 cm) do 1. patra – vpravo Rytířský sál (svatby) a jednací sál Zastupitelstva (přístup zajištěn mobilním nájezdem). Od výtahu vlevo příjezd do budovy Dominikánské nám. 1 a Husova 12.;

Přístup do budovy Husova 12 zajištěn šikmou plošinou (š 90, hl 125 cm, nosnost 225 kg) – euroklíč. Dále výtah (dv 90, š 170, hl 140 cm) do všech pater v budově Husova 12 (od plošiny chodbou vlevo). Bb WC I.(š 170, hl 200 cm) – v přízemí – Euroklíč, klíč na vrátnici.;

Pro zajištění bezbariérového přístupu o víkendech (např. svatby aj.) je nutná domluva předem — tel: 542 172 002.

web: www.brno.cz
telefon: 542 172 001 (vrátnice)

Magistrát města Brna

Koliště 19 · přístupné · WC: ne

Bezbariérový vstup hlavním vchodem | Bezbariérový vstup bočním vchodem | Schody | Výtah | Částečně přístupná toaleta - WC II. | Nepřístupná toaleta - běžné WC | Vyhrazené parkovací stání |

Bezbariérový vstup hlavním vchodem nebo zadním vchodem od vyhrazených parkovacích stání – 2 místa. Hlavní vchod s dveřmi na fotobuňku, dále rampa v šířce chodby. Dva výtahy (dv 80, š 110, hl 145 cm a dv 70, š 90, hl 115 cm). V přízemí WC II. (š 147, hl 136 cm) a v 1. patře WC II. (š 225, hl 133 cm).

web: www.brno.cz
telefon: 542 173 701 (vrátnice)

Magistrát města Brna

Kounicova 67 · přístupné · WC: ano

Bezbariérový vstup bočním vchodem | Schody | Výtah | Přístupná toaleta - WC I. | Částečně přístupná toaleta - WC II. | Nepřístupná toaleta - běžné WC | Vyhrazené parkovací stání |

Přístup k hlavnímu vchodu do budovy Magistrátu města Brna je bariérový – schodiště na terasu v úrovni 2. patra. Bezbariérový přístup je ze zadní strany budovy přes parkoviště (ul. Sevřená) do technického podlaží, u dveří zvonek na vrátnici ve výšce 120 cm. U bezbariérového vstupu 2 vyhrazená parkovací místa.;

V objektu dva výtahy (dv 80, š 110, hl 200 cm) do všech pater. Bb WC I. (š 165, hl 175 cm) v 2. NP (hala Odboru dopravně správních činností na WC ženy), WC II. v 1.NP (š 150, hl 155 cm) – od výtahu chodbou k jídelně.

web: www.brno.cz
telefon: 542 174 000 (vrátnice)

Magistrát města Brna

Malinovského náměstí 3 · přístupné · WC: ano

Obtížný povrch | Bezbariérový vstup bočním vchodem | Schody | Výtah | Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu | Částečně přístupná toaleta - WC II. | Nepřístupná toaleta - běžné WC |

Boční vstup z ul. Benešova s videotelefonem (výška zvonku 95 cm). Jeden výtah v pravém křídle budovy (dv 80, š 110, hl 135 cm), druhý větší v levém křídle (dv 110, š 160, hl 230 cm). Mezipatro v 1. poschodí přístupné šikmou plošinou (š 80, hl 105 cm, nosnost 230 kg) – nutná asistence ostrahy, mezipatro ve 2. patře nepřístupné. WC II. v přízemí naproti hlavnímu vchodu (š 340, hl 280 cm) — euroklíč, klíče na vrátnici.

web: www.brno.cz
telefon: 542 173 001 (vrátnice)

Městská správa sociálního zabezpečení

Veveří 5 · přístupné · WC: ne

Obtížný povrch | Bezbariérový vstup hlavním vchodem | Bezbariérový vstup bočním vchodem | Schody | Výtah | Přístupná toaleta - WC I. | Nepřístupná toaleta - běžné WC | Vyhrazené parkovací stání |

Na přístupu k objektu nerovná kamenná dlažba – výjezd z parkoviště. Bezbariérový vstup hlavním vchodem nebo zadním vchodem přes parkoviště za budovu – dvě vyhrazená parkovací stání, zvonek na ostrahu (výška 135 cm). Dva výtahy do všech pater, 1 výtah (nákladní) ( dv 90, š 110, hl 195 cm). Bb WC I. 

(dv. 90, hl. 140, š. 305 cm) v přízemí naproti vchodu (š 155, hl 165 cm).

web: www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/brno
telefon: 541 516 111

Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště v Brně

náměstí Svobody 8 · přístupné · WC: ne

Bezbariérový vstup bočním vchodem | Přístupná toaleta - WC I. |

Přístup průjezdem z nám. Svobody, vlevo od vstupu zvonek (v 100cm), v přízemí vlevo od recepce výtah do všech pater (dv 80, š 110, hl 140 cm), vlevo za recepcí bb WC I. (š 175, hl 155 cm).

web: www.npu.cz
telefon: 542 536 111

Oblastní inspektorát práce JMK a ZK

Milady Horákové 3 · přístupné s asistencí · WC: ne

Bezbariérový vstup hlavním vchodem | Schody | Výtah | Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu | Nepřístupná toaleta - běžné WC |

Před vstupem svislá zvedací plošina (š 85, hl 125 cm, nosnost 250 kg), vstupní dveře na fotobuňku. Výtah do všech pater. Bb WC chybí.

web: www.suip.cz/oip09/
telefon: 950 179 900

Pošta Brno 2

Nádražní 7 · přístupné · WC: ne

Bezbariérový vstup hlavním vchodem | Schody |

Přístupné pouze přízemí, veškeré služby pro osoby se ZP v případě potřeby poskytne vedoucí směny (přepážka č. 10), lze využít i asistence (ostraha objektu). Vyhrazené parkovací stání na ul. Nádražní u 6. nástupiště.

web: www.ceskaposta.cz
telefon: 954 260 200

Česká pošta

Křížová 18 · přístupné · WC: ne

Přístupné, šikmá rampa ve sklonu 5%.

web: www.postaonline.cz/detail-pobocky/-/pobocky/detail/60300
telefon: 954 260 300

Ústavní soud

Joštova 8 · přístupné · WC: ne

Bezbariérový vstup bočním vchodem | Schody | Výtah | Přístupná toaleta - WC I. | Nepřístupná toaleta - běžné WC |

Vpravo od hlavního vstupu zvonek na ochranku, která zajistí asistenci při vstupu zadním vchodem (z Žerotínova nám.) a při pohybu v objektu. Vlevo od zadního vstupu bb WC I. (v. 90, š 190, hl 270 cm). V objektu výtah (dv 80, š 100, hl 200 cm). Parkování pro návštěvníky zajišťováno individuálně dle pokynů ředitele správy – doporučena telefonická domluva předem.

web: www.usoud.cz
telefon: 542 162 111

Veřejný ochránce práv – ombudsman

Údolní 39 · přístupné · WC: ne

Bezbariérový vstup bočním vchodem | Schody | Ližiny nebo rampa | Výtah | Přístupná toaleta - WC I. | Nepřístupná toaleta - běžné WC | Vyhrazené parkovací stání |

Na přístupu k budově schody, vlevo od schodů rampa. Bezbariérový vstup do budovy bočním vchodem, vpravo od schodiště před hlavním vstupem, dvě vyhrazená parkovací stání.;

U bezbariérového vstupu zvonek s dorozumívacím zařízením na recepci v 1. patře (výška 125 cm). Výtah do všech pater (dv 80, š 110, hl 140 cm). V 1. patře bb WC I (š 170, hl 170) 

vlevo od recepce, klíč na recepci.

web: www.ochrance.cz
telefon: 542 542 888

Nejvyšší státní zastupitelství

Jezuitská 4 · nepřístupné · WC: ne

Schody |

V hale schody

web: http://www.nsz.cz/
telefon: 542 512 111

Krajské státní zastupitelství

Moravské náměstí 6 · nepřístupné · WC: ne

Před vstupem 3 schody, u dveří zvonek ve výšce 150 cm na justiční stráž, která požadované dokumentypřinese/odnese.

web: https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/11096
telefon: 542 427 427

Katastrální úřad

Úzká 6 · přístupné · WC: ne

Bezbariérový vstup hlavním vchodem | Bezbariérový vstup bočním vchodem | Ližiny nebo rampa | Výtah | Přístupná toaleta - WC I. | Nepřístupná toaleta - běžné WC | Vyhrazené parkovací stání |

Před vstupem schody, po bocích šikmé rampy, ve vstupní hale vpravo velký výtah do všech pater 90, š. 110r (dv., hl. 210), vlevo za recepcí bb WC I (dv. 80, š. 175, hl. 180). Za budovou vyhrazená parkovací stání, možný přístup z parkoviště, zvonek na ostrahu (výška 150 cm).

web: www.cuzk.cz
telefon: 542 532 211

Nejvyšší správní soud

Moravské náměstí 6 · přístupné · WC: ne

U vstupních dveří zvonek (výška 90 cm) na justiční stráž, ve foyer schody, k dispozici schodolez, popř. asistence justiční stráže. Veřejnosti přístupné pouze přízemí — podatelna, návštěvní místnost, jednací síně, bb WC I (dv. 80, š. 160, hl. 200 cm) — rampa ve sklonu 8%. Vyhrazené parkovací místo na ul. Solniční

web: /www.nssoud.cz
telefon: 542 532 311

Krajský / Městský soud

Rooseveltova 16 · přístupné s asistencí · WC: ne

Obtížný povrch | Bezbariérový vstup bočním vchodem | Schody | Ližiny nebo rampa | Výtah | Přístupná toaleta - WC I. | Nepřístupná toaleta - běžné WC | Vyhrazené parkovací stání |

Přístup bočním vstupem z ul. Dvořákova 9, zvonek na ostrahu (výška 140 cm), ve dvoře vyhrazená parkovací místa. Přístup do všech pater výtahem (v. 80, š. 110, hl. 210 cm), na schodech šikmé rampy, v -1PP bb WC I (dv. 100, š. 180, hl. 260 cm)

web: https://www.justice.cz/web/krajsky-soud-v-brne
telefon: 546 511 111

Dopravní podnik města Brna

Novobranská 18 · přístupné · WC: ne

Bezbariérový vstup hlavním vchodem | Schody | Výtah |

Vstupní dveře s fotobuňkou, infocentrum za vstupem vpravo. Do dalších pater 2 výtahy (dv 80, š 100, hl 150 cm).;

Služby: informační kancelář, předprodej jízdenek, platba pokut.

web: www.dpmb.cz
telefon: 543 174 317

Úřad práce

Křenová 25 · přístupné · WC: ano

Bezbariérový vstup hlavním vchodem | Výtah | Částečně přístupná toaleta - WC II. | Nepřístupná toaleta - běžné WC | Vyhrazené parkovací stání |

Před vstupem 2 schody, vpravo šikmá rampa ve sklonu 5%, za přepážkami výtah do všech pater (dv 90, š 100, hl 140 cm). V přízemí WC II (dv 80, š 150, hl 195 cm) na euroklíč (na vrátnici), další WC II na každém patře pro zaměstnance, popř. 

na vyžádání. Vyhrazena 4 parkovací místa.

web: www.podatelna.bm@uradprace.cz
telefon: 950 104 440