Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Informace pro lidi se sluchovým znevýhodněním

Obecné informace

Atlas a mapa

Základním zdrojem informací je Atlas přístupnosti, který je dostupný též jako Mapa přístupnosti.

Atlas obsahuje, krom podrobných popisů různých budov a zařízení, též informace o dopravě a parkování. Dále zde naleznete informace o terminálech hromadné dopravy.

Toalety

Atlasu najdete též dvě veřejná WC (na ulici Joštova a v parku Špilberk), další WC můžete najít pomocí aplikace WC kompas.

Rezidentní parkování

Pokud budete v centru Brna parkovat, dejte pozor na systém rezidentního parkování.

Pro lidi se sluchovým znevýhodněním

Mapa přístupnosti — sluchově postižení zobrazuje místa v Brně, která jsou přívětivá k neslyšícím a lidem se zhoršeným sluchem. Tedy místa, kde jsou instalovány indukční smyčky nebo kde se lze domluvit znakovým jazykem.

Obecné informace

Atlas a mapa

Informace o přístupnosti zdravotnických zařízení naleznete v sekci zdravotnictví Atlasu přístupnosti. Atlas je dostupný též jako Mapa přístupnosti.

Atlas přístupnosti zdravotnických zařízení ve městě Brně naleznete zde**:**

https://zdravi.brno.cz/wp-content/uploads/2023/02/Atlas_pristupnosti_zdrav_zarizeni_2022.pdf

Videoprůvodce

Po některých zdravotnických objektech vás provedou videoprůvodce HandMedia:

Obecné informace

Zde naleznete výčet vybraných neziskových organizací působících v Brně, přehled jejich služeb a další užitečné informační služby.

Základní poradenství v sociální oblasti a zprostředkování vhodné sociální služby nabízí poradna Socio Info Point města Brna. Pokud hledáte konkrétní sociální službu, můžete využít elektronické verze katalogu sociálních služeb Jihomoravského kraje.

Pro lidi se sluchovým znevýhodněním

Přehled služeb neziskových organizací

Škálu služeb pro lidi se sluchovým postižením poskytuje Unie neslyšících Brno a nezisková organizace Tichý svět. Dále uvádíme stručný přehled poskytovaných služeb.

Unie neslyšících Brno:


Tichý svět, o. p. s.:

 • sociální rehabilitace,
 • sociální a právní poradnu a
 • tlumočení a přepis.
 • kurzy znakového jazyka,
 • překlad, tlumočení, přepis,
 • pomoc při hledání zaměstnanců a další.

Obecné informace

Atlas a mapa

Základním zdrojem informací je sekce úřady v Atlasu přístupnosti, kterou najdete též na Mapě přístupnosti.

Videoprůvodce

Po některých budovách vás provedou videoprůvodce HandMedia:

Obecné informace

Co se děje

Aktuální dění v Brně** lze sledovat na stránkách

Aktuální dění mimo Brno** lze sledovat na stránkách

Přístupnost kulturních a volnočasových objektů

Atlas a mapa

Základním zdrojem informací o přístupnosti objektů je Atlas přístupnosti.

Webová verze Atlasu na našich stránkách obsahuje krom podrobných popisů různých budov a zařízení též informace o přístupnosti:

 • kulturních objektů,
 • kostelů,
 • muzeí a galerií,
 • nákupních pasáží a
 • plaveckých bazénů.

Videoprůvodce

Po některých objektech a prostorách vás provedou videoprůvodce HandMedia:

Knihovny

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Parky a zahrady

Plavecké a koupací objekty

Aquapark Kohoutovice